Σκαραβαίοι και Τερρακότες

Από Βικιθήκη
Σκαραβαίοι και Τερρακότες
Συγγραφέας:


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ

Κρίνος καὶ Ψυχὴ....................................................................................................................................................................................................................................................Σελ. 07

Ῥοδόπη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 008

Σαλώμη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 009

Ἔρως καὶ Ψυχὴ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 010

Ὕπνου δάκρια.................................................................................................................................................................................................................................................... » 011

Ἐρυκίνη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 012

Τὰ ρόδα τοῦ Ἡλιογάβαλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 013

Ἄπάμη ἢ Βαρτάκου....................................................................................................................................................................................................................................................» 014

Ὕπνου γέλια.................................................................................................................................................................................................................................................... » 015

Φλώρα μιράμπιλις.................................................................................................................................................................................................................................................... » 016

Ὁ ὄρθρος τῶν ψυχῶν....................................................................................................................................................................................................................................................» 017

Τὸ μελτέμι.................................................................................................................................................................................................................................................... » 018

Ἡ Ζουχραὲ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 019

Σαπφὼ....................................................................................................................................................................................................................................................» 020

Κοσμοχαλασιὰ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 021

Μακαβρὼ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 022

Συννέφου δάκρι....................................................................................................................................................................................................................................................» 023

Τὰ χελιδόνια.................................................................................................................................................................................................................................................... » 024

Child Harold.................................................................................................................................................................................................................................................... » 025

Ἀντέρωτες.................................................................................................................................................................................................................................................... » 026

Πανικὸς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 027

Ἡ Σφίγγα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 028

ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ

Δικό μου φῶς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 031

Τρελλὴ χαρὰ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 032

Στερνὸ φύλλο.................................................................................................................................................................................................................................................... » 033

Τὸ ὡραῖο νησὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 034

Πάθος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 035

Χωρισμὸς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 036

Λαχτάρα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 037

Ὄνειρο γυρισμοῦ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 038

Ἀγάπη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 039

Ὕπνος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 040

Θάνατος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 041

ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΑ

Στὸν ἥσκιο τῆς καρυδιᾶς (I–IV).................................................................................................................................................................................................................................................... » 045

Ἀπὸ τὸν ὕπνο τὸ βαρὺ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 050

Γιατὶ ἡ χαρὰ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 051

Σωριάζουνται τὰ φύλλα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 052

Μὰ οὐδὲ τἀσημοκούδουνα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 053

Στὴν κουπαστή σου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 054

Στοὺς ὄχτους.................................................................................................................................................................................................................................................... » 055

Στὸ ψηλὸ τὸν πύργο.................................................................................................................................................................................................................................................... » 056

Γιὰ νὰ ξοφλήσω.................................................................................................................................................................................................................................................... » 057

Μὲς στὸ μενεξεδένιον οὐρανὸ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 058

Ἡ γνώση πλημμυράει.................................................................................................................................................................................................................................................... » 059

Μάθε τὸν πόνο τὸ γερὸ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 060

Τὸ πλοῖο θαλασσοδέρνεται.................................................................................................................................................................................................................................................... » 061

Καίει ὁ ἥλιος (I–II).................................................................................................................................................................................................................................................... » 062

Τὰ φιλιά σου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 063

Καλοφοράει τὰ ξόμπλια της.................................................................................................................................................................................................................................................... » 064

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 069

Ὁ Νυμφίος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 071

Συναποθανούμενοι.................................................................................................................................................................................................................................................... » 073

Στὴ δύση τῆς γενεᾶς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 075

Ὤρα θλίψεως.................................................................................................................................................................................................................................................... » 077

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΦΡΥΔΗΣ

Ὁ Τρύφων καὶ ἡ Χρυσόφρυδη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 081

Ὁ πραματευτὴς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 084

Σάτιρα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 088

Οἱ Ὤρες.................................................................................................................................................................................................................................................... » 092

Σὰν παραμύθι.................................................................................................................................................................................................................................................... » 094

Τρεῖς ἀδερφὲς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 096

Δυὸ λαμπάδες.................................................................................................................................................................................................................................................... » 097

ΕΛΕΓΕΙΑ

Ὁ κισσὸς....................................................................................................................................................................................................................................................» 101

Τὸ ἀπόβροχο.................................................................................................................................................................................................................................................... » 103

Ἑστιάδες.................................................................................................................................................................................................................................................... » 105

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

J. M. de Héredia: Ἀνδρομέδα (I–III).................................................................................................................................................................................................................................................... » 111

Fr. Coppée: Καρδιᾶς Ἐρείπια.................................................................................................................................................................................................................................................... » 114

  »» : Ἀπελπισία.................................................................................................................................................................................................................................................... » 115

Γκαῖτε: Ἐλεγεῖο γιὰ τὴν εὐγενικιὰ γυναῖκα τοῦ Ἀσάναγα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 116