Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αδιαβηνή

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀδιαβηνή
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Αδιαβηνή


Ἀδιαβηνὴ, ή μεγίστη τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ἀσσυρίας, δι’ ὃ καὶ τὸ ὄνομα ἐνίοτε ἐδή-λου πᾶσαν τὴν Ἀσσυρίαν. Ἔκειτο δὲ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Λύκου, καὶ περιεῖχε τὰς πόλεις Ἄρβηλα καὶ Γαυγάμηλα. Ἐπὶ τῶν πρώτων δὲ χριστιανικῶν αἰώνων ἀπετέλει κράτος ἴδιον, ἐξαρτώμενον ἀπὸ τοῦ τῶν Πάρθων. Οἱ δὲ κάτοικοι ἐκαλοῦντο Ἀδιαβηνοί (Στρβ. ΙΣΤ, 745).