Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/20

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΕΠΟXΑI

Ἀπὸ κτίσεως κόσμου κατὰ τὸν κ. Δαμαλᾶν....................................................................................................................................................................................................................................................7895

 » κτίσεως… Ἀκαδημίας....................................................................................................................................................................................................................................................20

 » τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν… ἐφημερίδων....................................................................................................................................................................................................................................................7

 » τῆς Πυργοποιΐας τοῦ… ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου....................................................................................................................................................................................................................................................42

 » τῆς ἐποχῆς, καθ’ ἣν ἀνεκαλύφθησαν τὰ καβούρια καὶ ὁ κ. Δεληγιάννης, ἔτη 75 ἤτοι εἰς τὰ....................................................................................................................................................................................................................................................1812

 » τῆς ἐφευρέσεως τῶν ἀστυνομικῶν κλητήρων καὶ τῆς μεθόδου… τοῦ πορτοφολίου....................................................................................................................................................................................................................................................5

 » τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως τῶν… Χρυσοκανθάρων....................................................................................................................................................................................................................................................71/2

 » τῆς ἁλώσεως τῆς αἰθούσης τοῦ Κοινοβουλίου ὑπὸ τοῦ κ. Χοϊδᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................9

 » τῆς ἐφευρέσεως τοῦ κ. Σούτσου καὶ τῆς ἀρχαιολογικῆς ἀνασκαφῆς τῶν ὁδῶν....................................................................................................................................................................................................................................................7

 » τῆς ἀγορᾶς τοῦ ὑψηλοῦ πίλου τοῦ κ. Πύρλα....................................................................................................................................................................................................................................................17

 » τῆς συστάσεως τῆς τριανδρίας Δεληγιάννη....................................................................................................................................................................................................................................................7/12

 » τῆς ἀνακαλύψ. τῶν πολιτικῶν διόπτρων τοῦ κ. Δεληγιάννη....................................................................................................................................................................................................................................................6/12

 » τῆς εἰσβολῆς τῶν ἰατρῶν εἰς Γκαζοχώριον καὶ τοῦ θανάτου τῶν Γκαζοχωριτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................5/12

 » τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους....................................................................................................................................................................................................................................................64

 » τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ καπνοῦ ἀπὸ τῶν ἁλύσεων τῶν πακὲτων....................................................................................................................................................................................................................................................4/12

 » τῆς θεμελιώσεως τοῦ Δρομοκαϊτείου ἱδρύματος ἀτυχῶς μόνον....................................................................................................................................................................................................................................................3

 » τῆς θραύσεως τοῦ ἑνός σκέλους τοῦ… προϋπολογισμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................4697

 » τῆς κοκκαλώσεως τῶν μεσιτῶν τοῦ Χρηματιστηρ....................................................................................................................................................................................................................................................2


Πασχάλιον τοῦ ἔτους 1886

Μετά τήν ἀπώλειαν τοῦ ἰσοζυγίου καὶ τήν κατάληψιν τῆς Φιλιππουπόλεως ὑπὸ τῶν Βουλγάρων ἐχάσαμεν ὅλοι τὰ … πασχάλια μας.


Κυριεύων πλανήτης τοῦ 1886

Θὰ τὸ ἐκλάβητε ἴσως ὡς σκληράν εἰρωνείαν, καὶ ὅμως εἶναι φεῦ! ἀληθές ὅτι, ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐμπορικῆς ἀποκολοκυνθώσεως τοῦ ἔθνους, κυριεύων πλανήτης τοῦ 1886 εἶνε ὁ… Ἑρμῆς, ὁ ἔφορος δηλ. καὶ προστάτης τοῦ ἐμπορίου, πρὸς ἀπελπισίαν τῶν ἐμπόρων τῆς ὁδοῦ Ἑρμοῦ.20