Συγγραφέας:Αππιανός

Από Βικιθήκη
Συγγραφείς: Ἀππιανὸς Ἀλεξανδρεύς
(95 – 165)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Αππιανός ήταν από την Αλεξάνδρεια και είχε Ελληνική καταγωγή. Έγραψε τη ρωμαϊκή ιστορία από την εποχή του Αινεία μέχρι τις μέρες του, με τίτλο Ρωμαϊκά. Το έργο του αποτελείται από 24 βιβλία. Διαίρεσε την ιστορία κατά έθνη με τη χρονολογική σειρά που κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Η μόνη εξαίρεση είναι τα βιβλιά 13–17 που αναφέρονται στους εμφυλίους πολέμους.


Έργα[Επεξεργασία]

Ῥωμαϊκὰ (προοίμιον):