Νόμος 2819/2000/Άρθρο 18

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 18


Άρθρο 18

1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων του έτους 2000 θα γίνουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος του έτους 2000 θα γίνουν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

2. Οι ημερομηνίες και προθεσμίες που αναφέρονται στο ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α'), στα ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α'), 139/1969 (ΦΕΚ 57 Α') και 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α') και στο ν. 773/1978 (φεκ 59 α') και στο ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α'), όπως ισχύουν σήμερα, και έχουν σχέση με τη διαδικασία συγκλήσεως των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων και προαγωγών και την κύρωση των πινάκων, μετατίθενται, για τη διενέργεια των κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου δύο (2) μήνες αργότερα.

3. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2000.