Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αδρία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀδρία


Ἀδρία, 1) πόλις Τουσκικὴ ὑπὲρ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Λάδου, κέντρον ἐμπορίου, εἶτα δεχθεῖσα κορινθιακὴν ἀποικίαν. Ταύτης ἐπώνυμος ἦν ὁ Ἀδρίας, ἢ Ἀδριατικὴ θάλασσα (Liv. V, 33. — Or. od. I, 33, 15. III, 3, 5.—Ἡροδ. Δ, 33. Ε, 9), ἡ μεταξύ Ἰταλίας καὶ Ἰλλυρίας, μέχρι Δυρραχίου καὶ Βρεντισίου.—2) Πόλις ἰταλικὴ ἐξ ἧς κατήγοντο οἱ προπάτορες τοῦ Ἀδριανοῦ.