Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/21

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Ἀνατολὴ Σελήνης

Ἡ Σελήνη λάμπει δι’ ὅλου τοῦ ἔτους πλησιφαὴς ἐν τῷ… καταλόγῳ τῆς Δημαρχίας. Ἐπίσης διὰ τοὺς νεονύμφους ἀκτινοβολεῖ ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρον μῆνα ἡ σελήνη… τοῦ μέλιτος, κατὰ δὲ τοὺς ὑπολοίπους ἕνδεκα μένει εἰς τὸ τελευταῖον τέταρτον λαμβάνουσα σχῆμα δρεπάνου, ἤ, ἀκριβέστερον εἰπεῖν… κέρατος.


ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

Κατὰ τὸ ἔτος 1886 θέλει συμβῆ ὁλικὴ ἔκλειψις τοῦ… «Ἡλίου» καὶ τοῦ «Φοίβου» ὁρατὴ μόνον εἰς τοὺς… παντοπώλας.

Ἐπίσης γενήσεται ὁλικὴ ἔκλειψις τοῦ «φωταερίου», ὁρατὴ εἰς ὅλους τοὺς κατοίκους τῶν Ἀθηνῶν, ἀόρατος δὲ μόνον εἰς τὸν δήμαρχον καὶ τοὺς δημοτικοὺς συμβούλους.


Ἑορταὶ καθ’ ἃς δὲν ἐργάζονται εἰς τὰ δημόσια γραφεῖα

Τὰ δημόσια γραφεῖα ἀργοῦσι… δι’ ὅλου τοῦ ἔτους, ἐκτὸς τοῦ κεντρικοῦ ταμείου, τὸ ὁποῖον ἐργάζεται τὴν τελευταίαν ἑκάστου μηνός, ὁσάκις δὲν ἐργάζονται ἐν αὐτῷ οἱ ποντικοὶ καὶ αἱ ἀράχναι.


Μετεωρολογικαὶ παρατηρήσεις

Γνωστὸν ὅτι, ἀκριβέστερον τῶν βαρομέτρων, τῶν ὑγρομέτρων καὶ τῶν θερμομέτρων, προμαντεύουσι τὰς μεταβολὰς τοῦ καιροῦ τὰ ζῶα, τά τε τετράποδα, καὶ τὰ δίποδα.

Ὅταν οἱ ἀλέκτορες ψάλλωσι συχνὰ καὶ ἀτάκτως, οἱ δὲ φίλοι τῆς ἀντιπολιτεύσεως κοκορεύονται, σημαίνει μεταλλαγὴν καιροῦ καὶ… κυβερνήσεως.

Ἐὰν νυστάζωσιν αἱ γαλαῖ καὶ οἱ φανοὶ τοῦ ἀεριόφωτος, οἱ δὲ ἀστυνομικοὶ κλητῆρες κοιμῶνται ὄρθιοι καθ’ ὁδόν, τότε ἀφεύκτως παρακολουθοῦσι τρικυμία, σκότος καὶ… νυκτοκλοπαί.

Ἐὰν συμπέσῃ νὰ γαυγίζωσιν αὐτομάτως οἱ κῦνες καὶ αἱ συμπολιτευόμεναι ἐφημερίδες, νὰ γκρινιάζωσι δὲ αἱ γαλαῖ καὶ αἱ σύζυγοι τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν, τότε προμηνύεται σεισμὸς… τοῦ ὑπουργείου.


21