Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/140

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

γαὶ καὶ φωνασκίαι. Ἴσως τώρα λογιώτατός τις θὰ μᾶς ἔλεγε ὅτι πταίουν οἱ ἠθοποιοὶ, οἱ ὁποῖοι κακοσυνειθίζουν τὸ κοινὸν, μὴ ἀναβιβάζοντες συχνὰ ἐπὶ σκηνῆς ἔργα κλασικά καὶ ὑψηλά. Εἰς τὸν βαρὺν ὅμως παρατηρητὴν ἀπαντῶμεν ὅτι τότε ὅλοι οἱ θεαταὶ θὰ τρέξουν κατὰ προτίμησιν εἰς τὴν παντομίμαν καὶ ὁ δυστυχὴς Ταβουλάρης θέλει μείνει μετὰ τοῦ θιάσου του καρφωμένος ἐκ τῆς πείνης εἰς τοὺς τοίχους τῆς σκηνῆς ὡς ἄφρων τις χρυσαλλὶς ὑπὸ ἀσπλάγχνου ἐντομολόγου. Ζήτω λοιπὸν ἡ Εὔα Μοραλὲς ἡ ὁποία ἔδωκεν εἰς τοὺς ἠθοποιοὺς ἐκ τῆς κληρονομίας της σχεδὸν τὸ ἥμισυ, ζήτω καὶ τοῦ ἱσπανοῦ Ριβείρου ποῦ τοῦ τὸν πήραμε, ζήτω καὶ τοῦ Ἀνδρέα τοῦ σκοπευτοῦ, ποῦ τὸν ἐσκότωσε κ' ἐγλύτωσε ὁ κόσμος ἀπὸ τέτοιον ἄτιμον κακοῦργον, ζήτω καὶ τοῦ Θωμᾶ τοῦ Παλῃοκαφενέ!

— Καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων φεύγωμεν κ' ἡμεῖς; δὲν βλέπεις ὅτι ὅλοι ἔφυγον ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ δράματος;

— Ὡς βλέπω ἐνυστάξατε, ὡραία μου, λοιπὸν ἃς φύγωμεν; φαίνεται ὅτι σᾶς ἀρέσκουν περισσότερον οἱ Πειραταί· γυναῖκες καὶ πειραταὶ συμφωνοῦν κάλλιστα διότι καὶ οἱ δύο εἶναι ἁρπακτικά θηρία. Λοιπὸν αὔριον εἰς τὸν Ἀπόλλωνα.

— Ὁρίσατε εἰς τὸ τραμβάϋ, φιλτάτη ἀναγνώστρια, διότι θὰ ὑπάγωμεν εἰς τὸν Ἀπόλλωνα.

— Καὶ τί εἶναι ἀπόψε;

— Ὁ Περιπλανώμενος Ἰουδαῖος.

— Καὶ αὔριον;

— Ὁ Περιπλανώμενος.

— Καὶ μεθαύριον;

— Ὁ Περιπλανώμενος.

— Καὶ ἔπειτα;

— Ὁ Περιπλανώμενος.

— Ὢ θεέ μου! λοιπὸν αὐτὸς ὁ Ἰουδαῖος θὰ καρφώσῃ τόσους χριστιανοὺς ἐπὶ τόσας νύκτας εἰς τὰ ξύλα τοῦ Ἀπόλλωνος!!

— Ναὶ ἀλλ' ἔχει τὸ δρᾶμα τοῦτο τόσας περιπετείας, τόσας σκηνάς, ὥστε θὰ διασκεδάσωμεν· ἄλλως τε καὶ ὁ Ἀλεξιάδης


140