Νόμος 2819/2000/Άρθρο 10

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 10
Ενημέρωση συνταξιοδοτικών κωδίκων


Άρθρο 10
Ενημέρωση συνταξιοδοτικών κωδίκων

Τα μεταγλωττισμένα κείμενα των συνταξιοδοτικών κωδίκων του Δημοσίου, όπως τα κείμενα αυτά θα διαμορφωθούν από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αριθμ. 2/36389/ 0004/22.6.1999 (ΦΕΚ 1359 Β'), δημοσιεύονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση αυτή το μεταγλωττισμένο κείμενο θα ισχύει ως επίσημη απόδοση στη δημοτική του αντίστοιχου κώδικα και θα χρησιμοποιείται από όλα τα κρατικά όργανα και λειτουργούς για την εφαρμογή του δικαίου των συντάξεων. Σε περίπτωση νοηματικής διαφοράς επικρατεί το αρχικό κείμενο του νόμου που είναι διατυπωμένο στην καθαρεύουσα.