Επιγράμματα Αλκαίου του Μυτιληναίου

Από Βικιθήκη
(Ανακατεύθυνση από Επιγράμματα Αλκαίου)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Eπιγράμματα
Συγγραφέας:


Επιγράμματα[Επεξεργασία]

Τα παρακάτω αποσπάσματα αντιγράφηκαν από το Lyra Graeca του John Maxwell Edmonds (1922), αλλά παρουσιάζονται με τη σειρά που δίνεται από το Poetae lyrici Graeci του Theodorus Bergk.

Επίγραμμα 1[Επεξεργασία]

Ὦ ᾽ναξ Ἀπόλλων, παῖ μεγάλω Δίος,

Επίγραμμα 5[Επεξεργασία]

Εις Ερμήν

χαῖρε, Κυλλάνας ὀ μέδεις, σὲ γάρ μοι
θῦμος ὔμνην, τὸν κορύφαισιν αὐγαῖς
Μαῖα γέννατο Κρονίδαι μίγεισα
παμβασίληι

Επίγραμμα 9[Επεξεργασία]

εἰς Ἀθηνᾶν
Ὦ ᾽νασσ᾽ Ἀθανάα πολε[μάδοκε],
ἄ ποι Κορωνείας ἐπιϝείδεο
ναύω πάροιθεν ἀμφι[κλύστω]
Κωϝαλίω ποτάμω παρ᾽ ὔχθοις...

Επίγραμμα 11[Επεξεργασία]

...ὤστε θέων μήδεν᾽ Ὀλυμπίων
λῦσ᾽ ἄτερ ϝέθεν...

Επίγραμμα 13A[Επεξεργασία]

τὸ γὰρ θεῶν ἰότατ᾽ ὔμμε λάχον τῶν ἀϝάτων γέρας
θήσει...

Επίγραμμα 13B[Επεξεργασία]

...δεινότατον θεῶν
[τὸν] γέννατ᾽ εὐμέδιλλος Ἶρις
χρυσοκόμᾳ Ζεφύρῳ μίγεισα

Επίγραμμα 14[Επεξεργασία]

τὸ δ᾽ ἔργον ἀγήσαιτο τέα κόρα

Επίγραμμα 15[Επεξεργασία]

μαρμ[αίρει δὲ] μέγας δόμος χάλκωι, π[αῖσα δ' ~ἄ]ρηι κεκόσμηται στέγα
λάμ[πραισιν] κυνίαισι, κὰτ τᾶν λεῦ[κοι κατέπ]ερθεν ἴππιοι λόφοι
νε[ύοισιν, κεφ]άλαισιν ἄνδρων ἀγά[λματα· χ]ά[λκ]ι[αι] δὲ πασσάλοις
κρύ[πτοισιν] π[ερικεί]μεναι λάμπραι κνάμιδ[ες, ἄρκ]ος ἰσχύρω βέλεος,
[5]θόρρακές τε νέω λίνω κόιλαί τε κὰτ ἄσπιδες βεβλήμεναι·
πὰρ δὲ Χαλκίδικαι σπάθαι, πὰρ δὲ ζώματα πόλλα καὶ κυπάσσιδες.
τῶν οὐκ ἔστι λάθεσθ' ἐπεὶ δὴ +πρώτισθ' ὑπὸ+ ἔργον ἔσταμεν τόδε.


Λαμποκοπά απ' το χάλκωμα το μέγα δώμα κι είναι
για χάρη του Άρη όλη η σκεπή ομορφοστολισμένη
με περικεφαλαίες λαμπρές κι απο ψηλά προσγέρνουν
κάτω αλογόφουντες λευκές, στολίδια για κεφάλια
πολεμισταδων και, στητά τριγύρω σε παλούκια
κρυμμένα, στέκουν χάλκινα και λαμπερά τουζλούκια,
οπού είναι για τις δυνατές σαΐτες φυλαχτάρι,
και σιδεροπουκάμισα πλεχτά με νιό λινάρι
και κάτου τα βαθουλωτά ριγμένα είναι σκουτάρια.
Και δίπλα Χαλκιδέικα σπαθιά κι αναζωστάρια
πολλά σιμά τους και πιο εκεί πουκάμισα πολέμου.
Αυτά δεν είναι δυνατό να τ' απολησμονήσω,
γιατί νομίζω, πως αυτά την πρώτην έχουν θέση.

Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης


Επίγραμμα 16[Επεξεργασία]

...βλήχρων ἀνέμων ἀχείμαντοι πνόαι

Επίγραμμα 17[Επεξεργασία]

...γαίας καὶ νιφόεντος ὀρράνω μέσοι·

Επίγραμμα 18[Επεξεργασία]

ἀσυννέτημμι τὼν ἀνέμων στάσιν·
τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται͵
τὸ δ΄ ἔνθεν͵ ἄμμες δ΄ ὂν τὸ μέσσον
νᾶϊ φορήμμεθα σὺν μελαίναι
[5]χείμωνι μόχθεντες μεγάλωι μάλα·
πὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει͵
λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη͵
καὶ λάκιδες μέγαλαι κὰτ αὖτο·
χόλαισι δ΄ ἄγκυρραι, τὰ δ' ὀήϊα
...
...
τοι πόδες ἀμφότεροι μένοισιν
ἐν βιμβλίδεσσι· τοῦτό με καὶ σάοι
μόνον· τὰ δ΄ ἄχματ΄ ἐκπεπ?άχμενα
[15]..μεν φόρηντ΄ ἔπερθα...


