Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892


ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ και ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1892

ΕΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΤΗι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑι ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ
[Μετ’ εἰκόνων]
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1891

Ἑορτολόγιον....................................................................................................................................................................................................................................................0007–22

Ἡ Μ.Δ. Ἀλεξάνδρα μετὰ τῆς μητρός της βασιλίσσης Ὄλγας....................................................................................................................................................................................................................................................000016α

Ὁ στηθόδεσμος....................................................................................................................................................................................................................................................0023–32

Πέτρος Παπαρρηγόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................032α–36

Ἐπιστολὴ εἰς φίλον…....................................................................................................................................................................................................................................................0000036

Τῇ ψυχῇ ἐκείνης!: ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς πολυκλαύστου βασιλόπαιδος Ἀλεξάνδρας, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων της συγγραφέως Σεβαστής Καλλισπέρη τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2024....................................................................................................................................................................................................................................................0037–41

Καρδιὰ πέτρινη....................................................................................................................................................................................................................................................0000041

Ἐρωτικὰ ἐγκλήματα....................................................................................................................................................................................................................................................0042–48

Τὸ οὐράνιον τόξον....................................................................................................................................................................................................................................................0049–50

Δημήτριος Π. Γουδής....................................................................................................................................................................................................................................................0051–53

Λυπηρὸ συνάντημα....................................................................................................................................................................................................................................................0054–56

Ἀληθινό....................................................................................................................................................................................................................................................0057–64

Ἐπιτύμβιον εἰς τὸν ἔρωτά μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000064

Μιχαὴλ Μελᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................000064α

Ὁ Σωκράτης ἐν μέσαις νεωτέραις Ἀθήναις, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Αλέξανδρου Φιλαδελφέως τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2026....................................................................................................................................................................................................................................................0065–72

Τὰ θύματα τῆς δικαστικῆς πλάνης....................................................................................................................................................................................................................................................0073–79

Χαῖρε Σμύρνη!, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρήστου Βασιλακάκη τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2025....................................................................................................................................................................................................................................................000080

Σύγχρονοι ἀθηναϊκοὶ τύποι: Κ. Παρασκευαΐδης....................................................................................................................................................................................................................................................080α–96

Ἡ πρώτη Ἑλληνὶς διδάκτωρ....................................................................................................................................................................................................................................................96α–101

Ἡ αὐγή μου....................................................................................................................................................................................................................................................102–103

Βιογραφικὴ πινακοθήκη τοῦ 1892 ἔτους....................................................................................................................................................................................................................................................104–112

Μαζύ της....................................................................................................................................................................................................................................................0000112

Εἰκόνες ἐκ τῆς συγχρόνου νεοελληνικῆς φιλολογίας: Γεράσιμος Μαρκορᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................113–145

Α. Ἀναγνωστάκης....................................................................................................................................................................................................................................................000144α

Μιὰ καλὴ ψυχή....................................................................................................................................................................................................................................................145–148

Τὸ σφαιρίδιον τοῦ διαβόλου....................................................................................................................................................................................................................................................148–152

Ἡ Λεόντιον καὶ ὁ Ἐπίκουρος....................................................................................................................................................................................................................................................153–160

Ἀσμάτιον τονισθὲν ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ ὠδείου Σ. Λακαλαμίτα....................................................................................................................................................................................................................................................0000160

Δημήτριος Βερναρδάκης....................................................................................................................................................................................................................................................160α–165

Ὁ χρησμὸς τῆς μαγίσσης....................................................................................................................................................................................................................................................165–166

Αἴνιγμα πρὸς λύσιν διὰ τοὺς ἀναγνώστας τοῦ Ἡμερολογίου....................................................................................................................................................................................................................................................0000167

Ἡ ἐν Ἀμστελοδάμῳ Φιλελληνικὴ Ἑταιρία....................................................................................................................................................................................................................................................168–175

Μωσαϊκόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000175

Εἰς τὴν ἱερὰν σκιὰν Μαρίκας Ι. Λυμπρίτου....................................................................................................................................................................................................................................................0000176

Αἱ κακαὶ γλῶσσαι....................................................................................................................................................................................................................................................177–181

Πρακτικὴ φιλοσοφία....................................................................................................................................................................................................................................................0000181

Ὄθων καὶ Γέρω-Κολοκοτρώνης....................................................................................................................................................................................................................................................0000182

Τὸ ὕδωρ τῆς λήθης....................................................................................................................................................................................................................................................183–206

Πανᾶς, ἰατρὸς ἐν Παρισίοις....................................................................................................................................................................................................................................................000192α

Συκοφαντία....................................................................................................................................................................................................................................................0000206

Στιγμαὶ θυμηδίας....................................................................................................................................................................................................................................................207–208

Ὁ Ῥουσσὼ καὶ ὁ Ἕλλην ἀρχιμανδρίτης....................................................................................................................................................................................................................................................209–216

Εἰς ἀφιλότιμον στιχουργόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000216

