ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833/Περί παρασήμων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833
Περὶ παρασήμων


OΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν τὰ ἐφεξῆς.

1. Τὰ ἡμέτερα παράσημα θέλουν φέρει, κατὰ τὸ ἐπισυναπτόμενον σχέδιον, ἰσόπλευρον κυανοῦν θυρεὸν, ὀξυνόμενον εἰς τὸ μέσον τῆς κάτω πλευρᾶς, καὶ περιέχοντα τὸν Ἑλληνικὸν σταυρὸν ἀργυρόχρουν, φέροντα ἐν τῷ μέσῳ μικρότερον θυρεὸν μὲ τους ῥόμβους τοῦ Βασιλικοῦ οἴκου τῆς Βαυαρίας 21 τὸν ἀριθμὸν, τουτέστι 11 ἀργυρόχρους καὶ 10 κυανοῦς. Ὁ θυρεός, κρατούμενος ἀμφοτέροθεν ἀπὸ δύο ἐστεμμένους λέοντας, φέρει κεκλεισμένον Βασιλικὸν στέμμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου φαίνεται ἡ σταυροφόρος σφαῖρα τοῦ κράτους· τὸ δὲ ὅλον εἶναι περιτετειλιγμένον ἀπὸ Βασιλικὸν σκήνωμα, ἔξωθεν μὲν πορφυροῦν, ἔσωθεν δὲ κεκοσμημένον μὲ λευκογαλέην, τοῦ ὁποίου ἡ κορυφὴ εἶναι ὡσαύτως κεκοσμημένη μὲ Βασιλικὸν στέμμα.

2. Ἡ σφραγὶς τῆς Ἐπικρατείας φέρει τὰ αὐτὰ παράσημα μὲ τὴν περιγραφὴν «ΟΘΩΝ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.»

3. Αἰ σφραγῖδες τῶν Γραμματειῶν καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους θέλουν φέρει κύκλωθεν τὰς λέξεις «Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος,» ἐν δὲ τῷ μέσῳ, τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχῆς, εἰς ἣν ἑκάστη ἀνήκει.

4. Τὸ Ὑπουργικόν μας Συμβούλιον ἐπιφορτίζεται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος. Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 26 Ἰανουαρίου (7 Φεβρουαρίου,) 1833.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Ἡ Ἀντιβασιλεία
Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ.

Οί Γραμματεῖς τῆς Ἐπικρατείας Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Χ. ΚΛΟΝΑΡΗΣ, Ι. ΡΙΖΟΣ.