Επίγραμμα 19[Επεξεργασία]

τὸ δηὖτε κῦμα τὸ προτιάμενον
στείχει, παρέξει δ᾽ ἄμμι πόνον πόλυν
ἄντλην, ἐπεί κε νᾶος ἔββᾳ·

Επίγραμμα 20[Επεξεργασία]

Νῦν χρῆ μεθύσθην καί τινα πρὸς βίαν
πόνην, ἐπειδὴ κάτθανε Μύρσιλος.

Επίγραμμα 21[Επεξεργασία]

Μέλαγχρος, αἴδως ἄξιος εἲς πόλι

Επίγραμμα 22[Επεξεργασία]

λόφον τε σείων Κάρικον...

Επίγραμμα 23[Επεξεργασία]

[Τίς γνώμα σ᾽ ἐσέ]δυ καὶ διανοιΐα
[ἂ τόσσον τετάρα]ξαι χρόνον, ὦ πά[τρι ;]
[θάρση· οὐ φᾶσε γ]ὰρ αὖτος Κρονίδα[ς χρέων]
[ἔμμεναί σ᾽ Ἄρε᾽ ὄπ]πᾳ κέ σ᾽ ἔλη τρέ[μην,]
[οὐδ᾽ ἀμφικτίον᾽] οὐδ᾽ οὖν ἄλα πήλ[ορον]
[ζαπλεύσαντ᾽ ἐρέταν δῆ[θ᾽] ἐκατη[βόλω]
[τενέην δόρρος ἄε]θλον πολυπή[μονα,]
[αἰ μὴ πάντας ἀρ]ίστηας ἀπυκρ[ιν]έη[ς]
[αὔτα τῶν σέθεν ε]ἰς μάκρον ἀπει[μένα.]
ἄνδρες γὰρ πόλιος πύργος Ἀρεύιος·
[νῦν δέ σ᾽ οὖδεν ἔ]τ᾽ ὠς κῆνος ἐβόλλετο
[δρᾶσαν ὤκεα δὴ] μοῖρα κατέσχ[εθε,]
[καὶ βρύτηρες ἐ]πεί σοι ἦμεν ἐπεί[μενοι]
[ἂπ σέθεν παράγ]ων Ζεῦς ὔπελ[εν πάλι]ν·
[βεβόλλευτο γὰρ] αὔτῳ· τά τ᾽ ἔχεις [κάκ]ων
[νῦν ὄτις κε θέλη]σ᾽ ἐβφερέτω λ[ύσιν.]
[τὸν ἐψησάμενον τοὶς] πυάν[οις δέει]
[καὶ φάγην· τάδε δ᾽ ἄμμ᾽ οὐκὶ μέμηλ᾽ ἔτι.]
[οὐδ᾽ ἄεικες ἄρ᾽ ἄτι]ς τόδ᾽ ἔησι [κᾶρ]
[ἴησιν· Τενάγη]ς γὰρ τάδε σοι ἄ[ρχετο]
[Ἀολίων, ὂν ἄδελ]φος Μάκαρ ἔγχε[ϊ]
[κατέκτεννε π]άροιθεν βαρυ[λειψά]νῳ.
[τᾶς ἔγω πέρι τό]σσουτον ἐπεύ[χ]ομαι,
[οὔτω μήκετ᾽ ἴδ]εσθαι ἀελίω φάος
[ὄλεσθαι δὲ τάχ᾽, α]ἴ γε Κλεανακτίδαν
[ἢ τὸν χίρραπόδαν] ἢ ᾽ρχεανακτίδαν
[ζῶν ἔγω περίδω], τὸν μελιάδεα
[πόλις καὶ στάσις ὐμμ]άλικος ὤλεσαν.

Επίγραμμα 24[Επεξεργασία]

οὐ <γὰρ> τιτρῴσκει τἀπίσαμ᾽ οὐδ᾽
αὖτα κατ᾽ αὖτ᾽ ἐδύναν ἔχοισιν
αἰ μὴ αὖτος ὤχων αἴ κε γέναιος ἦ.

Επίγραμμα 25[Επεξεργασία]

Ὤνηρ οὖτος ὁ μαιόμενος τὸ μέγα κρέτος
ὀντρέψει τάχα τὰν πόλιν· ἀ δ᾽ ἔχεται ρόπας·

Επίγραμμα 26[Επεξεργασία]

...οὐδέ πω Ποσείδαν
ἄλμυρον ἐστυφέλιξε πόντον.
...γᾶς γὰρ πέλεται σέευς·

Επίγραμμα 27[Επεξεργασία]

ἔπταζον ὤστ᾽ ὄρνιθες ὦκυν
αἴετον ἐξαπίνας φάνεντα.

Επίγραμμα 28[Επεξεργασία]

εἰς Ἄρη
...Ἄρευ, δι᾽ ὦ φόβος δαΐκτηρ...

Επίγραμμα 29[Επεξεργασία]

...Ἄρευος στροτιωτέροις

Επίγραμμα 30[Επεξεργασία]

...τὸ γὰρ
Ἄρευι κατθάνην κάλον...·

Επίγραμμα 31[Επεξεργασία]

μεῖξαν τ᾽ ἐς ἀλλάλοις Ἄρευα.

Επίγραμμα 32[Επεξεργασία]

[Κᾶρυξ, εἰς Μυτιλάνναν ἐράταν συθεὶς
φιλτάτῳ Μελανίππῳ φάθ᾽ ὄτ᾽] Ἄλκαος
σάος ἄρ᾽ οἰ ἔντεα δ᾽ οὔ· κῦτον ἀληκτόϝιν
εἰς Γλαυκώπιον ὀγκρέμμασαν Ἄττικοι.

