Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Μηνολόγιον, Εορτολόγιον, Ηλιοδρόμιον

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Μηνολόγιον, Ἑορτολόγιον, ἩλιοδρόμιονΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.


Ν. Π.
13 01 Πέ. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Πα. Προεορ. τῶν Θεοφ. καὶ μνήμη Σιλβέστρου Π. Ρώμης.
15 03 Σά. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Κυ. Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστ. καὶ Θεοκτίστου τ. ὁσίου.
17 05 Δε. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτ. καὶ Συγκλητ. τῆς ὁσ.—Παραμον. τῶν Θεοφ. Νηστεία ἐν ᾗ ἂν ἡμ. τύχῃ
18 06 Τρ. Τὰ ἅγ. Θεοφ. τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργ.
19 07 Τε. Ἡ Σύναξις τοῦ Προφ. Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία. καὶ ἰχθύος κατάλυσις,
20 08 Πέ. Δομνίκης τῆς ὁσίας Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Πα. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Σά. Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης καὶ Δομιτιανοῦ Μελιτινῆς.
23 11 Κυ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Δε. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Τρ. Ἐρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Τε. Τῶν ἐν Ῥαϊθᾷ καὶ Σινᾷ ἀναιρεθέντων πατέρων.
27 15 Πέ. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.
28 16 Πα. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμ. ἁλύσεως τοῦ Ἀποστ. Πέτρου.
29 17 Σά. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Κυ. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Ἀργ.
31 19 Δε. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρας.
Φεβρουάριος
01 20 Τρ. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
02 21 Τε. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μάρτυρος.
03 22 Πέ. Τιμοθέου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
04 23 Πα. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
05 24 Σά. Ξένης τῆς ὁσίας.
06 25 Κυ. Τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου.—Γρηγορίου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀργία.
07 26 Δε. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
08 27 Τρ. Ἡ ἀνακομ. τοῦ λειψάνου Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστομ. Ἀργία.
09 28 Τε. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου τοῦ ὁσίου.
10 29 Πέ. Ἡ ἀνακομ. τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Πα. Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστ. Ἀργία.
12 31 Σά. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυμ. Ἀναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 28. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς ἰχθῦς.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου—Τρύφωνος μάρτυρος.
14 02 Δε. Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15 03 Τρ. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ τῆς προφήτιδος Ἄννης·
16 04 Τε. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Πέ. Ἀγάθης μάρτυρος.
18 06 Πα. Βουκόλου τοῦ ὁσίου καὶ Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Σά. Ψυχοσάββατον.—Παρθενίου ἐπισκόπ. Λαμψάκου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Κυ. Τῆς Ἀποκρέω. — Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου καὶ τῶν ἀδελφῶν Μάρθης καὶ Μαρίας μαρτύρων.
21 09 Δε. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. Ἀναστασίου Κων]πόλεως καὶ Ζήνωνος ὁσίου.
23 11 Τε. Βλασίου ἱερομ. καὶ Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.
24 12 Πέ. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας.
25 13 Πα. Μαρτιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Σά. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Κυ. Τῆς Τυροφάγου.—Ὀνησίμου τοῦ Ἀποστόλου.
28 16 Δε. Καθαρὰ Δευτέρα.—Παμφίλου μάρτυρος.
Μάρτιος
01 17 Τρ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.
02 18 Τε. Λέοντος Πάπα Ρώμης.
03 19 Πέ. Ἀρχίππου τοῦ Ἀποστόλου.
04 20 Πα. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
05 21 Σά. Τῶν ἁγίων Θεοδώρων.—Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις καὶ Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
06 22 Κυ. Τῆς Ὀρθοδοξίας.—Τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτύρων.
07 23 Δε. Πολυκάρπου ἱερομ. ἐπισκόπου Σμύρνης.
08 24 Τρ. Ἡ ά. καὶ βʹ. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
09 25 Τε. Ταρασίου ἀρχιεπισκ. Κωνσταντινουπόλεως.
10 26 Πέ. Πορφυρίου ἐπισκόπ. Γάζης.
11 27 Πα. Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου.
12 28 Σά. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριόν.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Β΄. Τῶν Νηστειῶν. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος
14 02 Δε. Ἡσυχίου Εὐθαλίας μαρτύρων.
15 03 Τρ. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος καὶ Εὐτροπίου.
16 04 Τε. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
17 05 Πε. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Πα. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων.
19 07 Σά. Τῶν ἐν Χερσῶνι Βασιλέως καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
20 08 Κυ. Τῆς Σταυροπροσκηνύσεως. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Δε. Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων.
22 10 Τρ. Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Τε. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Πέ. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Νικηφόρου Κων]πόλεως.
26 14 Σά. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Κυ. Δ΄. Τῶν Νηστειῶν. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Δε. Σαβίνου μάρτυρος καὶ Χριστοδούλου τοῦ ὁσίου.
29 17 Τρ. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Τε. Τοῦ μεγάλου Κανόνος. Κυρίλλου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Πέ. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μάρτυρος.
Ἀπρίλιος.
01 20 Πα. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἀγ. Σάββα ἀναιρεθ. ὁσίων πατέρων.
02 21 Σά. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Κυ. Ε΄. Τῶν Νηστειῶν. Βασιλείου ἱερoμάρτ.
04 23 Δε. Νίκωνος ὁσιομάρτ. καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Τρ. Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Τε. Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
07 26 Πέ. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
08 27 Πα. Ματρώνης τῆς ὁσίας.
09 28 Σά. Τοῦ Λαζάρου. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Κυ. Τῶν Βαΐων Μάρκου ἀρχ. καὶ Κυρίλλου διακόνου.
11 30 Δε. Μεγ. Δευτέρα. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
12 31 Τρ. Μεγ. Τρίτη. Ὑπατίου ἱερομάρτυρος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν ταῦρον.


