Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά/Αριθμός 2/Διόρθωσις των εν τω Α΄ Φυλλαδίω παροραμάτων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά, Αριθμός 2
Συγγραφέας:
Διόρθωσις τῶν ἐν τῷ Α΄. Φυλλαδίῳ παροραμάτων


Διόρθωσις τῶν ἐν τῷ Α΄. Φυλλαδίῳ παροραμάτων.

Σελ. 4 στίχ. 4 μεταξὺ τῆς Χερσονήσου, ἀνάγν. τῆς Χερσονήσου· σελ. 10 στίχ. 7 ὁρέων ἀνάγν. ὀρέων σελ. 17 στίχ. 23 Leoboldo ἀνάγ. Leopoldo· σελ. 18 στίχ. 17 θηγατέρας ἀνάγ. θυγατέρας· σελ. 18 στίχ. 27 τεχνιέντως ἀνάγ. τεχνηέντως· σελ. 18. στίχ. 32 Διέβου ἀνάγ. Διέθου· σελ. 29 στίχ. 10 γνωστοῦ ἀνάγ. γνωστός· σελ. 30 στίχ. 2 ἧτο ἀνάγ. ἦτο· σελ. 31 στίχ· 12 Σουηβίας ἀνάγ. Σουηκίας· σελ. 31 στίχ. 28 μετάφασις ἀνάγ. μετάφρασις· σελ. 41 στίχ. 13 Μαρκιανῶν ἀνάγ. Νανιανῶν· σελ. 47 στίχ. 2 χηρῶν ἀνάγ. χήρων· σελ. 49 στίχ. 29 Φονιφακίου. ἀνάγ. Βονιφακίου· σελ. 62 στίχ. 1 παραλήγουσα ἀνάγ. προπαραλῆγουσα· σελ. 64 στίχ. 14 (Κ. Ι.) ἀνάγ. (Γ. I.).