Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887


ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ


ΕΤΗΣΙΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1887

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑι ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΑΠΑΝΗι ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1886

Ὀλίγαι ἀπαραίτητοι λέξεις πρὸς τοὺς κυρίους ἀναγνώστας.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 005

ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α′.
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΝ
Β′.
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ

Τὰ Αὐτόγραφα, ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 053

Μία ὥρα ὑπὸ τὴν γῆν, ὑπὸ Τιμ. Ἁμπελᾶ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 057

Ἡ Κόλασις, ποίημα Ἰω. Πολέμη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 065

Ἱστορία λῃστρικῆς συμμορίας, ὑπὸ Σπ. Π. Λάμπρου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 068

Ὁ Θερσίτης πρὸ τῆς κριτικῆς καὶ πρὸ τῆς Ἱστορίας, μελέτη Ν. Καζάζη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 072

Ὑπομνηματικαὶ σημειώσεις, περὶ ἀκαδημίας, ἑταιρείας φιλοβίβλων, θεάτρου, ἐκθέσεων καὶ χώρου ἀνασκαφῶν, Α. Ρ. Ραγκαβῆ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 092

Ἐκ τῶν ἐπιταφίων Ἀνθέων, ποίησις Ἀχ. Παράσχου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 107

Ὁ «Κρόμβελ» τοῦ Βίκτωρος Οὑγὼ καὶ ἡ τῷ 1858 εἰκοσιπενταετηρὶς τοῦ Ὄθωνος, ὑπὸ Ο. Ἰαλέμου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 112

Εἰς τοὺς παρὰ τὰ σύνορα πεσόντας, ποίησις Κλ. Τριανταφύλλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 126

Τὸ ἁμαξηλατικὸν «ἐμπρός», γλωσσολογικὸν σκαλάθυρμα, Ι. Ἰσ. Σκυλίσση.................................................................................................................................................................................................................................................... » 127

Νεκροὶ καὶ ζῶντες, ὑπὸ Κ. Φ. Σκόκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 133

Ποῦ κεῖται ἡ Ἑλλάς, ὑπὸ Γ. Κ. Στρατήγη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 145

Ποταμοὶ καὶ θάλασσα, μῦθος Π. Φέρμπου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 153

Ὁ Ἕλλην μουσουργὸς Σπυρίδων Σαμάρας, σκιαγραφία Κ. Φ. Σκόκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 154

Οἱ ἀδιάφοροι, ὑπὸ Ἀρ. Κουρτίδου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 161

Ἀδυναμία, ποίημα Γ. Δροσίνη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 170

An Gretchen, ποίημα Γ. Στρατήγη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 171

Παιδαγωγικὸν ζήτημα, ὑπὸ Βλ. Σκορδέλη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 172

Εἰς λεύκωμα, ποίημα Κωστῆ Παλαμᾶ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 176

Οἱ ἔρωτες ἐν Σμύρνῃ, ἀνατολ. σκιαγραφία Μ. Ἀργυροπούλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 177

Τὸ Σπήλαιον ἢ ἡ ὑπόγειος Λίμνη τῆς Γοραντσῆς, ὑπὸ Ν. Τσιγαρᾶ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 186

Παρὰ τὰ ὕδατα διήγημα Γρ. Δ. Ξενοπούλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 193

Ἐκ τῶν τοῦ Ἄϊνε, ποίημα Ἀν. Σ. Μάτεση.................................................................................................................................................................................................................................................... » 199

Ἀμφιβολία, ποίημα Γ. Δροσίνη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 199

Στρατιωτικαὶ ἐντυπώσεις ἐν Θεσσαλίᾳ, υπὸ Sili.................................................................................................................................................................................................................................................... » 200

Ἡ Μάγισσα, ποίημα ὑπὸ Ἐπαμ. Πολιτάκη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 213

Πόθεν προέκυψεν ὁ διάφορος χρωματισμὸς τῶν ἀνθρώπων, ὑπὸ Π. Π. Οἰκονόμου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 214

Ρωμαϊκαὶ σκηναί, ὑπὸ Ἐμμ. Γαλάνη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 218

Τὸ ψεῦδος κ’ ἡ ἀλήθεια, ὑπὸ Ἰωάν. Κ. Καμπούρογλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 231

Ἐπὶ λευκώματος, ποίημα Γ. Ἀναστασοπούλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 232