Ν. Π.
13 01 Τε. Μεγ. Τετάρτη. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Πέ. Μεγάλη Πέμπτη. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.
15 03 Πα. Μεγάλη Παρασκευή. Νικήτα ὁσίου καὶ Ἰωσὴφ ὑμνογράφου.
16 04 Σά. Μεγ. Σάββατον. Γεωργίου ὁσ. τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Κλαυδίου, Θεοδώρου κλπ. μαρτύρων
18 06 Δε. Εὐτυχίου ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Τρ. Καλλιοπίου μάρτ. Γεωργίου ἐπισκ. Μιτυλήνης.
20 08 Τε. Ἠρωδίωνος Ἀγάβου κλπ. ἐκ τῶν 70.
21 09 Πέ. Εὐψύχου μάρτυρος.
22 10 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Τερεντίου Πομπηίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
23 11 Σά. Ἀντίπα ἱερομ. ἐπισκ. Περγάμου
24 12 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Δε. Μαρτίνου Πάπα Ρώμης.
26 14 Τρ. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70.
27 15 Τε. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Πέ. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Πα. Συμεὼν ἱερομάρτ. τοῦ ἐν Περσίδι.
30 18 Σά. Ἰωάννου τοῦ ὁσίου.
Μάϊος.
01 19 Κυ. Τῶν Μυροφόρων. Παφνουτίου ἱερομάρ.
02 20 Δε. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.
03 21 Τρ. Ἰανουαρίου ἱερομάρτ.
04 22 Τε. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Πέ. Γεωργίου τοῦ Μεγαλομ. Ἀργία.
06 24 Πα. Σάββα τοῦ στρατηλάτου καὶ Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας.
07 25 Σά. Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
08 26 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Βασιλέως ἱερομάρτ.
09 27 Δε. Συμεὼν ἱερομάρτ.
10 28 Τρ. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων.
12 30 Πέ. Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.


Ν. Π.
13 01 Πα. Ἱερεμία τοῦ Προφήτου.
14 02 Σά. Ἀθανασίου τοῦ μεγάλου.
15 03 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος. Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτ.
16 04 Δε. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Τρ. Εἰρήνης μεγαλομάρτ.
18 06 Τε. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Πέ. Ἀκακίου καὶ Κοδράτου μαρτύρων.
20 08 Πα. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
21 09 Σά. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτ.
22 10 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Δε. Μωκίου ἱερομ.
24 12 Τρ. Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
25 13 Τε. Γλυκερίας μάρτυρος.
26 14 Πέ. Τῆς Ἀναλήψεως. Ἰσιδώρου μάρτυρος.
27 15 Πα. Παχωμίου τοῦ μεγ. καὶ Ἀχιλλείου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
28 16 Σά. Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου μαθητοῦ τοῦ ὁσ. Παχωμίου.
29 17 Κυ. Ἀνδρονίκου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Δε. Πέτρου, Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτ.
31 19 Τρ. Πατρικίου ἱερομ. ἐπισκ. Προύσσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Ἰούνιος.
01 20 Τε. Θαλλελαίου μάρτυρος.
02 21 Πέ. Τῶν ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἀργία.
03 22 Πα. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Σα. Τῶν κεκοιμημένων. Μιχαὴλ τοῦ ὁμολ. ἐπισκόπου Συνάδων.
05 24 Κυ. Τῆς Πεντηκοστῆς. Συμεῶνος τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Δε. Τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ γʹ. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
07 26 Τρ. Κάρπου τοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Τε. Ἑλλαδίου ἱερομάρτ.
09 28 Πέ. Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτηνῆς.
10 29 Πα. Θεοδοσίας ἱερομάρτ.
11 30 Σα. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Κυ. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἑρμείου μάρτ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Καρκῖνον.


Ν. Π.
13 01 Δε. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου.
14 02 Τρ. Νικηφόρου ἀρχιεπ. Κων]πόλεως.
15 03 Τε. Λουκιλλιανοῦ μάρτ.
16 04 Πέ. Μητροφάνους ἀρχιεπ. Κων]πόλεως.
17 05 Πα. Δωροθέου ἱερομον. ἐπισκ. Τύρου.
18 06 Σά. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων.
19 07 Κυ. Θεοδότου ἱερομ. ἐπισκ. Ἀγκύρας.
20 08 Δε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου.
21 09 Τρ. Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας.
22 10 Τε. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Πέ. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν Ἀποστόλων.
24 12 Πα. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.
25 13 Σα. Ἀκυλίνης μάρτ.
26 14 Κυ. Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου καὶ Μεθοδίου Κωνσταντινουπόλεως.
27 15 Δε. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Τρ. Τύχωνος ἐπισκ. Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου.
29 17 Τε. Ἰσαύρου, Μανουὴλ, Σεβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων.
30 18 Πέ. Λεοντίου μάρτυρος.
Ἰούλιος.
01 19 Πα. Ἰούδα τοῦ Ἀποστόλου.
02 20 Σά. Μεθοδίου ἱερομ. ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Κυ. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Δε. Εὐσεβίου ἱερομ. ἐπισκόπου Σαμοσάτων.
05 23 Τρ. Ἀγριππίνης μάρτυρος.
06 24 Τε. Τὸ γενέθλιον τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία.
07 25 Πέ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Πα. Δαβὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Σά. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Κυ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων.
11 29 Δε. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων. Ἀργία.
12 30 Τρ. Ἡ σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.


Ν. Π.
13 01 Τε. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία.
14 02 Πέ. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Πα. Ὑακίνθου μάρτυρος καὶ Ἀνατολίτου Κων]πόλεως.
16 04 Σά. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Κυ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καὶ Λαμπαδοῦ θαυματουργοῦ.
18 06 Δε. Σισίνη τοῦ μεγάλου.
19 07 Τρ. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλαιῷ καὶ Κυριακῆς τῆς μεγαλομάρτυρος.
20 08 Τε. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Πέ. Παγκρατίου ἱερομον. ἐπισκ. Ταυρομενίας.
22 10 Πα. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Σά. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Κυ. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Δε. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
26 14 Τρ. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Τε. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Πέ. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Πα. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
30 18 Σά. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Κυ. Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ Δίου τῶν ὁσίων.
Αὔγουστος.
01 20 Δε. Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Τρ. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ συνασκητοῦ.
03 22 Τε. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Πέ. Φωκᾶ ἱερομ. καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Πα. Χριστίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
06 25 Σά. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου.
07 26 Κυ. Ἐρμολάου καὶ Παρασκευῆς τῶν μαρτύρων.
08 27 Δε. Παντελεήμονος τοῦ μεγαλομάρτ. καὶ ἰαματικοῦ. Ἀργία.
09 28 Τρ. Προχόρου Νικάνορος Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ τῶν Ἀποστόλων.
10 29 Τε. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Πέ. Σίλλα, Σιλουανοῦ καὶ Κρήσκεντος ἐκ τῶν 70.
12 31 Πα. Εὐδοκίμου καὶ Δικαίου. Προεόρτια τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὴν παρθένον.


Ν. Π.
13 01 Σά. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τῶν παίδων τῶν Μακαβαίων καὶ Σολομονῆς καὶ Ἐλεαζάρ.
14 02 Κυ. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος.
15 03 Δε. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Τρ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ ἁγίων παίδων.
17 05 Τε. Εὐγενίου μάρτυρος.
18 06 Πε. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
19 07 Πα. Δομιτίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Σά. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ.
21 09 Κυ. Ματθία τοῦ Ἀποστόλου.
22 10 Δε. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Τρ. Εὔπλου τοῦ Διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Τε. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων.
25 13 Πέ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.
26 14 Πα. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Σά. Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Κυ. Τοῦ ἁγίου Μανδηλίου. Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Δε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Τρ. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Τε. Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου μάρτυρος.
Σεπτέμβριος.
01 20 Πέ. Σαμουὴλ τοῦ Προφήτου.
02 21 Πα. Θαδδαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Βάσσης μάρτυρος.
03 22 Σά. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Κυ. Λούππου μάρτυρος.
05 24 Δε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτ.
06 25 Τρ. Βαρθολομαίου καὶ Τίτου τῶν Ἀποστόλων.
07 26 Τε. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Πέ. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Πα. Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Σά. Ἡ ἀποκεφάλισις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἀργία.
11 30 Κυ. Ἀλεξάνδρου Ἰωάννου καὶ Παύλου νέου ἀρχ. Κωνσταντινουπόλεως.
12 31 Δε. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν ζυγόν.


Ν. Π.
13 01 Τρ. (ἀρχὴ τοῦ Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους). Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ Ἰησοῦ Ναυῆ Ἀργία.
14 02 Τε. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ.
15 03 Πέ. Ἀνθίμου Νικοδημίας ἱερομ. καὶ Θεοκτίστου ὁσίου.
16 04 Πα. Βαβύλα ἱερομ. καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Σά. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Κυ. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματ. καὶ Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου.
19 07 Δε. Προεόρτια τῶν γενεθ. τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Τρ. Τὸ γενέθλιον τῆς Θεοτόκου.
21 09 Τε. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ Σεβηριανοῦ μάρτυρος.
22 10 Πέ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ.
23 11 Πα. Θεοδώρας τῆς Ὁσίας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.
24 12 Σά. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος.
25 13 Κυ. Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Δε. Ἡ ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀργία καὶ νηστεία οἴνου καὶ ἐλαίου.
27 15 Τρ. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Τε. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Πέ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης.
30 18 Πα. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
Ὀκτώβριος.
01 19 Σά. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Κυ. Εὐσταθίου τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
03 21 Δε. Κοδράτου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Τρ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
05 23 Τε. Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Πέ. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Πα. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Σά. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Κυ. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
10 28 Δε. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Τρ. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Τε. Γρηγορίου ἐπισκόπου μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν σκορπίον.


