Σελίδα:Athides Aurai Georgios Vizyinos.djvu/243

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
231


Νὰ τὸ φορεσ’ ὁ νικητὴς, ποῦ θἄρθῃ νὰ μᾶς φέρῃ
μὲ τὦνα χέρ’ Ἐλευθεριά, μὲ τ’ ἄλλο του τὸ χέρι
σπαθὶ κι’ ἀστροπελέκι!

—Οὔτε κανόνι’ ἀκούσθηκαν, οὔτε λεβέντης ’φάνη,
ποῦ κἂν ἀπ’ τὸ τσιγάρο του ’λίγη φωτιὰ νὰ βάνῃ
’σὲ μιὰ βαρκούλας πλώρη!
Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα πολεμᾷ μὲ τοῦ σχολειοῦ κονδύλι,
κ’ εἶναι στὰ χέρι’ ἀδύνατη καὶ δυνατὴ στὰ χείλη,
σὰν μιὰ γεροντοκόρη!

Κι’ ἅν ’πᾶμε ’μεῖς, μι’ ἄλλη χαρὰ μακράν σου μᾶς πλανεύει·
Μι’ ἄλλη γιορτὴ ’ξημέρωσε κ’ εἰρηνικὰ μᾶς γνεύει
στοῦ Βόσπορου τὴν ἄκρη.
Σ’ ἕνα παλάτι, ποὔδωκε στὴν βάρκα μας λιμένα,
στήνουν τραπέζ’ ἀρχοντικά, ποτήρια χρυσωμένα
γιὰ τ’ ἀμπελιοῦ τὸ δάκρυ.

Κερνοῦν κ’ εὐχιοῦνται μιὰ καὶ δυό, πίνουν κ’ εὐχιοῦνται πάλι,
μὲ τὸ τραγοῦδι τοῦ πουλιοῦ, ποῦ ’πρόφθαξε καὶ ψάλλει
στ’ ὡραῖο παραθύρι:
Θεὸς νὰ δίδῃ τὴν χαρά, Θεὸς τὴν γερωσύνη!
Θεὸς τὴν ἀγαλλίαση παντοτεινὰ νὰ δίνῃ
στὸν Σπιτονοικοκύρη!