Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μην γράψω διόλου, Παλλαδά

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AG XI 340 Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν / Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μην γράψω διόλου
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Σίμος Μενάρδος
Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)
Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν / Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μην γράψω διόλου, Παλλαδά, Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο 11ο, επίγραμμα 340 (AP XI 340), μετάφραση Σίμου Μενάρδου, στο Στέφανος, 1924


XI 340 Παλλαδά[Επεξεργασία]

Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μη γράψω διόλου -γιατί πολλοί μ' εμίσησαν- επίγραμμα πικρό.
μόν' άμα ιδώ τα μούτρα του τ' αχρείου αυτού διαβόλου, του κάκου, την αρρώστια μου να γιάνω δε μπορώ.


πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία/XI/340

XI 340 Παλλαδά[Επεξεργασία]

Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν· πολλῶν γὰρ μωρῶν ἔχθραν ἐπεσπασάμην.
ἀλλ᾿ ὁπόταν κατίδω τοῦ Παφλαγόνος τὸ πρόσωπον Πανταγάθου, στέξαι τὴν νόσον οὐ δύναμαι.