Ελληνική απογραφή 2011 (de facto)/Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Από Βικιθήκη
Ελληνική απογραφή 2011
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων


α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
7215 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα, τα) 132.492
7216 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Έδρα: Καλαμπάκα, η) 23.863
7217 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 779
7218 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 123
7219 Αγία Παρασκευή, η 123
7220 Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 97
7221 Ανθούσα, η 97
7222 Τοπική Κοινότητα Καλλιρόης 73
7223 Καλλιρρόη, η 73
7224 Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 95
7225 Κατάφυτον, το 37
7226 Μηλέα, η 58
7227 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 154
7228 Δολιανά, τα 25
7229 Κονάκια, τα 42
7230 Κρανέα, η 87
7231 Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 70
7232 Πολυθέα, η 70
7233 Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 76
7234 Στεφάνιον, το 76
7235 Τοπική Κοινότητα Χαλικίου 91
7236 Χαλίκιον, το 91
7237 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.264
7238 Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 1.441
7239 Άγιοι Θεόδωροι, οι 68
7240 Βασιλική, η 1.373
7241 Τοπική Κοινότητα Θεοπέτρας 625
7242 Θεόπετρα, η 625
7243 Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 198
7244 Περιστέρα, η 198
7245 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.700
7246 Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας 9.177
7247 Αγία Παρασκευή, η 113
7248 Βιτουμάς, ο 175
7249 Καλαμπάκα, η 8.889
7250 Τοπική Κοινότητα Αύρας 437
7251 Αύρα, η 344
7252 Νέα Ζωή, η 93
7253 Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας 220
7254 Βλαχάβα, η 220
7255 Τοπική Κοινότητα Διάβας 734
7256 Διάβα, η 734
7257 Κορομηλιά, η 0
7258 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 1.186
7259 Καστράκιον, το 1.186
7260 Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 263
7261 Κρύα Βρύση, η 185
7262 Τριφύλλια, τα 78
7263 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας 189
7264 Μεγάλη Κερασέα, η 115
7265 Μουργκάνη, η 74
7266 Τοπική Κοινότητα Ορθοβουνίου 120
7267 Ορθοβούνιον, το 120
7268 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 374
7269 Σαρακήνα, η 374
7270 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 995
7271 Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 272
7272 Αμάραντον, το 82
7273 Ελάφιον, το 190
7274 Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 90
7275 Αμπελοχώριον, το 90
7276 Τοπική Κοινότητα Καλομοίρας 272
7277 Καλομοίρα, η 272
7278 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 201
7279 Καστανέα, η 184
7280 Μηλότοπος, ο 17
7281 Τοπική Κοινότητα Ματονερίου 160
7282 Ματονέριον, το 160
7283 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.580
7284 Τοπική Κοινότητα Αηδόνος 140
7285 Αηδών, η 140
7286 Τοπική Κοινότητα Γλυκομηλέας 215
7287 Γλυκομηλέα, η 215
7288 Τοπική Κοινότητα Καλογριανής 107
7289 Καλογριανή, η 107
7290 Τοπική Κοινότητα Κλεινού 428
7291 Αμπέλια, τα 159
7292 Κλεινόν, το 201
7293 Μπάσια, η 27
7294 Χρύσινο, το 41
7295 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 167
7296 Παλαιοχώριον, το 167
7297 Τοπική Κοινότητα Χρυσομηλέας 523
7298 Χρυσομηλέα, η 523
7299 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1.113
7300 Τοπική Κοινότητα Κορυδαλλού 282
7301 Κορυδαλλός, ο 282
7302 Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου 176
7303 Μαλακάσιον, το 176
7304 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 388
7305 Κουτσούφλιανη, η 10
7306 Παναγία, η 378
7307 Τοπική Κοινότητα Πεύκης 142
7308 Πεύκη, η 142
7309 Τοπική Κοινότητα Τρυγόνος 125
7310 Ανάληψη, η 2