Επίγραμμα 33[Επεξεργασία]

Ἦλθες ἐκ περάτων γᾶς ἐλεφαντίναν
λάβαν τῶ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων,
[φίλ᾽ Ἀντιμμενίδα, τῷ ποτὰ χράμενος
τοῖσι τετραμαρήων κατὰ τέγματα
πλίνθων ναιετάοισιν Βαβυλωνίοις
συμμάχεις ἐτέλεσσας μέγαν αὔεθλον
κἀκ πόλλαν ὀνίαν ἄσφε ϝερύσσαο]
κτένναις ἄνδρα μαχαίταν βασιληΐων
παλαίσταν ἀπυλείποντα μόναν ἴαν
παχέων ἀπὺ πέμπων...


Επίγραμμα 34[Επεξεργασία]

ὔει μὲν ὀ Ζεῦς͵ ἐκ δ΄ ὀράνω μέγας
χείμων͵ πεπάγαισιν δ΄ ὐδάτων ῤόαι
[...]
[...]
κάββαλλε τὸν χείμων΄͵ ἐπὶ μὲν τίθεις
πῦρ ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως
μέλιχρον͵ αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσᾳ
μόλθακον ἀμφιβάλων γνόφαλλον.

(αντί για το «ὔει»[1] (βρέχει), στη Lyra Graeca εμφανίζεται ως «νεύει» [2])


Επίγραμμα 35[Επεξεργασία]

οὐ χρῆ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην,
προκόψομεν γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι,
ὦ Βύκχι, φαρμάκων δ' ἄριστον
οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθηνΕπίγραμμα 36[Επεξεργασία]

ἀλλ᾽ ἀνήτω μὲν περὶ ταῖς δέραισι
περθέτω πλέκταις ὐπαθύμιδάς τις,
κὰδ δὲ χευάτω μύρον ἆδυ κὰτ τῶ
στήθεος ἄμμι.

Επίγραμμα 37A[Επεξεργασία]

...φώνᾳ δ᾽ ἀθρόᾳ τὸν κακοπάτριδα
Φίττακον πόλιος τᾶς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος
ἐστάσαντο τύραννον μέγ᾽ ἐπαίνεντες ἀόλλεες.

Επίγραμμα 38[Επεξεργασία]

Τριβόλλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβα...

Επίγραμμα 39[Επεξεργασία]

τέγγε πλεύμονας οἴνωι, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαις' ὐπὰ καύματος,
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ ...
ἄνθει δὲ σκόλυμος, νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ [ ] κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄσδει[ ]*

. *αλλού αναφέρεται «ἄζει»


Επίγραμμα 40[Επεξεργασία]

Πώνωμεν, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται.

Επίγραμμα 41[Επεξεργασία]

πώνωμεν· τί τὰ λύχν' ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα·
κὰδ +δ' ἄερρε κυλίχναις μεγάλαις +αιταποικιλλισ+·
οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεον
ἀνθρώποισιν ἔδωκ'. ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο
πλήαις κὰκ κεφάλας, [ἀ] δ' ἀτέρα τὰν ἀτέραν κύλιξ
ὠθήτω.

Επίγραμμα 42[Επεξεργασία]

Κὰτ τᾶς πόλλα π[αθοίσας κεφάλας κάκχεε μοι μύρον]
καὶ κὰτ τῶ πολ[ίω στήθεος· αἰ γάρ τισί κ᾽ ἄλγος ἦ,]
πωνόντων. κάκα [δὴ παῖσι βρότοις ἔστ᾽ ὄτ Ὀλύμπιοι]
ἔδοσαν, πέδα δ᾽ ἄλλω[ν τόδε μοὶ κωὐκὶ μόνῳ πάθος]
ἀνθρώπων. ὀ δὲ μὴ φ[αὶς ἄγαθον πώνεμεν ἔμμεναι]
[κ]ήν[ῳ] φαῖσθ᾽ 'Ἀπόλ[οι᾽· οὐ γὰρ ἴσαισθ᾽ ὤγαθον οὐδ᾽ ὂ μή.']

Επίγραμμα 43[Επεξεργασία]

Λάταγες ποτέονται κυλίχναν ἀπὺ Τηΐαν·

Επίγραμμα 44[Επεξεργασία]

Μῆδεν ἄλλο φυτεύσης πρότερον δένδριον ἀμπέλω.

Επίγραμμα 45[Επεξεργασία]

Ἦρος ἀνθεμόεντος ἐπάϊον ἀρχομένοιο·
...
ἐν δὲ κέρνατε τῶ μελιλάδεος ὄττι τάχιστα
κράτηρα...

Επίγραμμα 46[Επεξεργασία]

πρὸς Μένωνα
Κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα κάλεσσαι,
αἰ χρῆ συμποσίας ἐπόνασιν ἔμοι ϝε γένεσθαι.

Επίγραμμα 47[Επεξεργασία]

ἄλλοτα μὲν μελιάδεος, ἄλλοτα
δ᾽ ὀξυτέρω τριβόλων ἀρυτήμενοι·

Επίγραμμα 48A[Επεξεργασία]

Κρονίδα βασίληος γένος Αἶαν, τὸν ἄριστον πεδ᾽ Ἀχιλλέα

Επίγραμμα 48B[Επεξεργασία]

εἰς Ἀχιλλέα
Ὦ ᾽ναξ Ἀχίλλευ ὂς γᾶς Σκυθίκας μέδεις...

Επίγραμμα 49[Επεξεργασία]

ὠς γὰρ δήποτ᾽ Ἀρισόδαμον
φαῖσ᾽ οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτᾳ λόγον
εἴπην, χρήματ᾽ ἄνηρ, πένιχρος
δ᾽ οὔδεις πέλετ᾽ ἔσλος οὐδὲ τίμιος.

