Ελληνική απογραφή 2011 (de facto)/Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ελληνική απογραφή 2011
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών


α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
2469 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρραι, αι) 176.881
2470 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Έδρα: Ροδολίβος, το) 9.314
2471 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 2.685
2472 Τοπική Κοινότητα Αμφιπόλεως 187
2473 Αμφίπολις, η 148
2474 Νέα Αμφίπολις, η 39
2475 Τοπική Κοινότητα Μεσολακκιάς 351
2476 Μεσολακκιά, η 20
2477 Νέα Μεσολακκιά, η 331
2478 Τοπική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων 680
2479 Ακτή Νέων Κερδυλίων, η 49
2480 Λιμάνι, το 7
2481 Λογκάρι, το 24
2482 Νέα Κερδύλια, τα 549
2483 Συκιά, η 51
2484 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης 1.467
2485 Νέα Φυλή, η 174
2486 Παλαιοκώμη, η 1.293
2487 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 1.923
2488 Τοπική Κοινότητα Ηλιοκώμης 338
2489 Ηλιοκώμη, η 338
2490 Τοπική Κοινότητα Κορμίστης 589
2491 Κορμίστα, η 563
2492 Μονή Εικοσιφοινίσσης, η 26
2493 Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας 716
2494 Νέα Μπάφρα, η 716
2495 Τοπική Κοινότητα Συμβολής 280
2496 Άνω Συμβολή, η 23
2497 Συμβολή, η 257
2498 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ 2.095
2499 Τοπική Κοινότητα Αγγίστης 293
2500 Αγγίστα, η 293
2501 Τοπική Κοινότητα Κρηνίδος 598
2502 Κρηνίς, η 598
2503 Τοπική Κοινότητα Πρώτης 1.204
2504 Πρώτη, η 1.204
2505 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 2.611
2506 Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους 2.074
2507 Ροδολίβος, το 2.074
2508 Τοπική Κοινότητα Δομίρου 155
2509 Δόμιρος, ο 155
2510 Τοπική Κοινότητα Μικρού Σουλίου 382
2511 Μικρόν Σούλιον, το 382
2512 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (Έδρα: Νιγρίτα, η) 20.286
2513 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ 2.497
2514 Τοπική Κοινότητα Αχινού 526
2515 Αχινός, ο 526
2516 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 428
2517 Δάφνη, η 366
2518 Ορέσκεια, η 62
2519 Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 88
2520 Ζερβοχώριον, το 88
2521 Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου 317
2522 Λευκότοπος, ο 317
2523 Τοπική Κοινότητα Πατρικίου 303
2524 Πατρίκιον, το 303
2525 Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 533
2526 Σιτοχώριον, το 533
2527 Τοπική Κοινότητα Χουμνικού 302
2528 Λαγκάδιον, το 113
2529 Χουμνικόν, το 189
2530 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 4.869
2531 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 552
2532 Αγία Παρασκευή, η 552
2533 Τοπική Κοινότητα Αμπέλων 460
2534 Άμπελοι, αι 460
2535 Τοπική Κοινότητα Βέργης 697
2536 Βέργη, η 697
2537 Τοπική Κοινότητα Δημητρητσίου 1.006
2538 Δημητρήτσιον, το 1.006
2539 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 319
2540 Λυγαριά, η 312
2541 Τοπική Κοινότητα Νικοκλείας 766
2542 Νικόκλεια, η 766
2543 Τοπική Κοινότητα Σησαμίας 325
2544 Σησαμία, η 325
2545 Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς 751
2546 Τριανταφυλλιά, η 751
2547 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 8.943
2548 Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτης 4.921
2549 Νιγρίτα, η 4.921
2550 Δημοτική Κοινότητα Τερπνής 2.155
2551 Τερπνή, η 2.155
2552 Τοπική Κοινότητα Ανθής 596
2553 Ανθή, η 596
2554 Τοπική Κοινότητα Θερμών 434
2555 Θερμά, τα 434
2556 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 837
2557 Φλάμπουρον, το 837
2558 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 3.977
2559 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 292
2560 Άγιος Δημήτριος, ο 292
2561 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 298
2562 Αηδονοχώριον, το 298
2563 Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας 548
2564 Ευκαρπία, η 548
2565 Τοπική Κοινότητα Ιβήρων 623
2566 Ίβηρα, τα 623
2567 Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου 128
2568 Καστανοχώριον, το 128
2569 Τοπική Κοινότητα Μαυροθαλάσσης 1.601
2570 Μαυροθάλασσα, η 1.601
2571 Τοπική Κοινότητα Τραγίλου 487
2572 Τράγιλος, ο 487
2573 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Έδρα: Χρυσόν, το) 14.693