Ν. Π.
13 01 Πέ. Ἀνανίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Πα. Κυπριανοῦ ἱερομαρτ. καὶ Ἰουλίνης τῆς παρθένου.
15 03 Σά. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτ.
16 04 Κυ. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Δε. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Τρ. Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου.
19 07 Τε. Στεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Πέ. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Πα. Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἀνδρονίκου τοῦ ὁσίου.
22 10 Σά. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
23 11 Κυ. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ.
24 12 Δε. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου τῶν μαρτύρων.
25 13 Τρ. Κάρπου, Παπύλου καὶ Ἀγαθονίκης μάρτυρος.
26 14 Τε. Ναζαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ.
27 15 Πέ. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Πα. Λαγγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου.
29 17 Σά. Ὠσηὲ τοῦ προφήτου καὶ Ἀνδρέου τοῦ ὁσιομάρτυρος.
30 18 Κυ. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Δε. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
Νοέμβριος.
01 20 Τρ. Ἀρτεμίου μάρτ. Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιουπολίτιδος.
02 21 Τε. Ἰλαρίωνος τοῦ μεγάλου καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου.
03 22 Πέ. Ἀβερκίου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Πα. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ ἀποστόλου.
05 24 Σά. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Κυ. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Δε. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος καὶ μυροβλήτου.
08 27 Τρ. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Τε. Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου καὶ Τερεντίου μάρτυρος.
10 29 Πέ. Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας καὶ Ἀβραμίου τοῦ ὁσίου.
11 30 Πα. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Σά. Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ Ἐπιμάχου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματουργῶν Ἀναργύρων.
14 02 Δε. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων.
15 03 Τρ. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος.
16 04 Τε. Ἰωαννικίου μεγαλομ., Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Πέ. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Πα. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπ. Κων]πόλεως.
19 07 Σά. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ. Λαζάρου τοῦ θαυματουργοῦ.
20 08 Κυ. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Δε. Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μάρτ. καὶ Ματρώνης τῆς ὁσίας.
22 10 Τρ. Ἐράστου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων.
23 11 Τε. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου τῶν μαρτύρων.
24 12 Πέ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Πα. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπ. Κων]πόλεως. Ἀργία.
26 14 Σά. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου. (Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τελεῖται καὶ ἡ μνήμη τοῦ νέου μάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου τοῦ μαρτυρήσ. ἐν Ρόδῳ ἐν ἔτει 1300.
27 15 Κυ. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου μαρτύρων.
28 16 Δε. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Τρ. Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Τε. Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
Δεκέμβριος.
01 19 Πέ. Ἀβδιοὺ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Πα. Γρηγορ. τοῦ Δεκαπολίτου καὶ Πρόκλου ἀρχ. Κ]πόλεως.
03 21 Σα. Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Ἀργία.
04 22 Κυ. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ Κιλικίας μάρτυρος.
05 23 Δε. Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου μάρτυρος.
06 24 Τρ. Κλήμεντος Πάπα Ρώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.
07 25 Τε. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρίου μάρτυρος. Ἀργία.
08 26 Πέ. Ἀλυπίου τοῦ Κιονύτου καὶ Νίκωνος μαρτύρων.
09 27 Πα. Ἰακώβου Πέρσου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
10 28 Σα. Στεφάνου τοῦ Νέου καὶ Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
11 29 Κυ. Παραμόνου καὶ Φιλομένου τῶν μαρτύρων.
12 30 Δε. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 15.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκαιρον.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Ναοὺμ τοῦ Προφήτου.
14 02 Τε. Ἀββακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Πέ. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Πα. Βαρβάρας τῆς μεγαλομ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
17 05 Σά. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου. Ἀργία.
18 06 Κυ. Νικολάου ἐπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Δε. Ἀμβροσίου ἐπισκ. Μεδιολάνων.
20 08 Τρ. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Τε. Ἡ σύλληψις τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Πέ. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Πα. Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
24 12 Σά. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ.
25 13 Κυ. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Δε. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Τρ. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Τε. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Πέ. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν τριῶν παίδων. Διονυσίου Ἀρχιεπ. Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου.
30 18 Πα. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Σά. Βονιφατίου μάρτυρος.
Ἰανουάριος.
01 20 Κυ. Προεόρτια τῶν Χριστουγένων καὶ Ἰγν. Θεοφόρου.
02 21 Δε. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Τρ. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας.
04 23 Τε. Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων.
05 24 Πέ. Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ Εὐγενίας τῆς ὁσίας.
06 25 Πα. Ἡ κατὰ σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος καὶ κατάλυσις εἰς πάντα μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.
07 26 Σά. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομάρτ.
08 27 Κυ. Στεφάνου ἀρχιδιακόνου καὶ πρωτομάρτυρος καὶ Θεοδώρου Γραπτοῦ.
09 28 Δε. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
10 29 Τρ. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14,000 νηπίων.
11 30 Τε. Ἀνυσίας τῆς ἱερομάρτυρος.
12 31 Πέ. Μελάνης ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων.
ΕΠΟΧΑΙ

Ἀπὸ κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ο’....................................................................................................................................................................................................................................................7395

 » κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Λατίνους....................................................................................................................................................................................................................................................5891

 » κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ἑβραίους....................................................................................................................................................................................................................................................5647

 » τοῦ Κατακλυσμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................5162

 » τῆς Πυργοποιίας....................................................................................................................................................................................................................................................4640

 » τῆς συστάσεως τοῦ Ἀμφικτυονικοῦ συνεδρίου....................................................................................................................................................................................................................................................3383

 » τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2377

 » τῆς ἐν Θερομπύλαις μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2367

 » τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας....................................................................................................................................................................................................................................................2267

 » κτίσεως Ῥώμης....................................................................................................................................................................................................................................................2364

 » τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................2318

 » τοῦ θανάτου τοῦ Περικλέους....................................................................................................................................................................................................................................................2316

 » τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2250

 » τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης....................................................................................................................................................................................................................................................2224

 » κτίσεως Ἀλεξανδρείας....................................................................................................................................................................................................................................................2219

 » τοῦ θανάτου Μεγάλου Ἀλεξάνδρου....................................................................................................................................................................................................................................................2210

 » ἁλώσεως Ἀθηνῶν ὑπὸ Σύλλα....................................................................................................................................................................................................................................................1973

 » τῆς μεταθέσεως τοῦ θρόνου ἐκ Ρώμης εἰς Βυζάντιον ὑπὸ Κωνσταντίνου....................................................................................................................................................................................................................................................1567

 » τῆς ἐν Νικαίᾳ Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1562

 » τοῦ θανάτου Μεγάλου Κωνσταντίνου....................................................................................................................................................................................................................................................1550

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1507

 » κτίσεως Ἑνετίας....................................................................................................................................................................................................................................................1466

 » τῆς μοναρχίας τῶν Γάλλων....................................................................................................................................................................................................................................................1466

 » τῆς ἐν Ἐφέσῳ Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1456

 » τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1437

 » τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουστινιανείου Κώδικος....................................................................................................................................................................................................................................................1358

 » κτίσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας....................................................................................................................................................................................................................................................1344

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ε’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1334

 » τῆς γεννήσεως τοῦ Μωάμεθ....................................................................................................................................................................................................................................................1318

 » τοῦ θανάτου τοῦ Μωάμεθ....................................................................................................................................................................................................................................................1257

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1207

 » τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου....................................................................................................................................................................................................................................................1100

Ἀπὸ τοῦ χωρισμοῦ τῶν δύο ἐκκλησιῶν....................................................................................................................................................................................................................................................0835

 » ἁλώσεως τῆς Κ)πόλεως ὑπὸ Λατίνων....................................................................................................................................................................................................................................................0675

 » τῆς ἀνακτήσεως αὐτῆς ὑπὸ Ἀλεξίου Στρατηγοπούλου στρατηγ. Μιχ. Παλαιολόγου....................................................................................................................................................................................................................................................0625

 » τῆς εὑρέσεως τῆς ναυτικῆς πυξίδος ὑπὸ Γιώγα....................................................................................................................................................................................................................................................0581

 » τῆς εὑρέσεως τῶν διόπτρων καὶ τηλεσκοπίων ὑπὸ Σπίνα....................................................................................................................................................................................................................................................0574

 » τῆς εὑρέσεως τῆς πυρίτιδος ὑπὸ Σχβάρτζου....................................................................................................................................................................................................................................................0557

 » τῆς χρήσεως τῶν πυροβόλων ὅπλων....................................................................................................................................................................................................................................................0549

 » τῆς εὑρέσεως τῆς τυπογραφίας ὑπὸ Γουτεμβέργου....................................................................................................................................................................................................................................................0452

 » ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων....................................................................................................................................................................................................................................................0434

 » τῆς ἀνακαλύψεως τῆς Ἀμερικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................0395

 » Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου....................................................................................................................................................................................................................................................0264

 » τῆς συστάσεως τῶν Ὁμοσπόνδων πολιτειῶν τῆς Βορείου Αμερικής....................................................................................................................................................................................................................................................0100

 » τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0098

 » τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0066

 » Ὄθωνος Α’ βασιλέως τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0054

 » τῆς ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Ἰταλικοῦ βασιλείου....................................................................................................................................................................................................................................................0026

 » τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0023

 » Γεωργίου τοῦ Α’ βασιλέως τῶν Ἑλλήνων....................................................................................................................................................................................................................................................0024