Επίγραμμα 50[Επεξεργασία]

[...ἐδόκ]η δ᾽ ἄρεσ[το]ν ἔμμεναι
πώνην· τῷ δέ κεν ἦσι τ[όσσο]ς
πὲρ ταὶς φρένας οἶνος, οὐ δίω τόος·
κάτω γὰρ κεφάλαν κατίσχει
τὸν ϝον θάμα θῦμον αἰτιάμενος
πεδά τ᾽ οὐόμενος τά κεν θῆ,
τὸ δ᾽ οὐκέτι ϝά[νδα]νεν πεπαιτάτῳ.

Επίγραμμα 51[Επεξεργασία]

Πέτρας καὶ πολίας θαλάσσας
τέκνον...
...ἐκ δὲ παίσας
χαύνοις φρένας, ἀ θαλασσία λέπας.

Επίγραμμα 52[Επεξεργασία]

πρὸς Πιττακόν (?)
...ἐκ δὲ ποτήρια
πώνης Διννομένῃ παρίσδων.

Επίγραμμα 53[Επεξεργασία]

οἶνος γὰρ ἀνθρώποισι δίοπτρον...

Επίγραμμα 54A[Επεξεργασία]

Χαῖρε καὶ τῶ τάνδε·

Επίγραμμα 54B[Επεξεργασία]

Δεῦρο σύμπωθι.

Επίγραμμα 55[Επεξεργασία]

Ἰόπλοκ᾽ ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι,
θέλω τι ϝείπην ἀλλά με κωλύει αἴδως.

Επίγραμμα 56[Επεξεργασία]

Δέξαι με κωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι.

Επίγραμμα 57[Επεξεργασία]

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα

Επίγραμμα 58[Επεξεργασία]

...οὐ <γὰρ> ἔγω Λύκον
ἐν Μοίσαισ᾽ ἀλέγω·

Επίγραμμα 59[Επεξεργασία]

ἔμε δείλαν, ἔμε παῖσαν κακότατα πεδέχοισαν

Επίγραμμα 60[Επεξεργασία]

Ἔπετον Κυπρογενήας παλάμαισιν
[δολομήδεσσι τύπεις·] ὄπποσέ κ[εν γὰρ]
[ἄλος ἢ γᾶς προφύγω κῆσ]ε πόλω[ν με]
[κίχεν Ὦρος...]

Επίγραμμα 61[Επεξεργασία]

τερένας ἄνθος ὀπώρας

Επίγραμμα 62[Επεξεργασία]

Κόλπῳ σ᾽ ἐδέξαντ᾽ ἄγναι Χάριτες, Κρίνοι.

Επίγραμμα 63[Επεξεργασία]

ἄεισον ἄμμι τὰν ἰόκολπον

Επίγραμμα 64[Επεξεργασία]

...καὶ πλείστοισι ϝάνασσε λάοις·

Επίγραμμα 65[Επεξεργασία]

Πρώτα μὲν Ἄντανδρος Λελέγων πόλις

Επίγραμμα 66[Επεξεργασία]

ἦ ποι σὺν ἄνδρων ἆγε <δε>δάσμενον
στρότον, νόμισμ᾽ ἐπ᾽ οἰ πνέοισα.

Επίγραμμα 67[Επεξεργασία]

...τῷ ἀχάλιννον
ἄρκος ἔσῃ...

Επίγραμμα 68[Επεξεργασία]

πάμπαν δ᾽ ἐτύφωσ᾽ ἐκ δ᾽ ἔλετο φρένας.

Επίγραμμα 69[Επεξεργασία]

καί τις ἐπ᾽ ἐσχατίαισιν οἴκεις

Επίγραμμα 70[Επεξεργασία]

μίγδα μάλευρον

Επίγραμμα 71[Επεξεργασία]

...καὶ τάδ᾽
ὠς λόγος ἐκ πατέρων ὄρωρε·

Επίγραμμα 72[Επεξεργασία]

ἔμ᾽ αὔτῳ παλαμάσομαι

Επίγραμμα 73[Επεξεργασία]

...ὄτ᾽ ἄσφ᾽ ἀπολλυμένοις σάως·

Επίγραμμα 74[Επεξεργασία]

οἴκῳ τε πὲρ σῷ καὶ πὲρ ἀτιμίαις...

Επίγραμμα 75[Επεξεργασία]

...εἶς τῶν δυοκαιδέκων

Επίγραμμα 76[Επεξεργασία]

καί κ᾽ οὖδεν ἐκ δένος γένοιτο·

Επίγραμμα 77[Επεξεργασία]

Ἀχνάσδημι κάλως· οὔτι γὰρ οἰ φίλοι

Επίγραμμα 78[Επεξεργασία]

...νόον δὲ ϝαύτω
πάμπαν ἀέρρει.

Επίγραμμα 79[Επεξεργασία]

κἀπιπλεύϝην νάεσσιν

Επίγραμμα 80[Επεξεργασία]

αἰ δέ κ᾽ ἄμμι Ζεῦς τελέση νόημα·

Επίγραμμα 81[Επεξεργασία]

...ἄμμιν ἀθάνατοι θέοι
νίκαν <ἔδωκαν>·

Επίγραμμα 82[Επεξεργασία]

...νῦν δ᾽ οὖτος ἐπικρέτει
κινήσαις τὸν ἀπ᾽ ἴρας πύκινος λίθον.

Επίγραμμα 83[Επεξεργασία]

...αἰ ϝείποις τὰ θέλης, ἀκούσαις
τά κ᾽ οὐ θέλης.

Επίγραμμα 84[Επεξεργασία]

Ὄρνιθες τίνες οἴδ᾽ ὠκεάνω γᾶς τ᾽ ἀπὺ περράτων
ἦλθον πανέλοπες ποικιλόδερροι τανυσίπτεροι;

Επίγραμμα 85[Επεξεργασία]

Νύμφαι, ταὶς Δίος ἐξ αἰγιόχω φαῖσι τετυγμέναις...