2574 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 8.131
2575 Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου 2.387
2576 Νέον Σούλιον, το 2.387
2577 Δημοτική Κοινότητα Χρυσού 1.568
2578 Χρυσόν, το 1.568
2579 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πνεύματος 1.347
2580 Άγιον Πνεύμα, το 1.347
2581 Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου 432
2582 Δαφνούδιον, το 432
2583 Τοπική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά 594
2584 Εμμανουήλ Παππάς, ο 594
2585 Τοπική Κοινότητα Μετάλλων 175
2586 Μέταλλα, τα 126
2587 Συκέα, η 49
2588 Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως 1.002
2589 Πεντάπολις, η 1.002
2590 Τοπική Κοινότητα Τούμπας 626
2591 Τούμπα, η 626
2592 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ 6.562
2593 Δημοτική Κοινότητα Νέου Σκοπού 1.927
2594 Νέος Σκοπός, ο 1.927
2595 Τοπική Κοινότητα Βαλτοτοπίου 852
2596 Βαλτοτόπιον, το 852
2597 Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμης 102
2598 Μεσοκώμη, η 102
2599 Τοπική Κοινότητα Μονόβρυσης 574
2600 Μονόβρυση, η 574
2601 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών 1.214
2602 Νεοχώριον, το 1.214
2603 Τοπική Κοινότητα Παραλιμνίου 521
2604 Παραλίμνιον, το 521
2605 Τοπική Κοινότητα Πεθελινού 474
2606 Πεθελινός, ο 474
2607 Τοπική Κοινότητα Ψυχικού 898
2608 Ψυχικόν, το 898
2609 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Έδρα: Ηράκλεια, η) 21.215
2610 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 12.206
2611 Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας 3.765
2612 Ηράκλεια, η 3.765
2613 Σαρακατσαναίικον, το 0
2614 Τοπική Κοινότητα Βαλτερού 1.121
2615 Βαλτερόν, το 1.121
2616 Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 985
2617 Δασοχώριον, το 830
2618 Ψωμοτόπιον, το 155
2619 Τοπική Κοινότητα Καρπερής 873
2620 Καρπερή, η 873
2621 Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως 1.460
2622 Κοίμησις, η 1.460
2623 Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου 702
2624 Λιθότοπος, ο 702
2625 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 519
2626 Λιμνοχώριον, το 519
2627 Τοπική Κοινότητα Ποντισμένου 1.705
2628 Ποντισμένον, το 1.645
2629 Σιμών, ο 60
2630 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων 1.076
2631 Χρυσοχώραφα, τα 1.076
2632 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 5.090
2633 Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς 968
2634 Αμμουδιά, η 968
2635 Τοπική Κοινότητα Γεφυρουδίου 728
2636 Γεφυρούδιον, το 728
2637 Τοπική Κοινότητα Μελενικιτσίου 621
2638 Μελενικίτσιον, το 621
2639 Τοπική Κοινότητα Νέας Τυρολόης 671
2640 Νέα Τυρολόη, η 671
2641 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 713
2642 Παλαιόκαστρον, το 713
2643 Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης 1.389
2644 Σκοτούσσα, η 1.389
2645 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ) 3.919
2646 Τοπική Κοινότητα Ζευγολατιού 450
2647 Ζευγολατιόν, το 450
2648 Τοπική Κοινότητα Καλοκάστρου 345
2649 Καλόκαστρον, το 240
2650 Κεφαλοχώριον, το 105
2651 Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 463
2652 Βαρικόν, το 49
2653 Λιβαδοχώριον, το 414
2654 Τοπική Κοινότητα Στρυμονικού 1.610
2655 Στρυμονικόν, το 1.610
2656 Τοπική Κοινότητα Τριάδος 268
2657 Τριάς, η 268
2658 Τοπική Κοινότητα Χειμάρρου 783
2659 Χείμαρρος, ο 783
2660 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Έδρα: Νέα Ζίχνη, η) 12.455
2661 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 3.112
2662 Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης 2.131
2663 Αλιστράτη, η 2.131
2664 Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής, η 0
2665 Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου 302
2666 Αγιοχώριον, το 302
2667 Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 296
2668 Σταθμός Λευκοθέας, ο 296
2669 Τοπική Κοινότητα Μανδηλίου 106
2670 Μανδήλιον, το 106
2671 Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς 108
2672 Σκοπιά, η 108
2673 Τοπική Κοινότητα Σταθμού Αγγίστης 169
2674 Σταθμός Αγγίστης, ο 169
2675 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 9.343
2676 Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης 2.499
