Μύθος 84: Γάτα εις εργαστήριον χαλκέως

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Γάτα εις εργαστήριον χαλκέως
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σούτσος
Απόδοση του αισώπειου μύθου Γαλή και ρίνη.


Γάτα περιερχομένη ἐργαστήριον χαλκέως,
περιέγλυφε τὸ κάτω ἐκεῖ κείμενον ῥινὶ
καὶ κατέκοπτε τὴν γλῶσσαν κατ' ὀλίγον καὶ βραδέως·
πτύουσα τὸ τρέχον αἷμα ἔκραζεν, «ὧ ἡδονή!
Μέρος ὡς παρατηρῶ
τοῦ σιδήρου ἀφαιρῶ·»
τὴν μανίαν της αἰσθάνθη παρακαίρως καὶ ματαίως,
ὅταν γλῶσσαν εἶχεν πλέον καὶ μικρὰν καὶ ἀσθενῆ.

Ἐπιμύθιον.
Παρὰ πᾶσαν καλὴν δίκην ὁ κακὸς συμβιβασμός·
τοῦτο εἶναι παροιμία τοῦ λαοῦ· λαοῦ χρησμός.