Μύθος 11: Κοχλίαι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Κοχλίαι
Συγγραφέας:
Απόδοση του αισώπειου μύθου Κοχλίαι.


Συμπλοκαὶ παθῶν ἀγρίων,
ἔριδες φθοροποιαὶ,
καὶ πολέμων ἐμφυλίων
ῥήξεις καὶ πυρκαϊαὶ,
καὶ μετ' ἀπαθείας τόσης
ἐν τῷ μέσῳ τῆς ὁδοῦ
ᾄσματα, διαδηλώσεις,
γέλως· ἡ Ἑλλὰς ἰδού.
Δι' ἡμᾶς τὸ ἀπ' αἰώνων
ἔθνος θορυβοποιὸν
γράφηκε ὁ μῦθος μόνον
τῶν τρυζόντων κοχλιῶν.
Παιδὶ ἔψηνε κοχλίδια
καὶ ὑπέλαβε ψαλμὸν
γέλωτας, χαραῖς παιχνίδια
τόσον ἦχον καὶ τρυγμόν.
«Τραγουδᾶτε! εἶπε τότε
κακὰ ζῶα καὶ μωρά!
τὰς οἰκίας σας ὁπότε
καίει ὅλας ἡ πυρά;»