Εστία/Τόμος 26/Τεύχος 658/Πρακτική φιλοσοφία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εστία, Τέυχος 658
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Πρακτικὴ φιλοσοφία


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μόνον μετὰ τὴν ἀπόσβεσιν του πυρὸς καθαρίζεται ἡ καπνοδόχος, καὶ μόνον μετά τὴν ἀπόσβέσιν τῶν παθῶν ἐξαγνίζεται τοῦ ἀνθρώπου ἡ καρδία.


Τὰ κατὰ τῆς μεγαλοφυΐας λιθοβολήματα φέρουσιν οἷον ἀποτέλεσμα καὶ οἱ κατὰ τοῦ Ὠκεανοῦ ῥιπτόμενοι λίθοι. Διέρχονται τὰ κύματα ὑπεράνω καὶ οὐδ’ ἴχνος αὐτῶν ἀφίνουσι.


Δικαίως πολλὰ παράσημα ὀνομάζονται ἀστέρες. Πράγματι, ὅπως ὁ ἀστὴρ φέγγει εἰς τὸ σκότος τῆς νυκτός, οὕτω καί τινα παράσημα εἶνε ὡς πυρσοὶ φωτίζοντες τὴν ἀσημότητα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τὰ φέρουν.


Ἡ ἀργία φονεύει τὸ πνεῦμα ὡς ἡ σκωρία κατατρώγει τὸν σίδηρον.


Τὸ θάρρος δὲν εἶνε μόνον ἀρετὴ ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν φύλαξ.


Τὰ πάθη διὰ τῶν παθῶν ἀποτρίβονται ὡς ὁ ἀδάμας διὰ του ἀδάμαντος.