Ελληνική απογραφή 2011 (de facto)/Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Από Βικιθήκη
Ελληνική απογραφή 2011
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας


α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
9292 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (Έδρα: Άμφισσα, η) 43.672
9293 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (Έδρα: Άμφισσα, η, Ιστορική έδρα: Δελφοί, οι) 28.048
9294 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 8.302
9295 Δημοτική Κοινότητα Αμφίσσης 6.855
9296 Άμφισσα, η 6.855
9297 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας 454
9298 Αγία Ευθυμία, η 454
9299 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 110
9300 Άγιος Γεώργιος, ο 110
9301 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 59
9302 Άγιος Κωνσταντίνος, ο 59
9303 Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 44
9304 Δροσοχώριον, το 44
9305 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 338
9306 Ελαιών, ο 338
9307 Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 90
9308 Βίνιανη, η 85
9309 Μοναστήριον, το 2
9310 Προσήλιον, το 3
9311 Τοπική Κοινότητα Σερνικακίου 352
9312 Σερνικάκιον, το 352
9313 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 3.240
9314 Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων 325
9315 Άγιοι Πάντες, οι 156
9316 Νέοι Άγιοι Πάντες, οι 54
9317 Παραλία Αγίων Πάντων, η 115
9318 Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας 415
9319 Βουνιχώρα, η 415
9320 Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου 2.149
9321 Άγιος Γεώργιος, ο (νησίς) 0
9322 Αψηφιά, η (νησίς) 0
9323 Γαλαξίδιον, το 2.149
9324 Τοπική Κοινότητα Πεντεορίων 351
9325 Πεντεόρια, τα 351
9326 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 2.096
9327 Τοπική Κοινότητα Αποστολιά 55
9328 Αποστολιάς, ο 55
9329 Τοπική Κοινότητα Βαργιάνης 38
9330 Βάργιανη, η 38
9331 Τοπική Κοινότητα Γραβιάς 592
9332 Γραβιά, η 592
9333 Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής 362
9334 Καλοσκοπή, η 362
9335 Τοπική Κοινότητα Καστελλίων 539
9336 Καστέλλια, τα 539
9337 Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας 366
9338 Μαριολάτα, η 366
9339 Τοπική Κοινότητα Οινοχωρίου 73
9340 Οινοχώριον, το 73
9341 Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 71
9342 Σκλήθρον, το 71
9343 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 2.379
9344 Δημοτική Κοινότητα Δελφών 1.642
9345 Δελφοί, οι 1.468
9346 Καλάνια, τα 59
9347 Κρόκι, το 115
9348 Τοπική Κοινότητα Χρισσού 737
9349 Μονή Προφήτη Ηλία, η 8
9350 Χρισσό, το 729
9351 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2.011
9352 Δημοτική Κοινότητα Δεσφίνης 2.011
9353 Άγιος Ανδρέας, ο 21
9354 Άγιος Νικόλαος, ο 5
9355 Βάλτος, ο 15
9356 Γενημάκια, τα 38
9357 Δεσφίνα, η 1.847
9358 Μακριά Μαλλιά, τα 4
9359 Μονή Τιμίου Προδρόμου, η 15
9360 Ποταμοί, οι 21
9361 Πρόσακος, ο 22
9362 Στενός, ο 8
9363 Συκιά, η 15
9364 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 6.068
9365 Δημοτική Κοινότητα Ιτέας 4.527
9366 Άγιος Αθανάσιος, ο (νησίς) 0
9367 Άγιος Κωνσταντίνος, ο (νησίς) 0
9368 Ιτέα, η 4.527
9369 Τοπική Κοινότητα Κίρρας 1.403
9370 Κίρρα, η 1.403
9371 Τοπική Κοινότητα Τριταίας 138
9372 Τριταία, η 138
9373 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.808
9374 Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου 556
9375 Αθανάσιος Διάκος, ο 556
9376 Τοπική Κοινότητα Καστριωτίσσης 177
9377 Καστριώτισσα, η 177
9378 Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου 507
9379 Μαυρολιθάριον, το 507
9380 Τοπική Κοινότητα Μουσουνίτσης 166
9381 Μουσουνίτσα, η 166
9382 Τοπική Κοινότητα Πανουργιά 214
9383 Πανουργιάς, ο 214
9384 Τοπική Κοινότητα Πυράς 65
9385 Πυρά, η 65
9386 Τοπική Κοινότητα Στρόμης 123
9387 Στρόμη, η 123
9388 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2.144
9389 Τοπική Κοινότητα Επταλόφου 659
9390 Αλαταριές, οι 12
9391 Επτάλοφος, η 605
9392 Ζαμπειός, ο 17
9393 Ιταμός, ο 25
9394 Τοπική Κοινότητα Λιλαίας 328
9395 Λιλαία, η 328
9396 Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 1.157
9397 Άνω Πολύδροσος, η 40
9398 Λιβάδι, το 1
9399 Πολύδροσος, η 1.116
9400 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (Έδρα: Λιδωρίκιον, το) 15.624
9401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2.541
9402 Τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου 98
9403 Αλποχώριον, το 98
9404 Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας 479
9405 Αρτοτίνα, η 479