Επίγραμμα 86[Επεξεργασία]

αἰ γὰρ κἄλλοθεν ἔλθη αἶ δὲ φάη κήνοθεν ἔμμεναι

Επίγραμμα 87[Επεξεργασία]

...σὺ δὲ σαύτῳ τομίας ἔσῃ.

Επίγραμμα 88[Επεξεργασία]

μηδ᾽ ὀνίαις τοῖς πλέασ᾽ ἀμμέων παρέχην...

Επίγραμμα 89[Επεξεργασία]

οὐδέ τι μυννάμενος ἄλλυι τ[ὸ] νόημα...·

Επίγραμμα 90[Επεξεργασία]

Ἐρραφεώτας γὰρ ἄναξ...

Επίγραμμα 91[Επεξεργασία]

...Ἄρκαδες ἔσσαν βαλανήφαγοι.

Επίγραμμα 92[Επεξεργασία]

εἰς Πενίαν
Ἀργάλεον Πενία κάκον ἄσχετον, ἂ μέγαν
δάμναις λᾶον Ἀμαχανίᾳ σὺν ἀδελφίᾳ...

Επίγραμμα 93[Επεξεργασία]

...<Ταντάλῳ>
κεῖτ᾽ ὐπὲρ κεφάλας μέγας, ὦ Αἰσιμίδα, λίθος.

Επίγραμμα 94[Επεξεργασία]

Ἦρ᾽ ἔτι Διννομένῃ τῷ τ᾽ Υ̓ρραδείῳ
τἄρμενα λάμπρα κέαντ᾽ ἐν μυρσινήῳ;

Επίγραμμα 95[Επεξεργασία]

Ἔκ μ᾽ ἔλασας ἀλγέων...

Επίγραμμα 96[Επεξεργασία]

...ὄττινες ἔσλοι
ὐμμέων τε καί ἀμμέων.

Επίγραμμα 97[Επεξεργασία]

ἐλάφω δὲ βρόμος ἐν στήθεσι φνίει φόβερος·

Επίγραμμα 98[Επεξεργασία]

ἐπὶ γὰρ πᾶρος ὀνίαρον ἴκνηται·

Επίγραμμα 99[Επεξεργασία]

...πάλιν ταὶς
ὖς παρορίννει·

Επίγραμμα 100[Επεξεργασία]

ἄμμεσιν πεδάορον

Επίγραμμα 101[Επεξεργασία]

...ἀλλὰ σαύτῳ πεδέχων ἄϝως
πρὸς πόσιν...

Επίγραμμα 102[Επεξεργασία]

ἔγω μὲν οὐ δέω τάδε παρτύρεντας·

Επίγραμμα 103[Επεξεργασία]

καὶ Σκυθίκαις ὐπαδησάμενος

Επίγραμμα 104[Επεξεργασία]

ἂπ πατέρων μάθος

Επίγραμμα 105A[Επεξεργασία]

πατέρων ἄμμων

Επίγραμμα 105B[Επεξεργασία]

ἀμμετέρων ἀχέων

Επίγραμμα 120[Επεξεργασία]

ἀγέρωχον

Επίγραμμα 121[Επεξεργασία]

ἄγωνος·

Επίγραμμα 123[Επεξεργασία]

ἀμάνδαλον

Επίγραμμα 124[Επεξεργασία]

Ἀρέως

Επίγραμμα 125[Επεξεργασία]

αὔϝολλαι·

Επίγραμμα 126[Επεξεργασία]

τῶνδεων

Επίγραμμα 127[Επεξεργασία]

ἔον

Επίγραμμα 129[Επεξεργασία]

ἐπιάλταν

Επίγραμμα 130[Επεξεργασία]

ἔρρεντι

Επίγραμμα 131[Επεξεργασία]

ἐσύνηκεν

Επίγραμμα 132[Επεξεργασία]

ὦ Εὐρυδάμαν

Επίγραμμα 133[Επεξεργασία]

θέσις

Επίγραμμα 134[Επεξεργασία]

κάλιον

Επίγραμμα 135[Επεξεργασία]

κατάρη

Επίγραμμα 136[Επεξεργασία]

Κήτειον

Επίγραμμα 137[Επεξεργασία]

Κῖκις

Επίγραμμα 138[Επεξεργασία]

κίνδυνι

Επίγραμμα 139[Επεξεργασία]

κότυλοι,

Επίγραμμα 140[Επεξεργασία]

κταίνω

Επίγραμμα 141[Επεξεργασία]

κύπρον

Επίγραμμα 142[Επεξεργασία]

μετρῆσαι

Επίγραμμα 143[Επεξεργασία]

αὖταρ ἐπεὶ χέρρεσσι νέον...

Επίγραμμα 144[Επεξεργασία]

Νήρῃ

Επίγραμμα 145[Επεξεργασία]

ὄϊδα

Επίγραμμα 146[Επεξεργασία]

παραβάλλεταί σε

Επίγραμμα 147[Επεξεργασία]

πεφύγγων

Επίγραμμα 149[Επεξεργασία]

ϝρᾶξις

Επίγραμμα 150[Επεξεργασία]

ϝιδομαλίδαν
ῥεθομαλίδας

Επίγραμμα 151[Επεξεργασία]

...δάκη τῶν σίκυων·

Επίγραμμα 152[Επεξεργασία]

τεμένηος

Επίγραμμα 154[Επεξεργασία]

τετράϝωσιν ἀήδονας

Επίγραμμα 155[Επεξεργασία]

τερέων

Επιπλέον αποσπάσματα[Επεξεργασία]

Τα παρακάτω αποσπάσματα από το Lyra Graeca δεν ήταν παρόντα στο Poetae lyrici Graeci.

Edmonds 11[Επεξεργασία]

[...τέ]μενος λάχοισ[α]
[...κ]ορύφαν πόληος
[...]ν Ἀφρόδιτα
[...]

Edmonds 14[Επεξεργασία]

εἰς Διοσκούρους
[Δεῦτ᾽ Ὄλυμπον ἀστέρ]οπο[ν] λίποντε[ς]
[παῖδες ἴφθ]ιμοι Δίος ἠδὲ Λήδας
[ἰλλάῳ] θύμῳ προ[φά]νητε Κάστορ
καὶ Πολύδευκες,
οἲ κατ᾽ εὔρηαν χθόνα καὶ θάλασσαν
παῖσαν ἔρχ[εσθ᾽] ὠ[κυπό]δων ἐπ᾽ ἴππων,
ρῆα δ᾽ ἀνθρώ[ποις] θανάτω ρύεσθε
δακρυόεντος
εὐσδύ[γ]ων θρῴσκοντ[ες ὂν] ἄκρα νάων
[π]ήλοθεν λάμπροι προτό[νοισ᾽ ἴσο]ντες
ἀργαλέα δ᾽ ἐν νύκτι φ[άος φέ]ροντες
νᾶϊ μελαίνᾳ...

Edmonds 17[Επεξεργασία]

[Πάντροφ᾽] Ἄλι᾽, ὂς ποτάμων παρ᾽ ἄ[κταις]
[ἦλθες ἢ πὰρ] πορφυρίαν θάλασσαν
[ᾆ κλύδων ἐρ]ευγόμενος ζαλαίαν
[ᾄονα τ]ύ[πτε]ι·
[κἄνθα] πόλλαι παρθένικαι πέρ[εσταν]
[καὶ κά]λων μήρων ἀπάλαισι χέρ[σι]
[δέρμ]α θέλγονται τόθεν ὠς ἄλει[φαρ]
[ἤμιο]ν ὔδωρ
[κακχέοισαι...]

Edmonds 26[Επεξεργασία]

[...] εὖτέ με γῆρας τε[τόρη ἀλγάρεον, ἔνθ᾽ ἔμοι]
[μὴ γένοι]το λάθε[σθ]αι χ[ά]ρ[ιτος τῶν προτέρον φίλων.]

Edmonds 27[Επεξεργασία]

[Νῦν παί]δων ἀπάλων σ᾽ ὐμν[έομεν γᾶ τρόφ᾽, ὄσοι στίχι]
[τᾷ πρώ]τᾳ πολιάταν, ὄλιγον σφ[ῶν πεποήμμενοι]
[ἔξισαν·] τὸ γὰρ ἐμμόρμενον ὄρ[γον θέσαν ἄνδρεσι]
[μὴ ἄλλ]αισ᾽ ἄνδρεσι τοῖς γεινο[μένοις διανοιΐαις.]
[αἰ πάντ]α σόφος ἦ καὶ φρέσι πύκνα[ις ἴκελος θέω,]
[οὐδὲ κ᾽ ὢ]ς παρὰ μοῖραν Δίος οὐδὲ τρίχ᾽ [ἐτιλλόμαν,]
[ἄνδρες τ᾽] ὄντες ἄσαις μει[χνύμεθ᾽ ἀνδροπρέπεσιν βίον·]
[νέοισιν δ]ὲ φέρεσθαι βάθυ[ν ἐς πῶρον Ἀρηΐω]
[οὐκ ἔοικε κλόνω· οὖτοι δ᾽, ὄτ᾽ ἔπηλθεν δυσεπήβολος]
[στρότος τὰν πόλιν, οὐκ ἐξεφόβεντ᾽, ἀλλὰ σὺν ἔντεσι]...

Edmonds 68[Επεξεργασία]

[εἰς Δία]
...οὐ[κὶ προ]ταίρει·
π[όη ϝεκ]άβολον, πάτερ, ἀπ[λάνην τε]
κα[ρδία]ν κήνω, πάτερ, ἀ[λλὰ πάντας]
το[ίς κεν] ὠναίσχυντος ἐπ[ιπνέησι]
μ[ῖ]σος ἄλιτρον.

Edmonds 69[Επεξεργασία]

εἰς Δία
Ζεῦ πάτερ, Λύδοι μὲν ἐπ᾽ ἀ[λλοτέρραις]
συμφόραισι δισχελίοις στά[τηρας]
ἄμμ᾽ ἔδωκαν αἴ κε δυναίμεθ᾽ ἴρ[αν]
ἐς πόλιν ἔλθην,
οὐ πάθοντες οὐδάμα πω ᾽σλον οὖδεν
οὐδὲ γινώσκοντες· ὀ δ᾽ ὠς ἀλώπαξ
ποικιλόφρων εὐμάρεα προλέξαις
ἤλπετο λάσην
[μὴ ᾽κτελέσσαις τοῖσι ϝέοις πολίταις.]

Edmonds 70[Επεξεργασία]

...[τού]τῳ τάδ᾽ εἴπην· 'Ὀ δηὖτ[᾽ ἐταρηΐᾳ]
ἀείκει πεδέχων συμποσίων [κάκων]
βάσμος, φιλώνων πεδ᾽ ἀλεμ[ατωτάτων]
εὐωχήμενος αὔτοισιν ἐπά[κρισε.']
κῆνος δὲ γαώθεις Ἀτρεΐδα[ν γάμῳ]
δαπτέτω πόλιν ὠς καὶ πεδὰ Μυρσίλω,
θᾶς κ᾽ ἄμμε βόλλητ᾽ Ἄρευς ἐπιτεύχεας
τρόπην, ἐκ δὲ χόλω τῶδε λαθοιμεθα,
χαλάσσομεν δὲ τᾶς θυμοβόρω δύας
ἐμφύλω τε μάχας, τάν τις Ὀλυμπίων
ἐνῶρσε, δᾶμον μὲν εἰς ἀϝάταν ἄγων
Φιττάκῳ δὲ δίδοις κῦδος ἐπήρατον.

