Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/82

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

Μὴν ἀκούετε τοὺς θηλυδρίας ἐκείνους οἵτινες διπλοῦνται εἰς δύο πρὸ τῶν γυναικῶν· καταργήσατε τὸν ἱπποτισμὸν, καταργήσατε τὰς ὑποκλίσεις.

Καὶ ἓν σύνθημα ἂς ἠχήσῃ πανταχοῦ ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον: Ξύλον ! Ξύλον ! εἰς τὰς γυναῖκας! »


Ὅλα αὐτὰ ὅσα ἀνέγνωτε, προσφιλεῖς κυρίαι καὶ δεσποινίδες, περιέχονται ἐντὸς χειρογράφου, ὅπερ ἐξαίφνης ἀνεκάλυψα ἐντὸς τοῦ χαρτοφυλακίου μου.

Δὲν γνωρίζω τὶ νὰ ὑποθέσω. Πῶς νὰ εὑρέθη ἆρά γε αὐτὸ τὸ ὑποβολιμαῖον χειρόγραφον ἐκεῖ ; Ποῖος τὸ ἔγραψε καὶ διατί ;

Ἠρώτησα ἕνα φίλον μου, ἀκριβὲς ἀντίγραφον τοῦ πειρασμοῦ, καὶ μοὶ εἶπεν ἡμικλείων ἐμπαικτικῶς τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν :

— Θὰ εἶνε κανεὶς ἐχθρὸς σου ὅστις παρενέθεσε τὰς ἀνοησίας του εἰς τὰ χειρόγραφά σου διὰ νὰ σὲ ἐκθέσῃ ὅταν... ἀποθάνῃς:

Αὐτὸν τὸν ἐχθρόν μου καταγγέλλων λοιπὸν καὶ ἐγὼ δημοσιεύω διὰ λογαριασμόν του τὰς ἀνοησίας του, ἵνα μὴ τὸν ἀφήσω νὰ πλαστογραφήσῃ τὰς ἰδέας μου καὶ ἀμαυρώσῃ, παρὰ ταῖς κυρίαις τοὐλάχιστον, τὴν μετὰ θάνατον δόξαν μου !

Ἰμδ.


82