Παλατινή Ανθολογία/XI/340 Παλλαδά

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
XI 340 Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 340 (AP XI 340)


XI 340 Παλλαδά[Επεξεργασία]

Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν· πολλῶν γὰρ μωρῶν ἔχθραν ἐπεσπασάμην.
ἀλλ᾿ ὁπόταν κατίδω τοῦ Παφλαγόνος τὸ πρόσωπον Πανταγάθου, στέξαι τὴν νόσον οὐ δύναμαι.


μετάφραση Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μην γράψω διόλου, Παλλαδά

XI 340 Παλλαδά[Επεξεργασία]

Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μη γράψω διόλου -γιατί πολλοί μ' εμίσησαν- επίγραμμα πικρό.
μόν' άμα ιδώ τα μούτρα του τ' αχρείου αυτού διαβόλου, του κάκου, την αρρώστια μου να γιάνω δε μπορώ.