ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833/Ειδήσεις υπηρεσίας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833
Εἰδήσεις ὑπηρεσίας


Εἰδήσεις ὑπηρεσίας

Δυνάμει δύω ἀποφάσεων τῆς Ἀντιβασιλείας τοῦ βασιλείου ἀπὸ 19. Φεβρουαρίου (31 Ἰανουαρίου) καὶ 15 (3) Φεβρουαρίου 1833, διωρίσθη, ὁ μέχρι τοῦδε ἐπιθεωρητὴς τῶν τελωνείων τῆς Ἀνατολικῆς Πελοποννήσου καὶ τῶν παρακειμένων νήσων Κ. Διαμαντὴς Μανιάρης, διευθυντὴς τῶν τελωνείων τῆς Σύρας·

Ὁ ἐπιθεωρητὴς τῶν τελωνείων τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου, Κ. Ι. Σέῤῥος, διωρίσθη ἐπιθεωρητὴς τῶν τελωνείων τῆς Ἀνατολικῆς Πελοποννήσου καὶ τῶν παρακειμένων νήσων.

Εἰς τὴν διεύθυνσιν καὶ ἐφορίαν τῆς διαμετακομίσεως (transit) εἰς Σύραν ἐδιωρίσθη ὁ Κ. Φώτιος Ἠλιάδης.