Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αλανοί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀλανοί
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Αλανοί


ἈλανοὶἈλαωνοὶ, μέγας λαὸς σαρματικὸς, ἴσως οἱ αὐτοὶ τοῖς Ἀλβανοῖς (ἴδ. Ἀλβανία), κατῴκουν κατ’ ἀρχας εἰς τὸν Καύκασον, ὅθεν προέβησαν πρὸς τὰς ῥωσικὰς πεδιάδας, καὶ διὰ τῶν Κασπίων πυλῶν, ἐπὶ Οὐεσπασιανοῦ καὶ εἰς Μηδίαν καὶ Ἀρμενίαν· Τῇ γ΄ ἐκατονταετηρίδι μ. Χ. ἐνίκησαν ἐν Φιλίπποις τῆς Μακεδονίας τὸν αὐτοκράτορα Γορδιανόν·ἐκδιωχθέντες δ’ ὑπὸ τῶν Οὕννων, ἐλεηλάτησαν μετὰ τῶν Σουήβων καὶ Βανδάλων τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Ἰσπανίαν, καὶ τέλος κατετροπώθησαν ὑπὸ τῶν Γότθων καὶ Φράγκων.