Παλατινή Ανθολογία/X/63 Παλλαδά

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
X 63 Μηδέποτε ζήσας ὁ πένης βροτὸς οὐδ’ ἀποθνῄσκει
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Μηδέποτε ζήσας ὁ πένης βροτὸς οὐδ’ ἀποθνῄσκει, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 63 (AP X 63)


X 63 Παλλαδά[Επεξεργασία]

Μηδέποτε ζήσας ὁ πένης βροτὸς οὐδ’ ἀποθνῄσκει· καὶ γὰρ ζῆν δοκέων ὡς νέκυς ἦν ὁ τάλας.
οἱ δὲ τύχας μεγάλας καὶ χρήματα πολλὰ λαχόντες, οὗτοι τὸν θάνατον πτῶσιν ἔχουσι βίου.