Συνθήκη των Βερσαλλιών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συνθήκη των Βερσαλλιών
Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων και Συνησπισμένων Δυνάμεων και της Γερμανίας, μετά του προσθέτου πρωτοκόλλου, υπογραφείσα εν Βερσαλλίαις τη 15/28 Ιουνίου 1919
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.


ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΑΙΣ Τῌ 15/28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1919
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
1919
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελὶς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ....................................................................................................................................................................................................................................................001

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

 Συμφωνία περὶ τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (ἄρθρα 1 — 26)....................................................................................................................................................................................................................................................009

 Παράρτημα....................................................................................................................................................................................................................................................016


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

 Γερμανικὰ σύνορα (ἄρθρα 27 — 30)....................................................................................................................................................................................................................................................017


ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Βέλγιον (ἄρθρα 31 — 39)....................................................................................................................................................................................................................................................020

 » Β′. — Λουξεμβοῦργον (ἄρθρα 40 — 41)....................................................................................................................................................................................................................................................021

 » Γ′. — Ἀριστερὰ ὄχθη τοῦ Ρήνου (ἄρθρα 42 — 44)....................................................................................................................................................................................................................................................022

 » Δ′. — Λεκανοπέδιον τῆς Σάαρ (ἄρθρα 45 — 50)....................................................................................................................................................................................................................................................022

 Παράρτημα....................................................................................................................................................................................................................................................024

 Κεφάλαιον Α′. — Περὶ τῶν ἐκχωρουμένων ὀρυχείων καὶ τῆς ἐκμεταλλεύσεως αὐτῶν (§ 1 — 15)....................................................................................................................................................................................................................................................024

  » Β′. — Κυβέρνησις τῆς περιοχῆς τοῦ Λεκανοπεδίου τῆς Σάαρ (§ 16 — 33)....................................................................................................................................................................................................................................................027

  » Γ′. — Δημοψήφισμα (§ 34 — 40)....................................................................................................................................................................................................................................................030

ΤΜΗΜΑ Ε′. — Ἀλσατία — Λωρραίνη (ἄρθρα 51 — 79)....................................................................................................................................................................................................................................................031

 Παράρτημα (§ 1 — 4)....................................................................................................................................................................................................................................................038

ΤΜΗΜΑ Ϛ′. — Αὐστρία (ἄρθρον 80)....................................................................................................................................................................................................................................................039

 » Ζ′. — Τσεχο–Σλοβακικὸν Κράτος (ἄρθρα 81 — 86)....................................................................................................................................................................................................................................................039

 » Η′. — Πολωνία (ἄρθρα 87 — 93)....................................................................................................................................................................................................................................................041

 » Θ′. — Ἀνατολικὴ Πρωσσία (ἄρθρα 94 — 98)....................................................................................................................................................................................................................................................045

 » Ι′. — Μέμελ (ἄρθρον 99)....................................................................................................................................................................................................................................................048

 » ΙΑ′. — Ἐλευθέρα πόλις τοῦ Δάντζικ (ἄρθρα 100 — 108)....................................................................................................................................................................................................................................................048

 » ΙΒ′. — Σλέσβικ (ἄρθρα 109 — 114)....................................................................................................................................................................................................................................................050

 » ΙΓ′. — Ἑλιγολάνδη (ἄρθρον 115)....................................................................................................................................................................................................................................................053

 » ΙΔ′. — Ρωσσία καὶ Ρωσσικὰ Κράτη (ἄρθρα 116 — 117)....................................................................................................................................................................................................................................................053


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΩ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Γερμανικαὶ ἀποικίαι (ἄρθρα 119 — 127)....................................................................................................................................................................................................................................................054

 » Β′. — Κίνα (ἄρθρα 128 — 134)....................................................................................................................................................................................................................................................055

 » Γ′. — Σιὰμ (ἄρθρα 135— 137)....................................................................................................................................................................................................................................................056

 » Δ′. — Λιβερία (ἄρθρα 138 — 140)....................................................................................................................................................................................................................................................057