Edmonds 71[Επεξεργασία]

Φίλος μὲν ἦσθα κἀπ᾽ ἔριφον κάλην
καὶ χοῖρον· οὔτω τοῦτο νομίσδεται.

Edmonds 72[Επεξεργασία]

...[λά]βρως δὲ συσπέλλα[ις τὰ ϝὰ λ]αῖ ᾽ἄπαν
πίμπλεισιν ἀκράτω [δόμ᾽ ἐ]π᾽ ἀμέρᾳ
καὶ νύκτι, πλάφλασμ[οι τ᾽] ἔσαχθεν
ἔνθα νόμος θάμ᾽ ἔωθ[ε φ]ώνην.
κῆνος δὲ τούτων οὐκ ἐπελάθετο
ὤνηρ ἐπειδὴ πρῶτον ὀνέτροπε,
παίσαις γὰρ ὀννώρινε νύκτας,
τῶ δὲ πίθω πατάγεσκ᾽ ὀ πύθμην.
σὺ δὴ τεαύτας ἐκγεγόνων ἔχης
τὰν δόξαν οἴαν ἄνδρες ἐλεύθεροι
ἔσλων ἔοντες ἐκ τοκήων...

Edmonds 73[Επεξεργασία]

...πὰν φόρτιον δ᾽ ἔ[ρριψαν αὔτοις]
[δ᾽] ὄττι μάλιστα σάο[ισι] ναῦται·]
καὶ κύματι πλάγεισ[α βαρυκτύπῳ]
ὄμβρῳ μάχεσθαι χε[ίματι τ᾽ οὔκετι]
φαῖσ᾽ οὖδεν ἰμμέρρη[ν, ἔκοισα]
[δ᾽] ἔρματι τυπτομ[ένα κε δύννην.]
κήνα μὲν ἐν τούτ[ῳ ᾽στίν· ἔγω δέ κε]
τούτων λελάθων, ὦ φ[ίλοι αὔιται,]
σύν τ᾽ ὔμμι τέρπ[εσθαι θέλοιμι]
καὶ πεδὰ Βύκχιδος αὖθ[ι δαῖτος.]
τῶ δ᾽ ἄμμες ἐς τὰν ἂψ ἔρον ἄ[γρεμεν,]
αἰ καί τις ἄφ[ρων π]άντα τ[άραξέ ϝοι]
μείχνυντε[ς...;]

Edmonds 74[Επεξεργασία]

[εἰς Μυτιλήνην]
[οὐδ᾽ αὖ σφρί]γαις ᾆ πὰν [τέ]κνον [ἀκλέων]
[σφρίγαι] τοκήων ἐς φαΐκροις [δόμοις]
[στρώφασθ᾽] ἔδαπτέ σ᾽· ἐν [δ]᾽ ἀσ[ά]μ[οισ᾽]
[ὢν ἔτι ϝοί]κεος ἦσκ᾽ ὄνεκτον.
[ἀλλ᾽ ὠς] προτ᾽ ὔβριν καὶ μεγάθε[ι] π[όθ]εις
[δραίη] τά τ᾽ ἄνδρες δραῖσιν ἀτάσθαλοι,
[τούτω]ν κεν ἦσκ᾽ ὄνεκτον [οὖ]δε[ν·]
[νῦν δ᾽ ὄ]τα πόλλακις ἐσφάλημεν
[τύχαν ὀ]ν[ο]ρθώθημε[ν ἐπ᾽ ἀρχάαν·]
[αἰ γὰρ] μέμεικται τῷ [ὀξυτέρῳ τάδε]
[τὰ ϝάδε᾽, ἀ]λλά πᾳ τι δαί[μων]
[παῖσί μόρ᾽ ἐνν ἄγαθοισι χέρρον.]

Edmonds 75[Επεξεργασία]

...[κἄγω μὲν οὐ μέ]μναιμ᾽· ἔτι γὰρ πάϊς
[τρόφω ᾽πὶ γόνν]ῳ σμῖκρος ἐπίσδανον·
[πάτρος δ᾽ ἀκούω]ν οἶδα τίμ[α]ν
[τὰν ἔλαβεν παρὰ] Πενθίληος
[κῆνος πάροιθα·] νῦν δ᾽ ὂ πεδέτρ[οπε]
[τυραννέοντα τὸ]ν κακοπάτριδα
[Μελάγχροον καὖτος τ]υράννευ-
[ων ἔλαθ᾽ ἀμμετέρας πόληος.]

Edmonds 76[Επεξεργασία]

[...] ὀ δὲ πλάτυ
[ὔμμαις ὐπερστείχων] κεφάλαις μάτει,
[ὔμμες δὲ σίγατ᾽ ὦτε μύσται]
[τὸν κάλεσαν νέκυν εἰσίδο]ντες.
[ἀλλ᾽, ὦ πόλιται, θᾶς ἔτι τ]ὸ ξύλον
[κάπνον παρ᾽ ὔμμεσιν] προΐει μόνον,
[κασβέσσατ᾽ ὠς τάχιστα, μή πᾳ]
[λαμπρότερον τὸ φάος γένηται.]

Edmonds 77[Επεξεργασία]

Οὐ πάντ᾽ ἦς ἀπ[άτηλος]
οὐδ᾽ ἀσύννετος, ἄμμεσσι δ᾽ ᾀ[πομμόσαις]
βώμῳ Λατοΐδα τοῦτ᾽ ἐφυλάξα[ο]
μή τις τῶν κακοπατρίδαν
εἴσεται φανέρα τοῖσιν ἀπ᾽ ἀρχά[ω...]