7311 Τρυγών, η 123
7312 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1.417
7313 Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 136
7314 Γερακάριον, το 136
7315 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 50
7316 Καλλιθέα, η 50
7317 Τοπική Κοινότητα Κονισκού 304
7318 Καλοχώριον, το 99
7319 Κονισκός, ο 205
7320 Τοπική Κοινότητα Λογγάς 133
7321 Λογγά, η 133
7322 Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου 338
7323 Αχελινάδα, η 98
7324 Μαυρέλιον, το 240
7325 Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 144
7326 Αγία Τριάς, η 18
7327 Φλαμπουρέσιον, το 126
7328 Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 312
7329 Φωτεινόν, το 312
7330 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 3.015
7331 Τοπική Κοινότητα Αγιοφύλλου 540
7332 Αγιόφυλλον, το 540
7333 Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς 366
7334 Αγναντιά, η 290
7335 Σταγιάδες, οι 76
7336 Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 615
7337 Ασπροκκλησιά, η 511
7338 Κερασούλα, η 36
7339 Ψήλωμα, το 68
7340 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 205
7341 Αχλαδέα, η 92
7342 Θεοτόκος, η 113
7343 Τοπική Κοινότητα Γάβρου 313
7344 Άγιος Δημήτριος, ο 111
7345 Γάβρος, ο 202
7346 Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου 350
7347 Κακοπλεύριον, το 155
7348 Ξηρόκαμπος, ο 195
7349 Τοπική Κοινότητα Οξυνείας 453
7350 Μύκανη, η 17
7351 Οξύνεια, η 436
7352 Τοπική Κοινότητα Σκεπαρίου 173
7353 Σκεπάριον, το 173
7354 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Έδρα: Πύλη, η) 15.037
7355 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.182
7356 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 18
7357 Άγιος Νικόλαος, ο 18
7358 Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας 31
7359 Αθαμανία, η 31
7360 Τοπική Κοινότητα Βροντερού 85
7361 Βροντερόν, το 85
7362 Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 177
7363 Γαρδίκιον, το 81
7364 Παλαιοχώριο, το 96
7365 Τοπική Κοινότητα Δέσης 17
7366 Βακάριον, το 2
7367 Δέση, η 9
7368 Φορτώσι, το 6
7369 Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 8
7370 Δροσοχώριον, το 8
7371 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 459
7372 Άγιος Γεώργιος, ο 12
7373 Βλατανέοι, οι 0
7374 Βλάχα, η 0
7375 Ελάτη, η 421
7376 Λιπιότα, η 5
7377 Ξυλοχώριον, το 21
7378 Τοπική Κοινότητα Καλογήρων 118
7379 Καλόγηροι, οι 118
7380 Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου 154
7381 Νεραϊδοχώρι, το 154
7382 Τοπική Κοινότητα Περτουλίου 81
7383 Περτούλιον, το 81
7384 Τοπική Κοινότητα Πύρρας 34
7385 Πύρρα, η 34
7386 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.821
7387 Τοπική Κοινότητα Γόμφων 1.016
7388 Γόμφοι, οι 1.016
7389 Τοπική Κοινότητα Δροσερού 416
7390 Δροσερόν, το 416
7391 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 529
7392 Λυγαριά, η 529
7393 Τοπική Κοινότητα Μουριάς 571
7394 Μουριά, η 571
7395 Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 1.074
7396 Παλαιομονάστηρον, το 1.074
7397 Τοπική Κοινότητα Πηγής 1.215
7398 Πηγή, η 1.215
7399 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 502
7400 Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 502
7401 Άγιος Γεώργιος, ο 48
7402 Γκολφάριον, το 75
7403 Γλίστρα, η 50
7404 Καραβδαίικα, τα 21
7405 Μηλότοπος, ο 12
7406 Μπουρνιάς, ο 52
7407 Μυρόφυλλον, το 220
7408 Πύργος, ο 17
7409 Φτέρη, η 7
7410 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 327
7411 Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 113
7412 Αρματολικόν, το 86
7413 Γράβος, ο 18
7414 Λεφαίικα, τα 8
7415 Σκλήθρα, η 1
7416 Τοπική Κοινότητα Κορυφής 69
7417 Κορυφή, η 69
7418 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 98
7419 Λαφίνα, η 34
7420 Νεράιδα, η 64
7421 Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 47
