Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Παιδευτική κίνησις της Μακεδονίας κατά το έτος 1886

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Παιδευτικὴ κίνησις τῆς Μακεδονίας κατὰ τὸ ἔτος 1886


ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κατὰ τὸ ἔτος 1886

Σαντζάκιον Θεσσαλονίκης καὶ Χαλκιδικῆς
Διδασκαλεῖα 001 μαθητ. 0061
Γυμνάσια 001 » 0102
Ἡμιγυμνάσια 007 » 0382
Ἑλλ. Σχολεῖα 008 » 0314
Δημ. Σχολεῖα 103 » 8636
Γραμματοδιδ. 105 » 2145
Νηπιαγωγεῖα 034 » 3147
Παρθεναγωγεῖα 012 » 1050
Τὸ ὅλον 271 » 15,837
Σαντζάκιον Σκοπείων
Ἑλλ. Σχολεῖα 2 μαθητ. 044
Δημ. Σχολεῖα 3 » 141
Νηπιαγωγεῖα 2 » 144
Παρθεναγωγεῖα 2 » 050
Τὸ ὅλον 9 » 379
Σαντζάκιον Σερρῶν
Διδασκαλεῖα 001 μαθητ. 0035
Γυμνάσια 001 » 0095
Ἑλλην. Σχολεῖα 017 » 1614
Δημ. Σχολεῖα 064 » 2450
Γραμματοδιδ. 045 » 0981
Νηπιαγωγεῖα 016 » 1300
Παρθεναγωγεῖα 016 » 1022
Τὸ ὅλον 160 » 7947
Σαντζάκιον Βιτωλίων
Διδασκαλεῖα 001 μαθητ. 0038
Γυμνάσια 001 » 0098
Ἡμιγυμνάσια 004 » 0262
Ἑλλην. Σχολεῖα 014 » 0628
Δημ. Σχολεῖα 031 » 3684
Γραμματοδιδ. 073 » 3422
Νηπιαγωγεῖα 018 » 1453
Παρθεναγωγεῖα 012 » 1023
Ἱερατ. Σχολαὶ 001 » 0043
Τὸ ὅλον 155 » 9651
Σαντζάκιον Δράμας καὶ Καβάλλας
Ἑλλ. Σχολεῖα 12 μαθητ. 0316
Δημ. Σχολεῖα 44 » 2255
Γραμματοδιδ. 05 » 0090
Νηπιαγωγεῖα 15 » 0936
Παρθεναγωγεῖα 05 » 0200
Τὸ ὅλον 81 » 3797
Σαντζάκιον Κορυτσᾶς καὶ Καστορίας
Ἡμιγυμνάσια 002 μαθητ. 0131
Ἑλλην. Σχολεῖα 009 » 0179
Δημ. Σχολεῖα 041 » 3279
Γραμματοδιδ. 103 » 2643
Νηπιαγωγεῖα 013 » 0943
Παρθεναγωγεῖα 013 » 0846
Τὸ ὅλον 181 » 8071
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

ΣΑΝΤΖΑΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ
Θεσσαλονίκης 271 15,837
Σερρῶν 160 07,497
Δράμας-Καβάλλας 081 03,797
Βιτωλίων 158 09,651
Κορυτσᾶς-Καστορίας 181 08,071
Σκοπείων 009 0 379
Τὸ ὅλον 857 45,242