Νίκος Κογεβίνας

Από Βικιθήκη
Νῖκος Κογεβίνας
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Καὶ ἂν εἶναι ἄλλη ζωή, θἄναι γιὰ σένα
Ὁ ἀθέρας τουτηνῆς. Βαθειὰ γαλήνη
Σιωπῆς παντοτεινῆς θὰ μεγαλύνῃ
Τὰ πλήθια μάγια, σμίγοντάς τα σ’ ἕνα
Θεράπιο θεϊκό· τὴ μιὰ παρθένα
Ποῦ ἐφίλησες κι’ ὁ πόθος σου τὴν κρίνει,
Τὰ πέντε σας παιδιά, ποῦ ἄχραντοι κρίνοι
Ἀνθοῦν κι’ ἀλλοιῶς σοῦ μοιάζει τὸ καθένα
Πεντάμορφο, καὶ τ’ ἄδολο τῆς Γνώσης
Ἀνάμα καὶ τὴ φώτιση τοῦ Ὡραίου
Κι’ ὅσο δάκρυα φτωχῶν ἔχει στεγνώσῃς
Καὶ, μὲ τὴ λάβρα τ’ ἄξιου Κερκυραίου
Γιὰ τοῦ νησιοῦ σου τὴν εὐδαιμονία,
Γιὰ τὸ Γένος, τὴν ἔνθεη μανία.

ΑΥΓ. ΔΕΚ. 97