7422 Αετός, ο 24
7423 Παχτούριον, το 23
7424 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3.408
7425 Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 435
7426 Ελευθεροχώριον, το 435
7427 Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 492
7428 Βαλαμάνδριον, το 116
7429 Λιλή, η 177
7430 Παραπόταμος, ο 199
7431 Τοπική Κοινότητα Πιαλείας 758
7432 Πιάλεια, η 758
7433 Τοπική Κοινότητα Φήκης 1.360
7434 Φήκη, η 1.360
7435 Τοπική Κοινότητα Φιλύρας 363
7436 Φιλύρα, η 363
7437 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 1.201
7438 Τοπική Κοινότητα Βαθυρρεύματος 35
7439 Βαθύρρευμα, το 35
7440 Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου 75
7441 Βαλκάνον, το 32
7442 Ζωγραφαίικα, τα 20
7443 Παναγιωταίικα, τα 23
7444 Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 22
7445 Λιβαδοχώριον, το 22
7446 Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 195
7447 Εξοχή, η 0
7448 Μεσοχώρα, η 190
7449 Σπίτια, τα 5
7450 Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου 47
7451 Λεπτοκαρυά, η 7
7452 Μοσχόφυτον, το 15
7453 Ορεινή, η 14
7454 Πλατανάκια, τα 11
7455 Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης 52
7456 Νέα Πεύκη, η 52
7457 Τοπική Κοινότητα Παραμέρου 23
7458 Παράμερον, το 23
7459 Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 148
7460 Παναγία, η 60
7461 Πολυνέριον, το 88
7462 Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων 604
7463 Άγιος Κωνσταντίνος, ο 24
7464 Ισιώματα, τα 44
7465 Καλλιθέα, η 64
7466 Καρυές, οι 2
7467 Καστανέα, η 10
7468 Παλαιοχώρι, το 45
7469 Στουρναραίικα, τα 386
7470 Ψάρρο, το 29
7471 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.596
7472 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος 626
7473 Άγιος Βησσαρίων, ο 626
7474 Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου 92
7475 Άγιος Προκόπιος, ο 92
7476 Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου 426
7477 Κοτρώνιον, το 368
7478 Λογγιαί, αι (Τ. Κ. Κοτρωνίου) 58
7479 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 130
7480 Άνω Παλαιοκαρυά, η 29
7481 Κάτω Παλαιοκαρυά, η 82
7482 Μέση Παλαιοκαρυά, η 19
7483 Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 95
7484 Πετροχώριον, το 95
7485 Τοπική Κοινότητα Πύλης 1.880
7486 Πύλη, η 1.880
7487 Τοπική Κοινότητα Ροποτού 347
7488 Άγιος Δημήτριος, ο 26
7489 Άγιος Ιωάννης, ο 77
7490 Λογγιές, οι (Τ. Κ. Ροποτού) 17
7491 Παναγία, η 42
7492 Πολυθέα, η 30
7493 Ροποτόν, το 132
7494 Τσεκούρα, η 23
7495 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα, τα) 80.287
7496 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.720
7497 Τοπική Κοινότητα Λόγγου 332
7498 Λόγγος, ο 332
7499 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1.482
7500 Μεγαλοχώριον, το 1.482
7501 Τοπική Κοινότητα Πατουλιάς 511
7502 Πατουλιά, η 511
7503 Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 395
7504 Χρυσαυγή, η 395
7505 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.208
7506 Τοπική Κοινότητα Βαλτινού 681
7507 Βαλτινόν, το 681
7508 Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 806
7509 Δενδροχώριον, το 534
7510 Εξάλοφος, ο 145
7511 Ματσουκιώτικα, τα 127
7512 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 345
7513 Αμμουδιά, η 75
7514 Κάτω Ελάτη, η 145
7515 Μέλιγος, ο 125
7516 Τοπική Κοινότητα Φωτάδας 376
7517 Φωτάδα, η 376
7518 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2.145
7519 Τοπική Κοινότητα Γενεσίου 315
7520 Γενέσιον, το 315
7521 Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου 534
7522 Γοργογύριον, το 489
7523 Δίλοφον, το 45
7524 Τοπική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 246
7525 Κόρη, η 0
7526 Ξυλοπάροικον, το 246
7527 Τοπική Κοινότητα Πρίνου 573
7528 Ανταλλάξιμα, τα 114