9406 Τοπική Κοινότητα Διχωρίου 203
9407 Διχώριον, το 203
9408 Τοπική Κοινότητα Ζωριάνου 272
9409 Ζωριάνος, ο 272
9410 Τοπική Κοινότητα Κερασεών 183
9411 Κερασέαι, αι 183
9412 Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 80
9413 Κόκκινον, το 80
9414 Τοπική Κοινότητα Κουπακίου 186
9415 Κουπάκιον, το 186
9416 Τοπική Κοινότητα Κριατσίου 156
9417 Κριάτσιον, το 156
9418 Τοπική Κοινότητα Κροκυλείου 179
9419 Κροκύλειον, το 179
9420 Τοπική Κοινότητα Πενταγιών 342
9421 Πενταγιοί, οι 342
9422 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου 79
9423 Περιβόλιον, το 79
9424 Τοπική Κοινότητα Τριστένου 113
9425 Τρίστενον, το 113
9426 Τοπική Κοινότητα Υψηλού Χωρίου 171
9427 Υψηλόν Χωρίον, το 171
9428 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.219
9429 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 192
9430 Δροσάτον, το 47
9431 Πευκάκιον, το 145
9432 Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου 838
9433 Γρηγορίτικα, τα 66
9434 Ευπάλιον, το 772
9435 Τοπική Κοινότητα Κάμπου 325
9436 Κάμπος, ο 271
9437 Παλαιόμυλος, ο 54
9438 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 703
9439 Καστράκιον, το 703
9440 Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου 240
9441 Κλήμα, το 73
9442 Πηγή, η 167
9443 Τοπική Κοινότητα Μαλαμάτων 551
9444 Άγιος Πολύκαρπος, ο 282
9445 Μαλάματα, τα 269
9446 Τοπική Κοινότητα Μαναγούλης 580
9447 Λόγγος, ο 169
9448 Μαναγούλη, η 311
9449 Χιλιαδού, η 100
9450 Τοπική Κοινότητα Μαραθιά 502
9451 Μαραθιάς, ο 502
9452 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 377
9453 Μαγούλα, η 38
9454 Μοναστηράκιον, το 282
9455 Σκάλωμα, το 57
9456 Τοπική Κοινότητα Παλαιοξαρίου 228
9457 Παλαιοξάριον, το 228
9458 Τοπική Κοινότητα Ποτιδάνειας 299
9459 Ποτιδάνεια, η 299
9460 Τοπική Κοινότητα Πύργου 10
9461 Πύργος, ο 10
9462 Τοπική Κοινότητα Σεργούλας 373
9463 Παλαιοχώριον, το 2
9464 Παραλία Σεργούλας, η 322
9465 Σεργούλα, η 49
9466 Τοπική Κοινότητα Τειχίου 203
9467 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης, η 22
9468 Τείχιον, το 181
9469 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 407
9470 Τρίκορφον, το 407
9471 Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης 391
9472 Φιλοθέη, η 391
9473 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 3.617
9474 Τοπική Κοινότητα Αβόρου 61
9475 Άβορος, ο 61
9476 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς 395
9477 Αμυγδαλιά, η 395
9478 Τοπική Κοινότητα Βραΐλας 20
9479 Βραΐλα, η 20
9480 Τοπική Κοινότητα Δάφνου 170
9481 Δάφνος, ο 170
9482 Τοπική Κοινότητα Διακοπίου 304
9483 Διακόπιον, το 304
9484 Τοπική Κοινότητα Δωρικού 24
9485 Δωρικόν, το 24
9486 Τοπική Κοινότητα Καλλίου 113
9487 Κάλλιον, το 66
9488 Κλήμα, το 27
9489 Τριβίδιον, το 20
9490 Τοπική Κοινότητα Καρουτών 43
9491 Καρούται, αι 43
9492 Τοπική Κοινότητα Κονιάκου 212
9493 Κονιάκος, ο 212
9494 Τοπική Κοινότητα Λευκαδιτίου 120
9495 Λευκαδίτιον, το 120
9496 Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου 855
9497 Λιδωρίκιον, το 855
9498 Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου 680
9499 Μαλανδρίνον, το 680
9500 Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως 381
9501 Αιγίτιον, το 3
9502 Λεύκα, η 30
9503 Παλαιόκαστρον, το 32
9504 Πεντάπολις, η 289
9505 Σκαλούλα, η 27
9506 Τοπική Κοινότητα Περιθιωτίσσης 59
9507 Περιθιώτισσα, η 59
9508 Τοπική Κοινότητα Στίλιας 80
9509 Στίλια, η 80
9510 Τοπική Κοινότητα Συκέας 62
9511 Συκέα, η 62
9512 Τοπική Κοινότητα Σωταίνης 38
9513 Σώταινα, η 38
9514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 3.247
9515 Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 611
9516 Γλυφάδα, η 596
9517 Δαφνοχώριον, το 15
9518 Τοπική Κοινότητα Ελαίας 120
9519 Άγιος Ιωάννης, ο (νησίς) 0
9520 Ελαία, η 120
9521 Τοπική Κοινότητα Ερατεινής 830
9522 Ερατεινή, η 830
9523 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 329
9524 Αγία Ειρήνη, η 17
9525 Άγιος Νικόλαος, ο 107
9526 Άγιος Νικόλαος, ο (νησίς) 0
9527 Άγιος Σπυρίδων, ο 179
9528 Καλλιθέα, η 19
9529 Κλοβινός, ο 6
9530 Πρασούδι, το (νησίς) 0
9531 Φλαμπουράκια, τα 1
9532 Τοπική Κοινότητα Μακρινής 87
9533 Μακρινή, η 87
9534 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 107
9535 Μηλέα, η 107
9536 Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 348
9537 Όρμος Λεμονιάς, ο 218
9538 Πάνορμος, η 130
9539 Τοπική Κοινότητα Τολοφώνος 580
9540 Παραλία Τολοφώνος, η 273
9541 Τολοφών, η 307
9542 Τοπική Κοινότητα Τριζονίων 235
9543 Σπηλιά, η 54
9544 Τριζόνια, τα (νησίς) 86
9545 Χάνια, τα 95