Συνθήκη των Βερσαλλιών/Πρόλογος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συνθήκη των Βερσαλλιών
Πρόλογος


ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΑ καὶ Η ΙΑΠΩΝΙΑ

Δυνάμεις ἀναγραφόμεναι ἐν τῇ παρούσῃ Συνθήκῃ ὡς Προέχουσαι Σύμμαχοι καὶ Συνησπισμέναι Δυνάμεις,

ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ, Η ΒΟΛΙΒΙΑ, Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Η ΚΙΝΑ, Η ΚΟΥΒΑ, Ο ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ, Η ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, Η ΑΪΤΗ, Η ΕΛΖΑΖΗ, Η ΟΝΔΟΥΡΔ, Η ΛΙΒΕΡΙΑ, Η ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ, Ο ΠΑΝΑΜΑΣ, Η ΠΕΡΟΥΒΙΑ, Η ΠΟΛΩΝΙΑ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΟ ΣΕΡΒΟ-ΚΡΟΑΤΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΣΙΑΜ, Η ΤΣΕΧΟ-ΣΑΟΒΑΒΑΚΙΑ καὶ Η ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ,

Ἀποτελοῦσαι μετὰ τῶν ὡς ἄνωθι Προεχουσῶν Δυνάμεων, τὰς Συμμάχους καὶ Συνησπισμένας Δυνάμεις,

ἀφ’ ενός·

Καὶ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ,

ἀφ’ ἑτέρου·

Λαβοῦσαι ὑπ’ ὄψιν ὅτι, τῇ αἰτήσει τῆς Αὐτοκρατορικῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως, ἐδόθη ἀνακωχὴ εἰς τὴν Γερμανίαν τῇ 11ῃ Νοεμβρίου 1918 ὑπὸ τῶν Προεχουσῶν Συμμάχων καὶ Συνησπισμένων Δυνάμεων ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως ἐπιτευχθῇ συνομολόγησις Συνθήκης περὶ Εἰρήνης μετ’ Αὐτῆς.

Λαβοῦσαι ὑπ ὄψιν ὅτι αἱ Σύμμαχοι καὶ Συνησπισμέναι Δυνάμεις ἐπιθυμοῦσιν ὡσαύτως ὅπως ὁ εἰς ὃν ἀλληλοδιαδόχως ἐνεπλάκησαν, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, πόλεμος, ὅστις τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ ἔχει ἐν τῇ ὑπὸ τῆς Αὐστροουγγαρίας κηρύξει πολέμου κατὰ τῆς Σερβίας, τῇ 28ῃ Ἰουλίου 1914, ἐν ταῖς ἀπὸ τῆς Γερμανίας κηρύξεσι πολέμου, τῇ 1ῃ Αὐγούστου 1914 κατὰ τῆς Ρωσσίας, τῇ 3ῃ Αὐγούστου 1914 κατὰ τῆς Γαλλίας καὶ ἐν τῇ κατὰ τοῦ Βελγίου ἐπιδρομῇ, τερματισθῇ δι ἐπιτεύξεως στερρᾶς, δικαίας καὶ διαρκοῦς Εἰρήνης.

Ἐπὶ τούτῳ, τὰ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ἐκπροσωπούμενα ὡς ἕπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,

διὰ:

Τοῦ Ἐντίμου ΟΥΔΡΟΥ ΟΥΪΛΣΩΝ, Προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐνεργοῦντος τόσον ἐν ὀνόματι αὐτοῦ ὅσον καὶ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ ἀξιώματι·

Τοῦ Ἐντίμου ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΛΑΝΣΙΓΚ, Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας·

Τοῦ Ἐντίμου ΕΡΡΙΚΟΥ ΟΥΑΪΤ, πρῴην Ἐκτάκτου καὶ Πληρεξουσίου Πρεσβευτοῦ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἐν Ρώμῃ καὶ Παρισίοις·

Τοῦ Ἐντίμου ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Μ. ΧΑΟΥΖ·

Τοῦ Στρατηγοῦ ΤΑΣΚΕΡ. Χ. ΜΠΛΙΣ, Στρατιωτικοῦ Ἀντιπροσώπου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν παρὰ τῷ Ἀνωτάτῳ Συμβουλίῳ Πολέμου·

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ,

διὰ:

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΔΑΥΪΔ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ, Πρώτου Λόρδου τοῦ Θησαυροφυλακίου καὶ Πρωθυπουργοῦ·

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΠΟΝΑΡ ΛΟΟΥ, Λόρδου Σφραγιδοφύλακος

Τοῦ Ἐντιμοτάτου Ὑποκόμητος ΜΙΛΝΕΡ, Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἀποικιῶν·

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΑΛΦΟΥΡ, Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛ ΜΠΑΡΝΕΣ, Ὑπουργοῦ ἄνευ Χαρτοφυλακίου·

Καὶ:

Διὰ τὴν ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ (DOMINION) Του ΚΑΝΑΔΑ,

διὰ:

Τού Ἐντίμου ΚΑΡΟΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ΝΤΟΕΡΤΗ, Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης·

