Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Εδώ κ' εκεί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἐδῶ κ’ ἐκεῖ


ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ

Ἡ παρρησία ὁμιλεῖ περὶ τῶν παρόντων ὡς νὰ ἦσαν ἀπόντες· ἡ εὐγένεια ὁμιλεῖ περὶ τῶν ἀπόντων ὡς νὰ ἦσαν παρόντες.

Ἀγαπῶντες τοὺς φίλους μας ὑπακούωμεν, χωρὶς νὰ τὸ ὑποπτεύωμεν, εἰς τὴν χριστιανικὴν ἐντολήν: «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν.»

Ἐν τῇ δυστυχίᾳ σου ἐὰν σε ἐγκαταλίπῃ ὁ φίλος σου, μὴ λυπῆσαι· δὲν ἔχασες τίποτε.

Ὅλαι αἱ γυναῖκες ἔχουν πνεῦμα πλὴν ἐκείνων αἱ ὁποῖαι νομίζουν ὅτι ἔχουν.