ΦΕΚ 12 Α΄ - 06.04.1833

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 12, 6 Απριλίου 1833
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
REGIERUNGS-BLATT
DES KOENIGREICHS
GRIECHENLAND.
ριθμ. 12. 1833 N. 12.
ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 6 Απριλίου. NAUPLIA, 18 April.
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ AUS DER KOENIGLICHEN BUCHDRUCKEREY.