 » Ε′. — Μαρόκον (ἄρθρα 141 — 146)....................................................................................................................................................................................................................................................057

 » Ϛ′. — Αἴγυπτος (ἄρθρα 147 — 154)....................................................................................................................................................................................................................................................058

 » Ζ′. — Τουρκία καὶ Βουλγαρία (ἄρθρον 155)....................................................................................................................................................................................................................................................060

 » Η′. — Τσαντοὺγκ (ἄρθρα 156 — 158)....................................................................................................................................................................................................................................................060


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Στρατιωτικοὶ ὅροι....................................................................................................................................................................................................................................................061

 Κεφάλαιον Α′. — Δυνάμεις καὶ στελέχη τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ (ἄρθρα 159 — 163)....................................................................................................................................................................................................................................................061

  » Β′. — Ὁπλισμὸς, πυρομαχικὰ καὶ ὑλικὸν (ἄρθρα 164 — 172)....................................................................................................................................................................................................................................................062

  » Γ′. — Στρατολογία καὶ στρατιωτικὴ ἐκπαίδευσις (ἄρθρα 173 — 179)....................................................................................................................................................................................................................................................064

  » Δ′. — Ὀχυρώσεις (ἄρθρον 180)....................................................................................................................................................................................................................................................066

 Πίναξ ὑπ’ ἀριθ. 1. — Κατάστασις καὶ δυνάμεις τῶν Ἐπιτελείων Σώματος Στρατοῦ καὶ τῶν Μεραρχιῶν Πεζικοῦ καὶ Ἱππικοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................066

 Πίναξ ὑπ’ ἀριθ. 2. — Κατ’ ἀνώτατον ὅρον ὁπλισμὸς 7 Μεραρχιῶν πεζικοῦ, 3 Μεραρχιῶν ἱππικοῦ καὶ 2 Ἐπιτελείων Σώματος Στρατοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................068

 Πίναξ ὑπ’ ἀριθ. 3. — Ἐφοδιασμὸς κατ’ ἀνώτατον ὅρον ἐπιτρεπόμενος....................................................................................................................................................................................................................................................068

ΤΜΗΜΑ Β′. — Ναυτικοὶ ὅροι (ἄρθρα 181 — 197)....................................................................................................................................................................................................................................................068

 » Γ′. — Ἀεροπορικοὶ ὅροι (ἄρθρα 198 — 202)....................................................................................................................................................................................................................................................073

 » Δ′. — Διασυμμαχικαὶ Ἐπιτροπαὶ ἐλέγχου (ἄρθρα 203 — 210)....................................................................................................................................................................................................................................................074

 » Ε′. — Γενικοὶ ὅροι (ἄρθρα 211 — 213)....................................................................................................................................................................................................................................................076


ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Αἰχμάλωτοι πολέμου (ἄρθρα 214 — 224)....................................................................................................................................................................................................................................................077

 » Β′. — Τάφοι (ἄρθρα 225 καὶ 226)....................................................................................................................................................................................................................................................078


ΤΙΜΩΡΙΑΙ

 Τιμωρίαι (ἄρθρα 227 — 230)....................................................................................................................................................................................................................................................080


ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Γενικαὶ διατάξεις (ἄρθρα 231 — 244)....................................................................................................................................................................................................................................................081

 Παράρτημα Α′....................................................................................................................................................................................................................................................084

 » Β′ (§ 1 — 23)....................................................................................................................................................................................................................................................085

 » Γ′ (§ 1 — 09)....................................................................................................................................................................................................................................................089

 » Δ′ (§ 1 — 07)....................................................................................................................................................................................................................................................091

 » Ε′ (§ 1 — 10)....................................................................................................................................................................................................................................................093

 » Ϛ′ (§ 1 — 05)....................................................................................................................................................................................................................................................095

 » Ζ′....................................................................................................................................................................................................................................................096