 » τῆς γεννήσεως τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου (21 Ἰουλίου 1868)....................................................................................................................................................................................................................................................0019

 » τοῦ Γαλλογερμανικοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................0017

 » τῆς ἀνιδρύσεως τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας....................................................................................................................................................................................................................................................0016

 » τοῦ Ῥωσσοτουρκικοῦ πολέμου....................................................................................................................................................................................................................................................0008

 » τῆς προσαρτήσεως τῶν νέων ἐπαρχιῶν Θεσσαλίας καὶ Ἠπείρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................0005


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

1321 τῇ 14 Σ/βρίου. Ὁ μεγαλοφυὴς Δάντης τῆς Ἰταλίας.
1483 » 30 Αὐγούσ. Λουδοβῖκος ὁ ΙΑ’.
1610 » 14 Μαΐου Δολοφονία Ἑρρίκου τοῦ Δ’.
1506 » 20  » Θάνατος τοῦ Χριστοφόρου Κολόμβου.
1778 » 30  » Ὁ διάσημος τῆς Γαλλίας Βολταῖρος, ἐν Γενεύῃ.
1778 » 03 Ἰουλ. Ὁ ἕτερος σύγχρονος φιλόσοφος τῆς Γαλλίας Ἰωάννης Ἰάκωβος Ρουσσώ.
1786 » 17 Αὐγουσ. Ὁ μέγας Φρειδερῖκος τῆς Πρωσσίας
1087 » 14 Σ/βρίου Ὁ τῆς Ἀγγλίας Γουλιέλμος ὁ κατακτητής.
1821 » 05 Μαΐου Τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος.
1805 » 09  » Τοῦ ἐξόχου ποιητοῦ τῆς Γερμανίας Σχίλλερ.
1658 » 13 Σ/βρίου Τοῦ Olivier Cromwell.
1589 » 01 Αὐγούσ. Δολοφονία Ἑρρίκου τοῦ Γ’. τῆς Γαλλίας.
1616 » 23 Ἀπριλ. Ὁ περιφανὴς ποιητὴς Σαίξπηρ.
1674 » 10 Νοεμβρ. Ὁ ποιητὴς Μίλτων.
1554 » Καρατόμησις τῆς Ἰωάννας Γρέϋ.
1817 » 14 Ἰουλ. Τῆς διασήμου Γαλάτιδος συγγραφέως κυρίας Staël
1536 » 19 Μαΐου Θανάτωσις τῆς Ἄννης Roleyu, συζύγου Ἑρρίκου τοῦ Η’. τῆς Ἀγγλίας.
1831 » 09 Ὀκτω. Δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ι. Καποδιστρίου.
1821 » Ὁ ἔξοχος γάλλος φιλόλογος Αἰμίλιος Λιττρέ.
1821 » Ὁ περιώνυμος δημοσιολόγος Αἰμίλιος Γιραρδῖνος.
1798 » Δολοφονία τοῦ Ρήγα Φεραίου ἐν Βελιγραδίῳ.
1823 » 01 Αὐγούσ. Θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη.
1827 » 22 Ἀπρίλ. Θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ
25 Μαρτίου ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος.

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ
23 Ἀπριλίου. Τὸ ὄνομα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως.
12 Δεκεμβρίου. Τὰ γενέθλια Αὐτοῦ.
11 Ἰουλίου. Τὸ ὄνομα τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης.
22 Αὐγούστου. Τὰ γενέθλια Αὐτῆς.
21 Μαΐου. Τὸ ὄνομα τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
21 Ἰουλίου. Τὰ γενέθλια Αὐτοῦ.
13 Ἰουλίου. Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Γεωργίου.
18 Αὐγούστ. Τὰ γενέθλια τῆς Βασιλ. Ἀλεξάνδρας.
09 Ἰανουαρίου. Τὰ γενέθλια τοῦ Βασ. Νικολάου.
21 Φεβρουαρ. Τὰ γενέθλια τῆς Βασ. Μαρίας.
20 Ἰανουαρίου. Τὰ γενέθλια τοῦ Βασιλ. Ἀνδρέου.

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
καθ’ ἂς δὲν ἐργάζονται ἐν τοῖς δημοσίοις γραφείοις.
Νέον ἔτος.
Θεοφάνεια.
Εὐαγγελισμός.
Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον.
Κυριακὴ, καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα.
Ἅγιος Γεώργιος.
Ἀνάληψις.
Πεντηκοστή.
Ἅγιοι Ἀπόστολοι.
Κοίμησις Θεοτόκου.
Ἅγιος Δημήτριος.
Αἱ δύο ἡμέρ. τῶν Χριστουγέννων.

ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ὁ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο κυριεύων πλανήτης εἶναι ὁ Ζεὺς
Τὸ ΕΑΡ. άρχεται τὴν 08/20 Μαρτίου ώραν 01.04 μ. μ.
Τὸ ΘΕΡΟΣ » » 09/21 Ἰουνίου » 08.25 π. μ.
Τὸ ΦΘΙΝΟΠ. » » 10/22 Σεπτεμ. » 10.51 μ. μ.
ΧΕΙΜΩΝ » » 09/21 Δεκεμβρ. » 05.03 »

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ
Τού έτους 1887 (ᾳωπζ’).

