Μύθος 82: Η αλήθεια

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η αλήθεια
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σούτσος
Απόδοση του αισώπειου μύθου Οδοιπόρος και Αλήθεια.


Σ' ἐξοχὴν ἐρημωμένην
ηὗρέ τις ὡραίαν νέαν
κατηφῆ καὶ καθημένην
ὑπὸ κλαυθμηρὰν ἰτέαν·
τὴν ἠρώτησε· - τίς εἶσαι;
- Ἡ Ἀλήθεια· - κ' ἐκείνας
πῶς, τὴν εἶπε, παραιτεῖσαι
τὰς περικαλλεῖς Ἀθήνας
κ' εἰς τὴν ἔρημον νὰ ζήσῃς ἀπεφάσισες γυνή;
- Ἐπειδὴ τὸ ψεῦδος ἦτον ἄλλοτε εἰς ὀλιγίστους,
σήμερον εἶν' ἡ θεότης τῶν ἀνθρώπων ἡ κοινὴ,
ἡ Ἀλήθεια δὲ εἶναι μισητὴ ἀπὸ τοὺς πλείστους.