Νόμος 2819/2000/Άρθρο 24

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 24


Άρθρο 24

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων και των Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ. και Γ.Α.Σ.), που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 και τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2266/1994 είτε εξακολουθούν να ισχύουν είτε έχουν λήξει την 31.12.1999 και μεταγενέστερα, καθώς και όμοιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τη στελέχωση των Τ.Α.Σ. και Γ.Α.Σ. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι 7.9.2000.