Ἰνδικτίῶνος....................................................................................................................................................................................................................................................ιε’.

Ἡλίου Κύκλοι....................................................................................................................................................................................................................................................γ’.

Σελήνης Κύκλοι....................................................................................................................................................................................................................................................δ’.

Σελήνης Θεμέλιον....................................................................................................................................................................................................................................................ιζ’.

Κρεωφαγία ἡμέραι....................................................................................................................................................................................................................................................μς’.

Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Ἰανουαρίου....................................................................................................................................................................................................................................................κε’.

Ἑωθινὸν α’. Ἦχος πλ. α’.....................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡ Ἀπόκρεω, Φεβρουαρ.....................................................................................................................................................................................................................................................η’.

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ τετάρτῃ τῆς ς’. Ἑβδομάδος.....................................................................................................................................................................................................................................................

Νομικὸν Φάσκα Μαρτίου.....................................................................................................................................................................................................................................................κη’.

Λατίνων Πάσχα Μαρτίου....................................................................................................................................................................................................................................................κθ’.

Τὸ Ἅγιον Πάσχα Ἀπριλίου....................................................................................................................................................................................................................................................ε’.

Ἡ Ἀνάληψις, Μαΐου....................................................................................................................................................................................................................................................ιδ’.

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, Μαΐου....................................................................................................................................................................................................................................................λα’.

Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμ.....................................................................................................................................................................................................................................................κη’.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμερ. Δευτέρᾳ....................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡ παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρᾳ Πέμπτῃ.....................................................................................................................................................................................................................................................ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1887


Κατὰ τὸ ἔτος 1887 θὰ συμβῶσι 2 ἐκλείψεις τοῦ Ἡλίου καὶ 2 ἐκλείψεις τῆς Σελήνης.

27 Ἰανουαρίου, μερικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης, ὁρατὴ εἰς τὰς νήσους Σανδοῦ

10 Φεβρουαρίου, μερικὴ ἔκλειψις τοῦ Ἡλίου, ὁρατὴ εἰς τὴν Μεσημβρινὴν Ἀμερικήν.

22 Ἰουλίου, μερικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης, ὁρατὴ εἰς τὴν Ἀρμενίαν.

7 Αὐγούστου, ὁλικὴ ἔκλειψις τοῦ Ἡλίου, ὁρατὴ εἰς τὴν Ῥωσίαν.ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΞΗΣ ΠΟΛΕΩΝ


