Πύλη:Πνευματική ιδιοκτησία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ελληνική Νομοθεσία διαχρονικά[Επεξεργασία]

  • Νόμος ΓΥΠΓ/1909 Περὶ συγγραφικῶν δικαιωμάτων τῶν θεατρικῶν ἔργων
  • Νόμος 2387/1920 Περὶ τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας
  • Νομοθετικό Διάταγμα 12/15 Ιουνίου 1926 Περὶ ἑρμηνείας τοῦ νόμου 2387 «περὶ προστασίας τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας».
  • Νόμος 4186/1929 Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ νόμου ΓΥΠΓ΄ (3483) τοῦ 1909 «περὶ συγγραφικῶν δικαιωμάτων τῶν θεατρικῶν συγγραφέων».
  • Νόμος 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.
  • Νόμος 2819/2000, Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις
  • Νόμος 4212/2013, Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25).