Ἐκεῖνος καὶ Ἐκείνη, κοινωνικὸν διήγημα ὑπὸ Δημ. Κ. Βαρδουνιώτου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 233

Μελανὴ Βίβλος, υπὸ Γ. Ἀναστασοπούλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 244

Au peuple athènien, ποίημα Καμ. Δεμεγιάρ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 254

Τοῖς κατὰ τὰ θεσσαλικὰ σύνορα ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς τιμῆς θανοῦσι. Κ. Λώρης.—Ἡρ. Γιαταγάνας.—Ἐπαμ. Γκαβέρας.—Ὄθων Κακλαμάνος.—Γ. Δημητρέσσας.—Ἀλ. Γαληγάλης.—Γ. Δημητρακόπουλος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 255

Ὁ Θεόδωρος Ὀρφανίδης ὡς βοτανικός, ὑπὸ Θ. Δε-Χελδράϊχ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 271

Βιογραφίαι, Ναστούλης Δαγκλῆς.—Ἠλίας Κεχαγιᾶς.—Γεώργιος Παράσχος.—Γεώργιος Ζηνόπουλος.—Χ. Τυπάλδος Πρετεντέρης.—Δημήτριος Μπουντούρης.................................................................................................................................................................................................................................................... » 296

Γ′.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Ἐπιγράμματα, ὑπὸ Σατανᾶ.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 299

Μωσαϊκόν, ὑπὸ Ἀπομάχου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 300

Ὁ Σμυρναῖος Χασάπης, πατινάδα ὑπὸ G. Laffon.................................................................................................................................................................................................................................................... » 302

Μικροσκοπικοὶ Ἔρωτες, διήγημα ἀνεκδιήγητον διὰ 4 γελοιογραφικῶν εἰκόνων.................................................................................................................................................................................................................................................... » 304

Τὸ tournure καὶ ἡ μεγάλη περιφέρεια, (σκέψεις ἐκ τῶν ὄπισθεν) μετὰ γελοιογραφικῶν εἰκόνων, ὑπὸ Scoc.................................................................................................................................................................................................................................................... » 306

Ἐπαρχιακαὶ Ἐντυπώσεις, ὑπὸ Θ. Βελιανίτη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 313

Πιστὴ μέχρι τάφου, δρᾶμα σπαρακτικὸν διὰ 5 γελοιογραφικῶν εἰκόνων.................................................................................................................................................................................................................................................... » 320

Εἰς τὴν Εὐαγγελίστριαν τῆς Τήνου, ὑπὸ Σατανᾶ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 322

Ἄραις-Μάραις, ὑπὸ Τοροῦ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 323

Φιλοσοφικαὶ Σκέψεις, ὑπὸ Χαρ. Ἀννίνου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 326

Ἀκανθών, ὑπὸ Ἑωσφόρου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 327

Οἱ ἐξ ἔρωτος γάμοι, δρᾶμα κοινωνικὸν διαδραματιζόμενον δι’ ἓξ γελοιογραφικῶν σκηνῶν.................................................................................................................................................................................................................................................... » 328

Βίβλος Γενέσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος, Τὸ χέρι.................................................................................................................................................................................................................................................... » 332

Γυναῖκα-Διάολος, ποίημα Ι. Γ. Τσακασιάνου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 334

Λωποδυσίαι, ὑπὸ Λωποδύτη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 335

Στὸ φτερό, ποίημα Γ. Χ. Σουρῆ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 338

Τὸ πλέον ἡφαίστειον, ὑπὸ Δ. Α. Καλαποθάκη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 339

Ἀναγκαία ἐπανόρθωσις.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 347

Εικόνες-Σκίτσα

Αἱ πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 056α

Γεώργιος Ζηνόπουλος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 064α

Παῦλος Δερουλὲδ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 072α

Ὁ Παστὲρ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 088α

Χ. Τυπάλδος Πρετεντέρης.................................................................................................................................................................................................................................................... » 122α

Τὰ μικρὰ παθήματα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 144α

Θεόδωρος Ορφανίδης.................................................................................................................................................................................................................................................... » 192α

Ἠλίας Κεχαγιάς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 224α

Τύπος λιμοκοντόρου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 0298

Τελευταῖον καλούπι.................................................................................................................................................................................................................................................... » 0337