Οἱ μικροὶ μαθηταί μου....................................................................................................................................................................................................................................................217–225

Τάσος Δημητρίου Νεροῦτσος....................................................................................................................................................................................................................................................000224α

Δανάης μνημόσυνα εἰς Κρήτην....................................................................................................................................................................................................................................................226–227

Ἀναμνήσεις....................................................................................................................................................................................................................................................228–238

Ἕνα γράμμα....................................................................................................................................................................................................................................................239–240

Ἰάκωβος Ῥίζος ὁ Ῥαγκαβῆς....................................................................................................................................................................................................................................................240α–246

Ὁ υἱός μου Ἀλέξανδρος εἰς Μόναχον....................................................................................................................................................................................................................................................246–247

Τὸ κάρρον....................................................................................................................................................................................................................................................248–256

Μετοικεσία μετὰ εἴκοσι πέντε ἔτη....................................................................................................................................................................................................................................................257–265

Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς Ἀντωνίνας Ἰω. Χ. Καμπάνη....................................................................................................................................................................................................................................................266–267

Τὰ χρώματα τοῦ λυκαυγοῦς, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Κ. Ι. Πρασσά....................................................................................................................................................................................................................................................268–271

Ἐπίγραμμα εἰς βαρέως κοιμώμενον....................................................................................................................................................................................................................................................0000271

Οἱ τυρρανίσκοι τοῦ θέρους....................................................................................................................................................................................................................................................0000272

Γ. Γούσιος....................................................................................................................................................................................................................................................000272α

Ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι, ἤτοι ἱστορία ἑνὸς λάκκου....................................................................................................................................................................................................................................................273–291

Ἡ εἰκόνα μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000291

Σκέψεις....................................................................................................................................................................................................................................................292–293

’Σ τὸ χρόνιασμα....................................................................................................................................................................................................................................................0000293

Λαμιακαὶ ἐντυπώσεις, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Κ. Δ. Καπράλου....................................................................................................................................................................................................................................................294–303

Εἰς τὴν ποθητή μου κόρη....................................................................................................................................................................................................................................................304–305

Τῷ φίλῳ Ι. Παπαλεξάνδρου ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ μικροῦ του ἀγγέλου Ἀλέξανδρου....................................................................................................................................................................................................................................................0000305

Ἀνέκδοτον Γέρω-Κολοκοτρώνη....................................................................................................................................................................................................................................................0000306

Οἱ Ἐβραίοι καὶ ἡ περὶ αὐτῶν πρόληψις ἐν τῇ ἑλληνικῇ ποιήσει....................................................................................................................................................................................................................................................307–319

Ὀρνιθολογικὸν ὡρολόγιον....................................................................................................................................................................................................................................................0000320

Ε. Λαδόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................000320α

Ὁ ἰατρὸς Κὺρ Ἀνδρέας....................................................................................................................................................................................................................................................321–344

Ἐδῶ κ’ ἐκεῖ....................................................................................................................................................................................................................................................0000344

Παρὰ τὸν τάφον τῆς πολυκλαύστου Μπήλιως Φρ. Γεωργαντοπούλου τὸ γένος Δαμιανοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................345–346

Ἕλλην ἀρχιμανδρίτης εἰς Μελίτην, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Α. Γραμματικού....................................................................................................................................................................................................................................................347–352

Ἐπιγράμματα τῆς τράπουλας....................................................................................................................................................................................................................................................0000352

Σύντομον βιογράφημα Χατζῆ-Μιχάλη Γιάνναρη, ὁπλαρχηγοῦ Κρητός....................................................................................................................................................................................................................................................352α–363

Εἰς τὴν Ἀστέρω μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000363

Ψηφιδωτόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000364

Χορευτικὸν σκαλάθυρμα, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Π. Γ. Λιδωρίκη....................................................................................................................................................................................................................................................365–368

Ψαροποῦλα....................................................................................................................................................................................................................................................0000368

Κ. Παπαρρηγόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................000368α

Παλαιαὶ ἁμαρτίαι....................................................................................................................................................................................................................................................369–381

Ἐκδίκησις, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Θ. Αποστολόπουλου....................................................................................................................................................................................................................................................0000381

Ὁ ὀγδοηκοστός μου....................................................................................................................................................................................................................................................382–385

Ἡ Μοῦσα τοῦ Λασκαράτου....................................................................................................................................................................................................................................................385–389

Τὰ θύματα τῆς ρεκλάμας....................................................................................................................................................................................................................................................390–393

Ἡ ἐξ ᾍδου παραγγελία....................................................................................................................................................................................................................................................394–411

Ὁ κὺρ Ἀναστασάκης, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρίστου Π. Οικονόμου....................................................................................................................................................................................................................................................412–416

Ἐπιτύμβιον εἰς ἀποθανοῦσαν σύζυγον....................................................................................................................................................................................................................................................0000416

Ὄθων Σωνιέρος....................................................................................................................................................................................................................................................000416α

Ζουλέϊκα....................................................................................................................................................................................................................................................417–427