Ἀθῆναι 00 00 00
Ἀμοργὸς 00 09 36 μ. μ.
Βασιγκτὼν 05 16 53 π. μ.
Βενετία 11 14 30 »
Βερολῖνον 11 10 39 μ. μ.
Βιέννη 11 30 39 π. μ.
Βρυξέλλαι 10 42 33 »
Δουβλῖνον 09 59 42 »
Εὔελπι Ἀκρωτήριον 11 39 00 »
Κοπενάγη 11 15 24 »
Κουσεβέκη 05 40 15 »
Κωνσταντινούπολις 10 45 35 μ. μ.
Λονδῖνον 10 24 37 π. μ.
Λισσαβὼν 09 48 28 »
Μαδρὰς 03 46 02 »
Μαδρίτη 10 10 19 »
Μασσαλία 10 46 39 »
Μελβοῦρνον Αὐστραλ. 08 05 00 μ. μ.
Μόσχα 00 55 31 »
Νεάπολις 11 22 03 π. μ.
Παρίσιοι 10 34 25 »
Πετρούπολις 00 26 18 μ. μ.
Ρίον Ἰανέϊρον 07 32 28 π. μ.
Ρώμη 11 14 59 »
Σαντιάγον Χιλὶ 05 42 23 »
Σίδνεϋ Αὐστραλ. 08 30 04 μ. μ.
Στοκχόλμη 11 37 18 π. μ.
Τουρῖνον 10 55 53 »
Χριστιανία 11 07 59 »
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΑΙ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ
Ἀνατολ. Δύσις Ἀνατολ. Δύσις Ἡμ. Νυκτὸς
ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ. ὥρ. λεπ.
Ἰανουάριος 01/13 07 17 05 02 07 26 04 54 09 45 14 15
11/23 07 12 05 12 07 22 05 03 10 — 14 —
21/20 07 07 05 22 07 13 05 16 10 51 13 45
Φεβρουάρ. 01/13 06 54 05 35 07 01 05 30 10 41 13 19
11/23 06 41 05 46 06 46 05 42 11 05 12 55
21/20 06 28 05 56 06 30 05 54 11 28 12 32
Μάρτιος 01/13 06 17 06 04 06 18 06 02 11 47 12 18
11/28 06 01 06 13 06 02 06 13 12 12 11 48
21/20 05 46 06 23 05 45 06 24 11 37 11 23
Ἀπρίλιος 01/13 05 29 06 32 05 27 06 35 13 03 10 57
11/23 05 15 06 42 05 12 06 45 13 27 10 33
21/20 05 03 06 51 04 59 06 56 13 48 10 13
Μάϊος 01/13 04 53 07 00 04 48 07 06 14 07 09 53
11/23 04 45 07 08 04 35 07 15 14 25 09 37
21/20 04 40 07 15 04 32 07 24 14 35 09 25
Ἰούνιος 01 13 04 38 07 21 04 28 07 31 14 43 09 17
11/23 04 40 07 24 04 29 07 35 14 44 09 16
21/20 04 43 07 24 04 33 07 34 14 41 09 19
Ἰούλιος 01/13 04 19 07 21 04 41 07 30 14 32 09 28
11/23 04 57 07 16 04 49 07 23 14 19 09 41
21/20 05 05 07 06 04 57 07 13 14 01 09 59
Αὔγουστος 01/13 05 14 06 54 05 09 07 00 13 40 10 20
11/23 05 23 06 41 05 18 06 45 13 18 10 42
21/20 05 32 06 27 05 28 06 31 12 55 11 05
Σεπτέμβρ. 01/13 05 41 06 10 05 39 06 12 12 29 11 31
11/23 05 50 05 54 05 49 05 55 12 04 11 56
21/20 05 59 05 39 05 59 05 38 11 40 12 20
Ὀκτώβρ. 01/13 06 08 05 24 06 10 05 22 11 16 12 44
11/23 06 18 05 10 06 21 05 07 10 52 13 08
21/20 06 27 04 59 06 33 04 53 10 32 13 28
Νοέμβριος 01/13 06 41 04 47 06 47 04 41 10 06 13 54
11/23 06 51 04 42 06 58 04 34 09 51 14 09
21/20 07 01 04 39 07 08 04 31 09 58 14 22
Δεκέμβρ. 01/13 07 09 04 40 07 17 04 31 09 31 14 29
11/23 07 15 04 43 07 24 04 34 09 28 14 32
21/20 07 18 04 49 07 27 04 42 09 31 14 29
ΣΕΛΗΝΗΣ ΦΑΣΕΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ν. Π. Ἡμ. Ν. Π. Ἡμ.
16 04 Κυρ. Τελευταῖον 4ον 15 03 Τρί. Τελευταῖον 4ον
24 12 Δευ. Νέα Σελήνη. 22 10 Τρί. Νέα Σελήνη
01 20 Τρί. Πρῶτον 4ον. 03 19 Πέμ. Πρῶτον 4ον.
08 27 Τρί. Πανσέληνος 09 25 Τετ. Πανσέληνος
ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
15 03 Τρί. Τελευταῖον 4ον. 15 03 Παρ. Τελευταῖον 4ον.
24 12 Πέμ. Νέα Σελήνη. 23 11 Σάβ. Νέα Σελήνη
01 20 Πάρ. Πρῶτον 4ον. 30 18 Σάβ. Πρῶτον 4ον
07 26 Πέμ. Πανσέληνος. 07 25 Σάβ. Πανσέληνος
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
14 02 Σάβ. Τελευταῖον 4ον. 13 01 Δευ. Τελευταῖον 4ον.
22 10 Κυρ. Νέα Σελήνη. 21 09 Τρί. Νέα Σελήνη
30 18 Δευ. Πρῶτον 4ον. 28 16 Τρί. Πρῶτον 4ον
05 24 Κυρ. Πανσέληνος. 05 23 Τρί. Πανσέληνος
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
13 01 Τετ. Τελευταῖον 4ον. 19 07 Παρ. Νέα Σελήνη
20 08 Τετ. Νέα Σελήνη. 25 13 Πέμ. Πρῶτον 4ον.
27 15 Τετ. Πρῶτον 4ον. 02 21 Παρ. Πανσέληνος
03 22 Τετ. Πανσέληνος.[1] 10 29 Σάβ. Τελευταῖον 4ον.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
17 05 Σάβ. Νέα Σελήνη 16 04 Κυρ. Νέα Σελήνη
24 12 Σάβ. Πρῶτον 4ον. 23 11 Κυρ. Πρῶτον 4ον.
02 20 Κυρ. Πανσέληνος 31 19 Δευ. Πανσέληνος
10 28 Δευ. Τελευταῖον 4ον. 08 27 Τρί. Τελευταῖον 4ον.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
15 03 Τρί. Νέα Σελήνη 14 02 Τετ. Νέα Σελήνη
22 10 Τρί. Πρῶτον 4ον. 22 10 Πέμ. Πρῶτον 4ον.
30 18 Τετ. Πανσέληνος 30 18 Παρ. Πανσέληνος
08 26 Πέμ. Τελευταῖον 4ον. 06 25 Παρ. Τελευταῖον 4ον.
  1. Τῇ 31ῃ Ἰουλίου συμπίπτει τὸ τελευταῖον τέταρτον, μεθ’ ὃ ἀκολουθεῖ ἡ Νέα Σελήνη τὴν 19(7 Αὐγούστου.