Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/35

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
35
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Σωκράτης.

Ἐν ὀνόματι λοιπὸν αὐτῶν τῶν ἰδίων θεῶν, τοὺς ὁποίους τόρα ἀναφέρομεν, σὲ ἐξορκίζω, εἰπὲ ὀλίγον σαφέστερον ἀκόμη, καὶ δι’ ἐμὲ καὶ διὰ τοὺς δικαστὰς αὐτοὺς ἐδῶ. Διότι ἐγώ δὲν ἠμπορῶ νὰ ἐννοήσω καλά. Λέγεις ὅτι ἐγώ διδάσκω νὰ πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι θεοί, ὅθεν καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν θεοὶ καὶ δὲν εἶμαι ὅλως διόλου ἄθεος, ἀλλὰ καὶ δὲν κατηγοροῦμαι ὡς ἔνοχος ὑπὸ τὴν ἔποψιν ταύτην, ὅμως λέγεις ὅτι ἐγὼ δὲν πιστεύω ἐκείνους τοὺς θεοὺς, τοὺς ὁποίους ἡ πόλις ἀκριβῶς πιστεύει, ἀλλὰ ἄλλους διαφορετικούς, καὶ αὐτὸ εἶνε λοιπὸν τὸ ἔγκλημά μου, διὰ τὸ ὁποῖον μὲ κατήγγειλες εἰς τὸ δικαστήριον, ὅτι πιστεύω ἄλλους θεοὺς· ἢ λέγεις ὅτι ἐγὼ ὅλως διόλου οὔτε ὁ ἴδιος πιστεύω θεοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς δὲ ἀνθρώπους διδάσκω αὐτά;

Μέλητος.

Αὐτὰ λέγω. Σὲ κατηγορῶ ὅτι ὅλως διόλου δὲν πιστεύεις εἰς κανένα θεόν.

Σωκράτης.

Ἔ, φίλτατε Μέλητε, πρὸς ποῖον σκοπὸν τὰ λέγεις αὐτά; Δὲν πιστεύω λοιπὸν ὅτι οὔτε ὁ ἥλιος, οὔτε ἡ σελήνη εἶνε θεοί, καθὼς τὸ πιστεύουν αὐτὸ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι;

Μέλητος.

Ὄχι, μὰ τὸν Δία, βεβαιότατα δὲν πιστεύει αὐτό, ὦ ἄνδρες δικασταί , ἀφοῦ λέγει ὅτι ὁ μὲν ἥλιος εἶνε λίθος, ἡ δὲ σελήνη γῆ.

Σωκράτης.

Μά, μήπως στοχάζεσαι ὅτι κατηγορεῖς τὸν Ἀναξαγόραν, καλὲ Μέλητε; Καὶ τόσον πολὺ καταφρονεῖς λοιπὸν αὐτοὺς ἐδῶ τοὺς δικαστὰς καὶ νομίζεις ὅτι εἶνε τόσον ἄπειροι τῆς φιλολογίας, ὥστε νὰ ἀγνοοῦν ὅτι τὰ βιβλία τοῦ Ἀναξαγόρου[1] τοῦ Κλαζομενίου


  1. Ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος μαθητὴς τοῦ Ἀναξιμένους, διδάσκαλος τοῦ Περικλέους, τοῦ Εὐριπίδου καὶ ἄλλων μεγάλων ἀνδρῶν. Ἔλεγεν ὅτι ὁ ἥλιος εἶνε μύδρος διάπυρος μεγαλύτερος ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον, ἡ δὲ σελήνη ὅτι ἔχει κατοικίας καὶ λόφους καὶ φάραγγας.