ΤΜΗΜΑ Β′. — Ἰδιαίτεραι διατάξεις (ἄρθρα 245 — 247)....................................................................................................................................................................................................................................................097


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Δημοσιονομικοὶ ὅροι (ἄρθρα 248 — 263)....................................................................................................................................................................................................................................................098


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σελὶς

ΤΜΗΜΑ Α′. — Ἐμπορικαὶ σχέσεις....................................................................................................................................................................................................................................................103

 Κεφάλαιον Α′. — Τελωνιακοὶ Κανονισμοί, τέλη καὶ περιορισμοὶ (ἄρθρα 264 — 270)....................................................................................................................................................................................................................................................0»0

 » Β′. — Ὅροι ναυσιπλοΐας (ἄρθρα 271 — 273)....................................................................................................................................................................................................................................................105

 » Γ′. — Ἀθέμιτος συναγωνισμὸς (ἄρθρα 274 — 275)....................................................................................................................................................................................................................................................0»0

 » Δ′. — Πολιτεία ἔναντι τῶν ὑπηκόων τῶν Συμμάχων καὶ Συνησπισμένων Δυνάμεων (ἄρθρα 276 — 279)....................................................................................................................................................................................................................................................106

 » Ε′. — Γενικοὶ ὅροι (ἄρθρα 280 καὶ 281)....................................................................................................................................................................................................................................................107

ΤΜΗΜΑ Β′. — Συνθῆκαι (ἄρθρα 282 — 295)....................................................................................................................................................................................................................................................0»0

 » Γ′. — Χρέη (ἄρθρον 296)....................................................................................................................................................................................................................................................111

 Παράρτημα (§ 1 — 25)....................................................................................................................................................................................................................................................112

ΤΜΗΜΑ Δ′. — Περιουσίαι, δικαιώματα καὶ συμφέροντα (ἄρθρα 297 καὶ 298)....................................................................................................................................................................................................................................................116

 Παράρτημα (§ 1 — 15)....................................................................................................................................................................................................................................................119

ΤΜΗΜΑ Ε′. — Συμβόλαια, παραγραφαί, ἀποφάσεις (ἄρθρα 299 — 303)....................................................................................................................................................................................................................................................122

 Παράρτημα Α′.′ — Γενικαὶ διατάξεις (§ 1 — 3)....................................................................................................................................................................................................................................................124

 » Β′. — Ἰδιαίτεραι διατάξεις δι’ ὡρισμένας κατηγορίας συμβολαίων (§ 4 — 7)....................................................................................................................................................................................................................................................0»0

 » Γ′. — Συμβόλαια ἀσφαλειῶν (§ 8 — 24)....................................................................................................................................................................................................................................................125

ΤΜΗΜΑ Ϛ′. — Μικτὸν Διαιτητικὸν Δικαστήριον (ἄρθρα 304 καὶ 305)....................................................................................................................................................................................................................................................128

 Παράρτημα (§ 1 — 9)....................................................................................................................................................................................................................................................129

ΤΜΗΜΑ Ζ′. — Βιομηχανικὴ ἰδιοκτησία (ἄρθρα 306 — 311)....................................................................................................................................................................................................................................................130

 » Η′. — Κοινωνικαὶ καὶ Κρατικαὶ ἀσφάλειαι ἐν ταῖς ἐκχωρουμέναις χώραις (ἄρθρον 312)....................................................................................................................................................................................................................................................134


ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 Ἀεροπορία (ἄρθρα 313 — 320)....................................................................................................................................................................................................................................................135


ΛΙΜΕΝΕΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Γενικαὶ διατάξεις (ἄρθρα 321 — 326)....................................................................................................................................................................................................................................................136

 » Β′. — Ναυσιπλοΐα....................................................................................................................................................................................................................................................137

 Κεφάλαιον Α′. — Ἐλευθερία ναυσιπλοΐας (ἄρθρον 327)....................................................................................................................................................................................................................................................137

 » Β′. — Ἐλεύθεραι ζῶναι εἰς λιμένας (ἄρθρα 328 — 330)....................................................................................................................................................................................................................................................138

