Επίγραμμα (Αν σιμά μου έχω γεμάτη)

Από Βικιθήκη
Ἐπίγραμμα
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Ἂν σιμά μου ἔχω γεμάτη μιὰ μποτίλια
καὶ τὰ στήθη τῆς Λενιώς μου,
τότε βρίσκομαι μακρυὰ χιλιάδες μίλια
ἀπὸ σᾶς, πίκραις καὶ βάσανα τοῦ κόσμου.