Edmonds 120[Επεξεργασία]

...ὠς λόγος κάκων ἀ[πύφυιε ϝέργων]
Περράμῳ καὶ παῖσ[ι Τρόεσσιν ἄλμα]
ἐκ ϝέθεν πίκρον· π[ερὶ δ᾽ ἔλλατο φλόξ]
Ἴλιον ἴραν.
οὐ τεαύταν Αἰακίδ[αις πόθεννον]
πάντας ἐς γάμον μάκ[αρας καλέσσαις]
ἄγετ᾽ ἐκ Νήρηος ἔλων [μελάθρων]
πάρθενον ἄβραν
ἐς δόμον Χέρρωνος· ἔλ[υσε δ᾽ ἄγνᾳ]
ζῶμμα πάρθενῳ φιλό[τας ἀγαύω]
Πήλεος καὶ Νηρεΐδων ἀρίστ[ας,]
ἐς δ᾽ ἐνίαυτον
παῖδα γέννατ᾽ αἰμιθέων [κράτιστον]
ὄλβιον ξάνθαν ἐλάτη[ρα πώλων·]
οἰ δ᾽ ἀπώλοντ᾽ ἀμφ᾽ Ἐ[λένᾳ Τρόες τε]
καὶ πόλις αὔτων.

Edmonds 122[Επεξεργασία]

Τί ὦν ἔ[μμεν ἄρα] Μελάνιππ᾽, ἄμ᾽ ἔμοι; τί [δὲ]
διννάεντ᾽ ὄτα κ᾽ [εἰς] Ἀχέροντα μ᾽ ἔη[σι κᾶρ]
ζάβαι[ς ἀελίω κόθαρον φάος [ἐλπίσω]
ὄψεσθ᾽; ἀλλ᾽ ἄγι, μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο.]
καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα]
ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θάνατον φύγην·]
ἀλλὰ καὶ πολύϊδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς]
[διν]νάεντ᾽ Ἀχέροντ᾽ ἐπέραισε· μ[όρεν δέ ϝοι]
[κάτ]ω μ[όχ]θον ἔχην Κρονίδαις βά[ρυν ἔξοχα]
[μέ]λαίνας χθόνος. ἀλλ᾽ ἄγι, μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο.]
[ἄσ]σα βάσομεν αἴ ποτα κἄλλοτα ν[ῦν μάται.]
[ἀλλ᾽] ἦν ὄττινα τῶνδε πάθην τα[λασιφρόνως]
[πρόσηκ᾽· ὄττ᾽ ἄνε]μος βορίαις ἐπι[τέλλεται,]
[οὐ σόφων ὀνάγην σκάφος εὔρεαν εἰς ἄλα.]

Edmonds 128[Επεξεργασία]

Ἔπετον Κυπρογενήας παλάμαισιν
[δολομήδεσσι τύπεις·] ὄπποσέ κ[εν γὰρ]
[ἄλος ἢ γᾶς προφύγω, κῆσ]ε πόλω[ν με]
[κίχεν Ὦρος...]

Edmonds 134[Επεξεργασία]

[...]Βαβύλωνος ἴρας
[...]ν Ἀσκάλωνα

Edmonds 143[Επεξεργασία]

αἰ δὴ μὰν χέραδος μὴ εὖ βεβάωτ᾽ ἐργάσιμον λίθον
κίνης, καί κε ϝίσως τὰν κεφάλαν ἀργαλίαν ἔχοις.

Edmonds 153[Επεξεργασία]

ἔνδυς σισύρναν

Edmonds 154[Επεξεργασία]

ἀντὶ κάκω κύνος ὖν ἀπαίτεις·

Edmonds 155[Επεξεργασία]

φεύγων τέφραν εἰς ἀνθρακίαν πέτεν·

Edmonds 156[Επεξεργασία]

['...πᾷ χρῆ]ν ἀρύστηρ᾽ ἐσκέραμεν μέγαν;
[τί τόσσ]α μόχθης, τοῦτ᾽ ἔμεθεν σύνεις
[ὠς οὔ τι] μὴ τὤξαυος ἄλλως
[ἄμμαρ ἔ]μοι μεθύων ἀείσης;
[τί δὴ θα]λάσσας φειδόμεθ᾽, ὠς κάρον
[χειμω]νοείδην αἶθρον ἐπήμενοι;
[αἰ δ᾽ ἐνσ]τάθεντες ὠς τάχιστα
[τάν τε χ]άδαν καμάκων ἔλοντες
[ἂπ νᾶα] λύσαμεν, προτ᾽ ἐνώπια
[κέρα τρό]ποντες, καί κ᾽ ἰθαρώτεροι
[φυίημ]εν ἰλλάεντι θύμῳ
[κἄτε κ᾽ ἀ]μύστιδος ἔργον εἴη.'
[νώθην] δ᾽ ὀνάρταις χέρρα σύ μοι ἐμμάτων
['Ὀ παῖς,' ἔφαισ]θ᾽, 'ἔμῳ φ[ερέ]τω κάρᾳ[
[γνόφαλλον· οὐ γὰρ] εἰστίθησιν
[εἰς τὸ πλοιον μ᾽ ὄ]δε τᾷδ᾽ ἀοίδᾳ·
[οὔτοι σὺ τὸν νῶν,] ἄγρι᾽ ἄϋτά, μοι
[κίνης, ὄ γε βρύχων ἄτε πῦρ μέγα
[οὐ βρᾳτέραν ἔλαν] τίθησθα
[τάνδε φέρην, χαλεπωτέραν δέ.']