 » Γ′. — Ὅροι περὶ τοῦ Ἔλβα, Ὄβερ, Νιέμεν καὶ Δουνάβεως....................................................................................................................................................................................................................................................139

 1) Γενικαὶ διατάξεις (ἄρθρα 331 — 339)....................................................................................................................................................................................................................................................139

 2) Εἰδικαὶ διατάξεις περὶ τοῦ Ἔλβα, Ὄβερ καὶ Νιέμεν (ἄρθρα 340 — 345)....................................................................................................................................................................................................................................................141

 2) Εἰδικαὶ διατάξεις περὶ τοῦ Δουνάβεως (ἄρθρα 346 — 353)....................................................................................................................................................................................................................................................142

 » Δ′. — Ὅροι περὶ τοῦ Ρήνου καὶ τῆς Μοζέλης (ἄρθρα 354 — 362)....................................................................................................................................................................................................................................................143

 » Ε′. — Ὅροι χορηγοῦντες εἰς τὸ Τσεχο-Σλοβακικὸν Κράτος τὴν χρῆσιν τῶν Βορείων λιμένων (ἄρθρα 363 καὶ 364)....................................................................................................................................................................................................................................................147

ΤΜΗΜΑ Γ′. — Σιδηρόδρομοι....................................................................................................................................................................................................................................................147

 Κεφάλαιον Α′. — Ὅροι περὶ διεθνῶν μεταφορῶν (ἄρθρα 365 — 369)....................................................................................................................................................................................................................................................147

 » Β′. — Τροχαῖον ὑλικὸν (ἄρθρον 370)....................................................................................................................................................................................................................................................148

 » Γ′. — Ἐκχώρησις σιδηροδρομικῶν γραμμῶν (ἄρθρον 371)....................................................................................................................................................................................................................................................149

 » Δ′. — Διατάξεις περί τινων σιδηροδρομικῶν γραμμῶν (ἄρθρα 372 — 374)....................................................................................................................................................................................................................................................149

 » Δ′. — Μεταβατικαὶ διατάξεις (ἄρθρον 375)....................................................................................................................................................................................................................................................150

ΤΜΗΜΑ Δ′. — Ἐκδίκασις διαφορῶν καὶ ἀναθεώρησις διαρκῶν ὅρων (ἄρθρα 376 — 374)....................................................................................................................................................................................................................................................150

 » Ε′. — Ἰδιαίτεραι διατάξεις (ἄρθρον 379)....................................................................................................................................................................................................................................................151

 » Ϛ′. — Ὅροι περὶ τῆς διώρυγος τοῦ Κιέλου (ἄρθρα 380 — 386)....................................................................................................................................................................................................................................................151


ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Ὀργάνωσις ἐργασίας....................................................................................................................................................................................................................................................153

 Κεφάλαιον Α′. — Ὀργάνωσις (ἄρθρα 387 — 399)....................................................................................................................................................................................................................................................153

 » Β′. — Λειτουργία (ἄρθρα 400 — 420)....................................................................................................................................................................................................................................................156

 » Γ′. — Γενικαὶ διατάξεις (ἄρθρα 421 — 423)....................................................................................................................................................................................................................................................160

 » Δ′. — Μεταβατικὰ μέτρα (ἄρθρα 424 — 426)....................................................................................................................................................................................................................................................161

 Παράρτημα....................................................................................................................................................................................................................................................161

ΤΜΗΜΑ Β′. — Γενικαὶ ἀρχαὶ (ἄρθρον 427)....................................................................................................................................................................................................................................................162


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α′. — Δυτικὴ Εὐρώπη (ἄρθρα 428 — 432)....................................................................................................................................................................................................................................................163

 » Β′. — Ἀνατολικὴ Εὐρώπη (ἄρθρον 433)....................................................................................................................................................................................................................................................164


ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

 Διάφοροι ὅροι (ἄρθρα 434 — 440)....................................................................................................................................................................................................................................................165