Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833

Από Βικιθήκη
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 2, 22 Φεβρουαρίου 1833
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
REGIERUNGS-BLATT
DES KOENIGREICHS
GRIECHENLAND.
ριθμ. 2 1833 N. 2
ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 22 Φεβρουαρίου. NAUPLIA 6 Marz.ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ AUS DER KOENIGLICHEN BUCHDRUCKEREY.