Νόμος 2819/2000/Άρθρο 13

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 13
Αύξηση συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.


Άρθρο 13
Αύξηση συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. H επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εραρμογή των κατ' αποκοπή συντελεστών, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος, ως εξής:

α) τέσσερα τοις εκατό (4%), για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Α' και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β',

β) πέντε τοις εκατό (5%), για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β' και

γ) έξι τοις εκατό (6%), για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ'."

2. H παράγραφος 1 ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1999 και εφεξής.