Νεοελληνική Φιλολογία/Μάνθος Ιωάννου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων
από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821)
Συγγραφέας:
Μάνθος Ἰωάννου


Μάνθος Ἰωάννου, ἐστιχούργησε τὴν ἐν ἔτει 1715 ὑπὸ τῶν Τούρκων συμφορὰν καὶ ἅλωσιν τοῦ Μορέως, ἐκδοθεῖσαν πολλάκις ἐν Βενετίᾳ.