Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Νάβις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Νάβις
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Νάβις


Νάβις, Σπαρτιάτης, κατέλαβε τὴν ἐξουσίαν ἅμα ὁ Μαχανίδας ἐφονεύθη ὑπὸ τοῦ Φιλοποίμενος. Ὡς φιλορρωμαῖος δὲ, συμπεριελήφθη εἰς τὴν μεταξύ τῶν Ῥωμαίων καὶ Φιλίππου τοῦ Μακεδόνος εἰρήνην (Liv. XXIX, 12). Ὠμὸς καὶ φιλοκερδὴς, ἔτρεφε μισθωτοὺς, καὶ δι’ αὐτῶν εἰσέβαλλε διὰ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης εἰς παρακειμένας χώρας καὶ τὰς ἐλεηλάτει· τὴν δ’ ἀρχαίαν λακωνικὴν δίαιταν ἐπροσπάθει ν’ ἀποσκορακίσῃ. Ὅτε δ’ ὅ Φίλιππος ἤρχισε τὸν πόλεμον αὖθις, ἐκέρδισεν ὑπὲρ ἑαυτοῦ τὸν Νάβιν, παραχωρήσας αὐτῷ τὸ Ἅργος (Liv. XXXVIII). Ὁ Φλαμμινῖνος, ἀφ’ οὗ ἐνίκησε τὸν Φίλιππον, ἀνεκήρυξε τῆς Ἑλλάδος τὴν ἀνεξαρτησίαν, ἐκινήθη κατ’ αὐτοῦ, τῷ 195 π. Χ., καὶ τὸν ἐβίασε νὰ παραχωρήσῃ πάσας τὰς χώρας ἃς κατεῖχεν ἐκτὸς τῆς Λακωνικῆς καὶ ταύτης τὰς ἐπιθαλασσίους πόλεις, ἀφεὶς αὐτῷ ὅμως τὴν ἐπὶ τῆς Σπάρτης ἐπικυριαρχίαν (Πλούτ. Φλαμ. 15. —Liv. XXXIV, 22). Ὀλίγον μετέπειτα προσέβαλεν ὁ Νάβις τοὺς Ἀχαιοὺς, συμμαχοῦντας τότε μετὰ τῶν Ῥωμαίων, καὶ ἐνίκησε μὲν κατ’ ἀρχὰς διὰ θαλάσσης, ἀλλ’ ἐνικήθη ὑπὸ τοῦ Φιλοποίμενος ἐν Γυθείῳ, καὶ τῷ 192 ἐδολοφονήθη ὑπὸ τοῦ Ἀλεξαμένους, ἀρχηγοῦ τῶν ἐπικούρων οὓς τῷ εἶχον πέμψει οἱ Αἰτωλοὶ (Πολβ. Ζ, 8. ΙΖ. 17—Liv. XXXVI, 35).