7529 Πρίνος, ο 459
7530 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 477
7531 Πρόδρομος, ο 477
7532 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.824
7533 Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1.867
7534 Μεγάλα Καλύβια, τα 1.867
7535 Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 438
7536 Αγία Κυριακή, η 438
7537 Τοπική Κοινότητα Γλίνου 519
7538 Γλίνος, ο 519
7539 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.756
7540 Τοπική Κοινότητα Αγρελιάς 195
7541 Αγρελιά, η 195
7542 Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 374
7543 Αρδάνιον, το 374
7544 Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής 484
7545 Ζηλευτή, η 484
7546 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 0
7547 Τοπική Κοινότητα Κρηνίτσης 604
7548 Κρηνίτσα, η 604
7549 Τοπική Κοινότητα Λιοπράσου 190
7550 Λαγκαδιά, η 59
7551 Λιόπρασον, το 131
7552 Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 909
7553 Κοκκόνα, η 19
7554 Παλαιόπυργος, ο 890
7555 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.661
7556 Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 151
7557 Ελληνόκαστρον, το 151
7558 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 600
7559 Πλάτανος, ο 600
7560 Τοπική Κοινότητα Ράξας 695
7561 Ράξα, η 616
7562 Χαϊδεμένη, η 79
7563 Τοπική Κοινότητα Ριζώματος 925
7564 Ρίζωμα, το 925
7565 Τοπική Κοινότητα Σπαθάδων 290
7566 Άγιος Νικόλαος, ο 41
7567 Σπαθάδες, οι 249
7568 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 61.017
7569 Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 61.017
7570 Απόστολοι, οι 406
7571 Περδικορράχη, η 95
7572 Τρίκαλα, τα 60.516
7573 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.956
7574 Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 677
7575 Διαλεκτόν, το 677
7576 Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 373
7577 Διπόταμος, ο 182
7578 Ρόγκια, τα 191
7579 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 958
7580 Κεφαλόβρυσον, το 958
7581 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου 916
7582 Μέγα Κεφαλόβρυσον, το 916
7583 Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 1.032
7584 Καλονέριον, το 203
7585 Μεγάρχη, η 785
7586 Ουρανός, ο 44
7587 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Έδρα: Φαρκαδών, η) 13.305
7588 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 4.782
7589 Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2.360
7590 Οιχαλία, η 2.360
7591 Τοπική Κοινότητα Γεωργανάδων 339
7592 Γεωργανάδες, οι 339
7593 Τοπική Κοινότητα Κλοκοτού 570
7594 Κλοκοτός, ο 570
7595 Τοπική Κοινότητα Κρήνης 739
7596 Κρήνη, η 739
7597 Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 774
7598 Πετρωτόν, το 774
7599 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.713
7600 Τοπική Κοινότητα Νομής 379
7601 Νομή, η 379
7602 Τοπική Κοινότητα Πετροπόρου 452
7603 Πετρόπορος, ο 452
7604 Τοπική Κοινότητα Σερβωτών 559
7605 Σερβωτά, τα 559
7606 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 898
7607 Ταξιάρχαι, οι 898
7608 Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 425
7609 Φανερωμένη, η 425
7610 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.810
7611 Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 2.022
7612 Φαρκαδών, η 2.022
7613 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 103
7614 Αχλαδοχώριον, το 103
7615 Τοπική Κοινότητα Γριζάνου 1.341
7616 Γριζάνον, το 1.341
7617 Τοπική Κοινότητα Διασέλλου 284
7618 Διάσελλον, το 284
7619 Τοπική Κοινότητα Ζάρκου 1.156
7620 Ζάρκος, ο 1.156
7621 Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου 323
7622 Κεραμίδιον, το 323
7623 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 250
7624 Παναγίτσα, η 250
7625 Τοπική Κοινότητα Πηνειάδος 331
7626 Πηνειάς, η 331