Πρεβεζάνικα Χρονικά. Ευρετήριο τευχών 1-50/Τα ευρετήρια

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρεβεζάνικα Χρονικά. Ευρετήριο τευχών 1-50
Συγγραφέας:
Τα ευρετήρια


Τα Ευρετήρια

Όπως ήδη αναφέραμε στην εισαγωγή του παρόντος τόμου, η έκδοση ενός ευρετηρίου των άρθρων και άλλων δημοσιευμάτων που παρουσιάστηκαν στα 2+50 τεύχη των Πρεβεζάνικων Χρονικών κρίθηκε σκόπιμη, καθώς ο πλούτος των συγγραμμάτων που εμπεριέχουν στις σελίδες τους είναι σημαντικός για την ιστορική, λαογραφική, πολιτισμική και πολεογραφική έρευνα της Πρέβεζας, ο όγκος τους είναι μεγάλος και δύσκολα διαχειριζόμενος και τα πρώτα τεύχη τους δεν είναι εύκολα προσβάσιμα.

Το ευρετήριο αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 1. τον κατάλογο των δημοσιευμάτων, 2. το ευρετήριο των συγγραφέων και 3. το ευρετήριο θεμάτων, ονομάτων και πραγμάτων.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται όλα τα δημοσιεύματα των δύο και πενήντα τευχών του περιοδικού, με τη μορφή περιεχομένων ανά τεύχος και κατά χρονολογική σειρά. Κάθε δημοσίευμα αριθμείται με έναν μοναδικό αριθμό, από το 1 έως και το 776, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητά του για το ανά χείρας ευρετήριο. Σε αυτόν θα αναφερόμαστε όταν θέλουμε να παραπέμψουμε στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ο κατάλογος των δημοσιευμάτων βρίσκεται στις σελίδες 64-99.

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται, με αλφαβητική σειρά, οι συγγραφείς των άρθρων και οι δημιουργοί τών άλλου είδους δημοσιεύσεων (μουσικοί, ποιητές, σκιτσογράφοι κ.λ.π.) που έχουν συμβάλει με τις εργασίες τους στα Πρεβεζάνικα Χρονικά, καθώς και οι αντίστοιχοι αριθμοί ταυτότητας των δημοσιευμάτων τους. Τα ονοματεπώνυμα των αλλοδαπών δημιουργών έπονται αυτών των Ελλήνων. Βασικά στοιχεία ταυτότητας των συγγραφέων ακολουθούν το ονοματεπώνυμό τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται το πατρώνυμο, ο τόπος, η ακριβής ημερομηνία και χρόνος γέννησης, οι αντίστοιχοι θανάτου για όσους εξ αυτών έχουν αποβιώσει, καθώς και η ιδιότητά τους. Το ευρετήριο των συγγραφέων βρίσκεται στις σελίδες 100-118.

Το τρίτο μέρος είναι το ευρετήριο θεμάτων, ονομάτων και πραγμάτων με τις αντίστοιχες παραπομπές στους αριθμούς ταυτότητας των σχετικών δημοσιευμάτων. Σε αυτό, πέραν των ονομάτων και πραγμάτων που εμπεριέχονται στους τίτλους των δημοσιευμάτων, ευρετηριάζονται τα θέματα και οι κατηγορίες των άρθρων, καθώς και οι περίοδοι της ιστορικής πορείας της Πρέβεζας. Το ευρετήριο βρίσκεται στις σελίδες 119-127.