Μαρμαίρει δε μέγας δόμος χάλκω

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μαρμαίρει δὲ μέγας δόμος χάλκωι
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης


μαρμ[αίρει δὲ] μέγας δόμος χάλκωι, π[αῖσα δ' ~ἄ]ρηι κεκόσμηται στέγα
λάμ[πραισιν] κυνίαισι, κὰτ τᾶν λεῦ[κοι κατέπ]ερθεν ἴππιοι λόφοι
νε[ύοισιν, κεφ]άλαισιν ἄνδρων ἀγά[λματα· χ]ά[λκ]ι[αι] δὲ πασσάλοις
κρύ[πτοισιν] π[ερικεί]μεναι λάμπραι κνάμιδ[ες, ἄρκ]ος ἰσχύρω βέλεος,
[5]θόρρακές τε νέω λίνω κόιλαί τε κὰτ ἄσπιδες βεβλήμεναι·
πὰρ δὲ Χαλκίδικαι σπάθαι, πὰρ δὲ ζώματα πόλλα καὶ κυπάσσιδες.
τῶν οὐκ ἔστι λάθεσθ' ἐπεὶ δὴ +πρώτισθ' ὑπὸ+ ἔργον ἔσταμεν τόδε.


Λαμποκοπά απ' το χάλκωμα το μέγα δώμα κι είναι
για χάρη του Άρη όλη η σκεπή ομορφοστολισμένη
με περικεφαλαίες λαμπρές κι απο ψηλά προσγέρνουν
κάτω αλογόφουντες λευκές, στολίδια για κεφάλια
πολεμισταδων και, στητά τριγύρω σε παλούκια
κρυμμένα, στέκουν χάλκινα και λαμπερά τουζλούκια,
οπού είναι για τις δυνατές σαΐτες φυλαχτάρι,
και σιδεροπουκάμισα πλεχτά με νιό λινάρι
και κάτου τα βαθουλωτά ριγμένα είναι σκουτάρια.
Και δίπλα Χαλκιδέικα σπαθιά κι αναζωστάρια
πολλά σιμά τους και πιο εκεί πουκάμισα πολέμου.
Αυτά δεν είναι δυνατό να τ' απολησμονήσω,
γιατί νομίζω, πως αυτά την πρώτην έχουν θέση.

Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης