Πρεβεζάνικα Χρονικά. Ευρετήριο τευχών 1-50/Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρεβεζάνικα Χρονικά. Ευρετήριο τευχών 1-50
Συγγραφέας:
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας


6. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

Σύντομο ιστορικό από την ίδρυσή της μέχρι και το 1986

Τα Πρεβεζάνικα Χρονικά είναι, όπως προαναφέρθηκε, έκδοση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας – Γυμνασιάρχης Χρήστος Κοντός. Για αυτόν τον λόγο κρίναμε σκόπιμη μια επιγραμματική αναφορά στην ιστορία της Βιβλιοθήκης.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1966 το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, υπό τη δημαρχία του αείμνηστου Χαρίλαου Τσάντη (1909-1997), αποφάσισε την ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης - Γυμνασιάρχης Κοντός.[1] Εκδόθηκε σχετικό Βασιλικό Διάταγμα με το καταστατικό της Βιβλιοθήκης,[2] το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[3]

Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης–η οποία είχε μετονομαστεί σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεβέζης, χωρίς να έπεται το Γυμνασιάρχης Κοντός[4] έγινε τη 12η Μαΐου 1969, υπό την προεδρία του δημάρχου Ιωάννη Σκάρα (1910-1990) και τη συμμετοχή των Ελευθερίου Μπιτζιλέκη, Σωκράτη Παπαδήμα, Οδυσσέα Μπέτσου και Χρήστου Πεπόνη. Η συνεδρίαση ήταν καθαρά τυπική ώστε να συνταχθεί ένας υποτυπώδης προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο.[5] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης παρέμεινε το ίδιο μέχρι και την 2.8.1974[6] με προεδρεύοντα όμως από την 12.10.1971 τον νέο δήμαρχο Ορέστη Τσακαλώτο.[7]


Η πρώτη σφραγίδα
της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πρέβεζας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί περί το 1972, επί δημαρχίας Ορέστη Τσακαλώτου, όταν εγκρίθηκε ο τροποποιημένος Κανονισμός Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.[8] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αποτελείτο από πέντε μέλη· τον δήμαρχο, ως πρόεδρο, δύο δημοτικούς συμβούλους και δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, έναν καθηγητή και ένα δάσκαλο. Στις αρχές του 1975 το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης άλλαξε και απαρτίζονταν από το δήμαρχο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο,[9] ως πρόεδρο, το Σπυρίδωνα Ευαγγέλου, έμπορο, ως αντιπρόεδρο, τον Ιωάννη Κουρεμένο, κτηματία, ως έφορο, και τους Κωνσταντίνο Τζούμα, καθηγητή, και Παναγιώτη Οικονόμου, δάσκαλο, ως μέλη.[10]

Με την ανάληψη της δημαρχίας από το Σπύρο Κατηνιώτη, το 1975,[11] το Διοικητικό Συμβούλιο άλλαξε μερικώς και αποτελείτο από το δήμαρχο ως πρόεδρο, την Ουρανία Βερυκοκάκη, ως αντιπρόεδρο, τον Κωνσταντίνο Τζούμα, ως έφορο, τους Αριστοτέλη Μικρούλη και Παναγιώτη Οικονόμου, ως μέλη.[12]

Όπως ορίζεται από το καταστατικό της Βιβλιοθήκης τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου έχουν διετή θητεία και έτσι η σύνθεσή του άλλαξε το 1977, με τον Κωνσταντίνο Τζούμα αντιπρόεδρο, τον Οδυσσέα Μπέτσο έφορο, την Ουρανία Βερυκοκάκη και τον Σπύρο Γουρνάρη μέλη.[13] Ο δήμαρχος Σπύρος Κατηνιώτης ήταν πρόεδρος μέχρι τη 12η Νοεμβρίου 1977, όταν στη θέση του εκλέχθηκε ο Ηρακλής Ντούσιας.[14]

Με την αλλαγή της δημοτικής αρχής την 1η Ιανουαρίου 1979, προτάθηκαν νέα μέλη για τη διοίκηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που διοίκησε τη Βιβλιοθήκη για τέσσερα χρόνια, αποτελείτο από το δήμαρχο Δημήτριο Κρόκο ως πρόεδρο, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κατσίκα, ως αντιπρόεδρο, το δάσκαλο Οδυσσέα Μπέτσο, ως έφορο, και τους δημοτικούς συμβούλους Ιωάννη Σαμαντά και Σπύρο Βρυώνη, ως μέλη.[15]

Η επόμενη δημοτική αρχή επέλεξε το 1983 νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείτο από το δήμαρχο Νικόλαο Γιαννούλη, ως πρόεδρο, τον ιατρό Αλέκο Κατσάνο, ως αντιπρόεδρο, τον καθηγητή Θεόδωρο Κολοβό, ως έφορο, και τους δημοτικούς συμβούλους Μιχαήλ Μπομποτσάρη και Ευανθία Νάνου, ως μέλη.[16] Από τον Αύγουστο του 1983 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης έγινε επταμελές, αφού προστέθηκαν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλα δύο μέλη, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λιόντος και ο δάσκαλος Γεώργιος Τέφας.[17] Ο τελευταίος δεν αποδέχθηκε τη θέση και αντικαταστάθηκε από το δάσκαλο Κώστα Τζίμα.[18] Τέλος, μετά το θάνατο του δημοτικού συμβούλου Μιχαήλ Μπομποτσάρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης εκλέχτηκε, το Μάρτιο του 1986, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κουτρούμπας.[19]

Τον Απρίλιο του 1986 εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο κτήριο που στεγάζει μέχρι σήμερα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.[20] Οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου, που προηγουμένως στέγαζε την Οικονομική Εφορία Πρέβεζας, είχαν ήδη αρχίσει από το 1984.[21] Την 1η Ιουλίου 1985 προσλήφθηκε και ο πρώτος πτυχιούχος βιβλιοθηκονόμος κ. Σπύρος Λάμπρος, ο οποίος υποστηρίζει τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέχρι σήμερα.[22]

Ανάμεσα στο πολύτιμο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας συγκαταλέγονται τα χειρόγραφα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας από το 1915 έως και 31.12.1985. Σώζονται, επίσης, τρία χειρόγραφα βιβλία Πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας. Στο πρώτο είναι καταχωρημένα τα πρακτικά της περιόδου 1978-1986, στο δεύτερο της περιόδου 1986-1989 και στο τρίτο κρατούνταν πρόχειρα πρακτικά της περιόδου 1984-1985.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας «Γυμνασιάρχης Χρήστος Κοντός» καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ., σε εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την απόφαση 43.3/2011 Πρακτικού Συνεδριάσεως αριθμ. 3, της 28.2.2011, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 10585/463 της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης της 7.4.2011. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 717, τεύχος Δεύτερον, της 29.4.2011.

Οι εκδόσεις της

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας εκτός από τα Πρεβεζάνικα Χρονικά, που αποτελούν την περιοδική της έκδοση, έχει υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές εκδόσεις, κυρίως πρακτικών επιστημονικών συμποσίων που πραγματοποιήθηκαν στην Πρέβεζα. Απαριθμούμε τις περισσότερες από αυτές, οι οποίες είτε είναι αμιγώς έκδοση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είτε του Δήμου Πρέβεζας είτε από κοινού έκδοση με άλλους φορείς:

 1. Περίληψη πρακτικών από τη σύσκεψη για την προβολή και προστασία του Αμβρακικού, Πρέβεζα 1986.
 2. Νικόπολις Α'. Πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη (23-29 Σεπτεμβρίου 1984), Πρέβεζα 1987.
 3. Συμπόσιο για τον Κ. Γ. Καρυωτάκη. Πρέβεζα 11-14 Σεπτεμβρίου 1986, Πρέβεζα 1990.
 4. Η Ιστορία της Πρέβεζας. Πρακτικά Α' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Πρέβεζα 22-24 Σεπτεμβρίου 1989, Πρέβεζα 1993.
 5. Αλή Ντίνο Μπέη. Σκιτσογράφος (1890-1938), Πρέβεζα 1993.
 6. Κώστας Κρυστάλλης. Το έργο του στο τέλος της εκατονταετίας από το θάνατό του, Πρέβεζα 1994.
 7. Νικόλαος Κονεμένος. Ένας ριζοσπάστης λόγιος του 19ου αιώνα, Πρέβεζα 1995.
 8. Επίκτητος: Η ζωή και το έργο του, Πρέβεζα 1997.
 9. Πρέβεζα 1945-1990. Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης, Ευάγγελος Αυδίκος, Πρέβεζα 2000.
 10. Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση: Ανθολογία, Στέλιος Θ. Μαφρέδας, Πρέβεζα 2001.
 11. Τα Πρεβεζάνικα, Γιώργος Ι. Μουστάκης, Πρέβεζα 2002.
 12. Ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης. Ιστορία - Μνημεία - Τέχνη, Απόστολος Σ. Παπαδημητρίου & Όλγα Καρούτα, Πρέβεζα 2003.
 13. Πρέβεζα & Συρράκο, Γιώργος Ι. Μουστάκης, Πρέβεζα 2008.
 14. Τα ποιήματα, Βασίλης Π. Μουστάκης, Πρέβεζα 2008.
 15. Πρέβεζα Β΄. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας (16-20 Σεπτεμβρίου 2009), τόμ. Ι-ΙΙ, Πρέβεζα 2010.
 16. Άπαντα, Ηλία Β. Βασιλά, Πρέβεζα 2012. 1. Βλ. Απόφαση 203 της 21.9.1966 από τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.
 2. Βασιλικό Διάταγμα 935/1.11.1966
 3. Φ.Ε.Κ., Τεύχος Πρώτον, αριθμ. 259/24.11.1966.
 4. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 124, της 26.3.1968, του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας επί δημαρχίας Ιωάννη Σκάρα. Η απόφαση εγκρίθηκε με την έκδοση του Βασιλικού Διατάγματος 450/12.6.1968, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ., Τεύχος Πρώτον, αριθμ. 152/12.7.1968.
 5. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 1, της 12.5.1969, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης συνεδρίαζε μέχρι το 1974 στο Δημοτικό Κατάστημα, το οποίο τότε στεγαζόταν επί της οδού Κωνσταντίνου Ελευθερωτού, σήμερα Εθνικής Αντιστάσεως 1, στο κτήριο ιδιοκτησία Τσιώκου-Εγγονοπούλου. Από το 1974 οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνταν στο ισόγειο του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, στην αίθουσα αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου επί της οδού Μπαχούμη, όπου στεγάζονταν η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Από τον Απρίλιο του 1986 η Δημοτική Βιβλιοθήκη απέκτησε δική της στέγη –μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις του τότε δημάρχου κ. Νίκου Δ. Γιαννούλη– σε κτήριο που στεγαζόταν παλαιότερα η Τράπεζα Αθηνών και αργότερα η Οικονομική Εφορία Πρέβεζας, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 10 και Θεοφάνους, όπου είναι και σήμερα.
 6. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 2, της 2.8.1974 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 7. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 3 της 12.10.1971 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 8. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 1 της 10.1.1972 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 9. Ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος ήταν δικαστικός και είχε διοριστεί δήμαρχος Πρεβέζης από τον Οκτώβριο του 1974 μέχρι και το Μάιο του 1975. Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεως αριθμ. 18, της 23.10.1974, και αριθμ. 11, της 26.05.1975, του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεβέζης.
 10. Βλ. Απόφαση με αριθμό ΕΣ.18702/15.01.1975 του Νομάρχη Πρέβεζας και Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 1, της 3.2.1975 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 11. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 12, της 08.06.1975, του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεβέζης.
 12. Βλ. Απόφαση ΕΣ.7933/08.07.1975 του Νομάρχη Πρέβεζας και Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 2, της 9.12.1975 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 13. Βλ. Απόφαση ΕΣ.632/24.01.1977 του Νομάρχη Πρέβεζας και Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 1, της 7.3.1977 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 14. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 23, της 12.11.1977, του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και Πρακτικό 1/27.01.1978 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 15. Βλ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 10/17.01.1979, απόφαση ΕΣ.1510/13.07.1979 του Νομάρχη Πρέβεζας και Πρακτικό 1/05.10.1979 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 16. Βλ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 40/17.02.1983, απόφαση ΕΣ.1569/17.03.1983 του Νομάρχη Πρέβεζας και Πρακτικό 1/14.04.1983 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 17. Βλ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 294/20.07.1983, απόφαση ΕΣ.5255/29.08.1983 του Νομάρχη Πρέβεζας και Πρακτικό 3/08.09.1983 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 18. Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεως αριθμ. 6, της 22.12.1983 και αριθμ. 6, της 31.12.1984 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 19. Βλ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 94/19.03.1986.
 20. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 7, της 11.3.1986 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 21. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 8, της 3.4.1984 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.
 22. Βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθμ. 5, της 6.6.1985 της Διοικούσης Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρεβέζης.