Παλατινή Ανθολογία/V/128 μετάφραση

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AP V 128 Στέρνα περί στέρνοις, μαστώ δ’ έπι μαστόν ερείσας / Στέρνο πάνω σε στέρνο, μαστό πάνω σε μαστό πλάκωσα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση, V (βιβλίο 5ο)
Στέρνα περί στέρνοις, μαστώ δ’ έπι μαστόν ερείσας / Στέρνο πάνω σε στέρνο, μαστό πάνω σε μαστό πλάκωσα, Μάρκου Αργενταρίου, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 128 (AP V 128)


V 128 Μάρκου Αργενταρίου[Επεξεργασία]

Στέρνο πάνω σε στέρνο, μαστό πάνω σε μαστό πλάκωσα, χείλη σε γλυκά χείλια συμπίεσα
της Αντιγόνης και σώμα έλαβα προς σώμα, για τα λοιπά σιωπώ, μάρτυράς σε αυτά, το λυχνάρι, τα περιέγραψε


πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία/V/128


V 128 Μάρκου Αργενταρίου[Επεξεργασία]

Στέρνα περὶ στέρνοις, μαστῷ δ’ ἐπὶ μαστόν ἐρείσας, χείλεά τε γλυκεροῖς χείλεσι συμπιέσας
Ἀντιγόνης καὶ χρῶτα λαβὼν πρὸς χρῶτα, τὰ λοιπὰ σιγῶ, μάρτυς ἐφ’ οἷς λύχνος ἐπεγράφετο.