ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833/Περί υπουργών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833
Περὶ ὑπουργῶν


OΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν τά ἑξῆς.

Α′. Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Γραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως Κύριος Σ. Τρικούπης,

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Γραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως Κύριος Χρ. Κλονάρης,

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας Κύριος Δ. Χρηστίδης,

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως Κύριος Ι. Ῥιζος,

Ὁ ἐπὶ τῆς Οἰκονομίας Γραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως Κύριος Α. Μαυροκορδάτος,

Ὁ Ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν Γραμματεὺς τῆς Κυβερνσεως Κύριος Κ. Ζωγράφος,

Ὁ Ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν Γραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως Κύριος Δ. Βούλγαρης,

Θέλουν ἐξακολουθεῖ ἐν ὀνόματι ἡμῶν τὴν διεύθυνσιν τῶν μέχρι τοῦδε ἐπιτετραμμένων αὐτοῖς Ὑπουργείων.

Β′. Ὅλοι οἱ εἰρημένοι Ἀρχηγοὶ τῶν διαφόρων Ὑπουργείων θέλουν φέρει εἰς τὸ ἑξῆς «Γραμματεῖς τῆς Ἐπικρατείας.»

Γ′. Ἡ προεδρία, καθ’ ὅλας τὰς κοινὰς συνεδριάσεις τῶν Ὑπουργῶν διὰ τὰς ἀνηκούσας είς αὐτοὺς ὑποθέσεις, ἐπιτρέπεται ἐν τοσούτῳ εἰς τὸν ἡμέτερον Γραμματέα τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Κύριον Σ. Τρικούπην.

Δ′. Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας Κύριος Σ. Τρικούπης νὰ γνωστοποιήσῃ καὶ ἐνεργήσῃ τὸ παρὸν διάταγμα.

Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 25 Ἰανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1833.

ἘΝ ὈΝΌΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΈΩΣ
Ἡ Ἀντιβασιλεία
Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