Τοῦ Ἐντίμου ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΛΙΟΥΪΣ ΣΙΦΤΩΝ, Ὑπουργοῦ τῶν Τελωνείων·

διὰ τὴν ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ (COMMONWEALTH) ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

διὰ:

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΟΡΙΣ ΧΙΟΥΓΚΣ, Γενικοῦ Εἰσαγγελέως καὶ Πρωθυπουργοῦ·

Τοῦ Ἐντιμοτάτου Σὲρ ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΚ, Ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν·

διὰ τὴν ΝΟΤΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ,
διὰ:

Τοῦ Ἐντιμοτάτου, Στρατηγοῦ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΜΠΟΘΑ, Πρωθυπουργοῦ·

Τοῦ Ἐντιμοτάτου Ὑποστρατήγου ΓΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΑΑΝ ΣΜΑΤΣ, Ὑπουργοῦ τῆς Ἀμύνης·

διὰ τὴ ΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΦΕΡΓΚΕΣΟΝ ΜΑΣΣΕΗ, Ὑπουργοῦ τῆς Ἐργασίας καὶ Πρωθυπουργοῦ·

διὰ τὰς ΙΝΔΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Ἐντιμοτάτου ΕΔΟΥΪΝΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΟΝΤΑΓΚΙΟΥ, Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἰνδιῶν·

Τοῦ Ἀντιστρατήγου Ὑψηλοτάτου ΜΑΧΑΡΑΓΙΑ ΣΕΡ ΓΚΑΓΚΑ ΣΙΓΚ ΜΠΑΧΑΔΟΥΡ, ΜΑΧΑΡΑΓΙΑ τοῦ ΜΠΙΚΑΝΕΡ·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΜΑΝΣΩ, Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΙΣΩΝ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΚΛΟΔΤΖ, Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΡΝΤΙΕ, Γενικοῦ Ἐπιτρόπου ἐπὶ τῶν Γαλλο-Ἀμερικανικῶν πολεμικῶν ὑποθέσεων·

Τοῦ Κυρίου ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΩΝ, Πρεσβευτοῦ τῆς Γαλλίας.

Η ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Βαρώνου Σ. ΣΟΝΝΙΝΟ, Βουλευτοῦ·

Τοῦ Μαρκησίου Γ. ΙΜΠΕΡΙΑΛΗ, Γερουσιαστοῦ, Πρεσβευτοῦ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰταλίας ἐν Λονδίνῳ·

Τοῦ Κυρίου Σ. ΚΡΗΣΠΗ, Βουλευτοῦ·

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ,
διὰ:

Τοῦ Μαρκησίου ΣΑΪΟΝΖΗ, πρῴην Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου·

Τοῦ Βαρώνου ΜΑΚΙΝΟ, πρῴην Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν, Μέλους τοῦ Διπλωματικοῦ Συμβουλίου·

Τοῦ Ὑποκόμητος ΣΙΝΔΑ, Ἐκτάκτου Πληρεξουσίου Τῆς Α. Μ. Τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας ἐν Λονδίνῳ·

Το0 Κυρίου Κ. ΜΑΤΣΟΥΗ, Ἐκτάκτου καὶ Πληρεξουσίου Πρεσβευτοῦ Τῆς Α. Μ. Τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας ἐν Παρισίοις·

Τοῦ Κυρίου Χ. ΙΖΟΥΪΝ, Ἐκτάκτου καὶ Πληρεξουσίου Πρεσβευτοῦ τῆς Α. Μ. Τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας ἐν Ρώμῃ·

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ.

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΠΑΥΛΟΥ ΧΥΜΑΝΣ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν, Ὑπουργοῦ τῆς Ἐπικρατείας·

Τοῦ Κυρίου, ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΝ ΝΤΕΝ ΧΕΟΥΒΕΛ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ, Ὑπουργοῦ τῆς Ἐπικρατείας·

Τοῦ Κυρίου ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΑΝΤΕΡΒΕΛΔΕ, Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης, Ὑπουργοῦ τῆς Ἐπικρατείας·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΙΣΜΑΗΛ ΜΟΝΤΕΣ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ τῆς Βολιβίας ἐν Παρισίοις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ, Βουλευτοῦ, πρῴην Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΡΝΑΝΔΕΣ, Βουλευτοῦ·

Τοῦ Κυρίου ΡΟΔΡΙΓΟΥ ΟΚΤΑΒΙΟΥ Λ. ΜΕΝΕΘΕΣ, Καθηγητοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου ἐν Ρίῳ-Ἰανεΐρῳ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΛΟΥ ΤΣΕΓΚ ΤΣΙΑΓΚ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΣΕΡΚΤΙΓΚ ΘΩΜΑ ΒΑΓΚ, πρῴην Ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας καὶ τοῦ Ἐμπορίου·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΝΧΕΘ ΝΤΕ ΜΠΟΥΣΤΑΜΕΝΤΕ, Κοσμήτορος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀβάνας, Προέδρου τῆς Κουβαϊκῆς Ἑταιρείας Διεθνοῦς Δικαίου·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΕΡΡΙΚΟΥ ΝΤΟΡΝ 1 ΝΤΕ ΑΛΣΟΥΑ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ τοῦ Ἰσημεροοῦ ἐν Παρισίοις

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου·

Τοῦ Κυρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕΝΤΕΘ, πρῴην Συμβούλου τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Υπουργοῦ τῆς Γουατεμάλας ἐν Οὐασιγκτῶνι, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου ἐπὶ εἰδικῇ ἀποστολῇ ἐν Παρισίοις·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΤΕΡΤΟΥΛΛΙΑΝΟΥ ΓΚΙΛΜΠΩ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ τῆς Ἀϊτῆς ἐν Παρισίοις·

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΖΑΖΗΣ,
διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΡΟΥΣΤΕΜ ΧΑΪΔΑΡ·

Τοῦ Κυρίου ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΔΙ ΛΟΥΝΗ·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Δόκτορος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΠΟΝΙΓΙΑ, ἐπὶ εἰδικῇ ἀποστολῇ ἐν Οὐασιγκτῶνι, πρῴην Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Ὁνδούρας, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Ἐντίμου ΚΑΡΟΛΟΥ ΔΟΥΝΒΑΡ ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ ΚΙΓΚ, Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΗΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΣΑΛΒΑΔΩΡ ΣΑΜΩΡΡΟ, Προέδρου τῆς Βουλῆς·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ τοῦ Παναμᾶ ἐν Μαδρίτῃ·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΒΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΚΑΡΟΛΟΥ Γ. ΚΑΝΔΑΜΟ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ τῆς Περουβίας ἐν Παρισίοις·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΙΓΝΑΤΙΟΥ Ι, ΠΑΔΕΡΕΦΣΚΗ, Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΡΩΜΑΝ ΝΤΜΟΦΣΚΗ, Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Πολωνικοῦ Συμβουλίου·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
διὰ:

Τοῦ Δόκτορος ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, πρῴην Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου·

Τοῦ Δόκτορος ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΟΑΡΕΣ, πρῴην Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΒΡΑΤΣΙΑΝΟΥ, Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Στρατηγοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΑΝΤΑ, Στρατηγοῦ Σώματος Στρατοῦ, Βασιλικοῦ Ὑπασπιστοῦ, πρῴην Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΟΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΛΟΒΗΝΩΝ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Π. ΠΑΣΙΤΣ, πρῴην Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου·

τοῦ Κυρίου ΑΝΤΕ ΤΡΟΥΜΠΙΤΣ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Κυρίου ΜΙΛΕΝΚΟ ΒΕΣΝΙΤΣ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ τῆς Α. Μ. Τοῦ Βασιλέως τῶν Σέρβων, τῶν Κροατῶν καὶ τῶν Σλοβήνων ἐν Παρισίοις·

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΣΙΑΜ,

διὰ:

Τῆς Αὐτοῦ Ὑψηλότητος Τοῦ Πρίγκηπος ΣΑΡΟΩΝ, Ἐκτάκτου Ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ Τῆς Α. Μ. Τοῦ Βασιλέως τοῦ Σιὰμ ἐν Παρισίοις·

Τῆς Αὐτοῦ Γαληνοτάτης Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος ΤΡΑΪΔΟΣ ΠΡΑΜΠΑΝΤΧΟΥ, Ὑφυπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟ-ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΡΑΜΑΡ, Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου·

Τοῦ Κυρίου ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΜΠΕΝΕΣ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ,
διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΕΡΟ, Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν, πρῴην Ὑπουργοῦ τῆς Βιομηχανίας.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ,

διὰ:

Τοῦ Κυρίου ΕΡΜΑΝ ΜΥΛΛΕΡ, Ὑπουργοῦ τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν·

Τοῦ Δόκτορος ΜΠΕΛ, Ὑπουργοῦ τῆς Ἐπικρατείας·

Ἐνεργούντων ἐπ’ ὀνόματι τῆς Γερμανικῆς Ἐπικρατείας καὶ πάντων τῶν Κρατῶν ἅτινα συγκροτοῦσιν Αὐτὴν καὶ ἰδιαιτέρως ἑνὸς ἑκάστου τούτων·

ΟΙΤΙΝΕΣ ἀνταλλάξαντες τὰ πληρεξούσια Αὐτῶν ἔγγραφα εὑρεθέντα ἐν πλήρει τάξει καὶ κατὰ τοὺς ἀπαιτουμένους

τόπους, ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΟΡΩΝ:

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συνθήκης ἡ ἐμπόλεμος κατάστασις θὰ τερματισθῇ. Ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης καὶ ὑπὸ τὴν αἵρεσιν τῆς τηρήσεως τῶν Διατάξεων τῆς παρούσης Συνθήκης, αἱ ἐπίσημοι σχέσεις τῶν Συμμάχων καὶ Συνησπισμένων Δυνάμεων μετὰ τῆς Γερμανίας καὶ μεθ’ ἑνὸς ἑκάστου τῶν Γερμανικῶν Κρατῶν θέλουσιν ἐπαναληφθῇ.