Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Επιγράμματα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Συγγραφέας: Masque de fer
Ἐπιγράμματα


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
I
Εἴς τινα οὐδέποτε πληρώσαντα ἐνοίκιον

Στὴν τελευταία του ἐδῶ κοιμᾶται κατοικία
Ἐκεῖνος ποῦ ’στὸ βίο του δὲν βρῆκε ἡσυχία,
Καὶ κάθε πρώτη τοῦ μηνὸς τὴν ἔβλεπε μὲ φρίκη.
Τώρα κοιμᾶται ἥσυχος, δὲν τοῦ ζητοῦνε… νοῖκι.


II
Εἰς τοὺς καρατομηθέντας

Ἂν καταρᾶσθε δυστυχεῖς τοὺς ἕλληνας ζωγράφους
 Ὅπου σᾶς ἐξεθέωσαν
Ἀλλὰ εὐχαριστήσατε τοὺς δημοσιογράφους,
 Αὐτοὶ σᾶς ἀπεθέωσαν.

III
Εἰς γερμανὸν ἑλληνιστήν

Σὲ κράζουσι διάσημον οἱ ἕλληνες οὓς κρίνεις,
Ἐν ᾧ ὡς οἱ κρινόμενοι τυγχάνεις ἀφανής,
Ἡ δὲ διασημότης σου γνωστὴ μόνον ἐκείνοις,
 Εἶν’ ἄγνωστος τοῖς Γερμανοῖς.


IV
Εἰς τὸν Οἰδίποδα

Δὲν φθάνουν τὰ μαρτύρια, ἡ τύφλωσις, ἡ πεῖνα,
 Τὰ τόσα σου παθήματα!
Σὲ μασκαρέψαν, βασιληὰ, ἐδὼ εἰς τὴν Ἀθήνα
 Μὲ βλάχικα ἐνδύματα!..


V
Εἰς λογοκλόπον

Παράσημον σοὶ ἔπρεπε, ὦ φίλε, τῆς ἀξίας·
Κατώρθωσας τοὺς συγγραφεῖς ἁπάντων τῶν αἰώνων
Νὰ μεταφράσῃς ἅπαντας ὡσεὶ διὰ μαγείας
 Εἰς ἓν βιβλίον μόνον!


VI
Εἰς τὸν Ἀριστοτέλην Βαλαωρίτην

ᾘσθάνθης, ἐτραγούδησες, ἐστέναξες μὲ πόνο,
Κ’ εἰς τοὺς Γραικύλους θέλησες νἀνοίξῃς τὴν καρδιά σου
Μἀκεῖνο ποῦ κατάλαβαν νομίζω εἶναι μόνο
 Τὸ γρονθοκόπημά σου!


VII
Εἰς χήραν… παρθένον

Χήρα παρθένος! Ποία σφὶγξ ἐγκρύπτεται ἐντός σου!
Πλὴν τίς τὸ πρόβλημα αὐτὸ θὰ λύσῃ τῶν αἰώνων;
Ἄρά γε μὴ τὸ ἔλυσεν ὁ νέος σύζυγός σου;
 Αὐτὸς θὰ τ’ ἀγνοῆ καὶ μόνον.

Masque de fer