2677 Νέα Ζίχνη, η 2.499
2678 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 215
2679 Άγιος Χριστόφορος, ο 215
2680 Τοπική Κοινότητα Αγριανής 295
2681 Αγριανή, η 295
2682 Τοπική Κοινότητα Αναστασίας 257
2683 Αναστασία, η 257
2684 Τοπική Κοινότητα Γαζώρου 1.303
2685 Γάζωρος, ο 1.303
2686 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 373
2687 Δήμητρα, η 373
2688 Τοπική Κοινότητα Δραβήσκου 1.549
2689 Δραβήσκος, ο 1.549
2690 Τοπική Κοινότητα Θολού 782
2691 Θολός, ο 782
2692 Τοπική Κοινότητα Μαυρολόφου 652
2693 Μαυρόλοφος, ο 652
2694 Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης 404
2695 Μεσορράχη, η 404
2696 Τοπική Κοινότητα Μυρκίνου 198
2697 Μύρκινος, ο 198
2698 Τοπική Κοινότητα Μυρρίνης 233
2699 Μυρρίνη, η 233
2700 Τοπική Κοινότητα Νέας Πέτρας 280
2701 Νέα Πέτρα, η 280
2702 Τοπική Κοινότητα Σφελινού 303
2703 Σφελινός, ο 303
2704 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρραι, αι) 76.430
2705 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 196
2706 Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς 196
2707 Άνω Βροντού, η 196
2708 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 5.335
2709 Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου 1.948
2710 Κάτω Μητρούσιον, το 459
2711 Μητρούσιον, το 1.489
2712 Τοπική Κοινότητα Αναγεννήσεως 765
2713 Αναγέννησις, η 765
2714 Τοπική Κοινότητα Άνω Καμήλας 684
2715 Άνω Καμήλα, η 684
2716 Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς 529
2717 Βαμβακιά, η 529
2718 Τοπική Κοινότητα Μονοκκλησιάς 319
2719 Μονοκκλησιά, η 312
2720 Τοπική Κοινότητα Προβατά 1.097
2721 Προβατάς, ο 1.097
2722 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 3.889
2723 Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα 2.374
2724 Λευκών, ο 2.374
2725 Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων 1.131
2726 Καλά Δένδρα, τα 1.131
2727 Τοπική Κοινότητα Χριστού 384
2728 Κάτω Χριστός, ο 384
2729 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 750
2730 Τοπική Κοινότητα Ορεινής 750
2731 Ορεινή, η 750
2732 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 60.642
2733 Δημοτική Κοινότητα Σερρών 58.960
2734 Άγιος Ιωάννης, ο 719
2735 Κάτω Μετόχιον, το 188
2736 Κρίνος, ο 28
2737 Ξηρότοπος, ο 147
2738 Σέρραι, αι 57.878
2739 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 417
2740 Ελαιών, ο 337
2741 Μαρμαράς, ο 13
2742 Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η 40
2743 Χρυσοπηγή, η 27
2744 Τοπική Κοινότητα Επταμύλων 704
2745 Επτάμυλοι, οι 704
2746 Τοπική Κοινότητα Οινούσσας 561
2747 Οινούσσα, η 519
2748 Χιονοχώριον, το 42
2749 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 5.618
2750 Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως 2.144
2751 Σκούταρι, το 2.144
2752 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης 476
2753 Αγία Ελένη, η 476
2754 Τοπική Κοινότητα Αδελφικού 248
2755 Αδελφικόν, το 248
2756 Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης 241
2757 Βαμβακούσσα, η 241
2758 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας 1.138
2759 Κάτω Καμήλα, η 1.138
2760 Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίων 223
2761 Κουβούκλια, τα 223
2762 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 379
2763 Κουμαριά, η 379
2764 Τοπική Κοινότητα Κωνσταντινάτου 339
2765 Κωνσταντινάτον, το 339
2766 Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς 430
2767 Πεπονιά, η 430
2768 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Έδρα: Σιδηρόκαστρον, το) 22.488
2769 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 375
2770 Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου 375
2771 Άγκιστρον, το 375
2772 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 864
2773 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 683
2774 Αχλαδοχώριον, το 597
2775 Καρυδοχώριον, το 86
2776 Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου 181
2777 Καπνόφυτον, το 181
2778 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6.970
2779 Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης 1.433
2780 Κερκίνη, η 994
2781 Κορυφούδι, το 23
2782 Μοναστηράκιον, το 224
2783 Σταυροδρόμιον, το 192
2784 Τοπική Κοινότητα Ανατολής 395
2785 Ανατολή, η 131
2786 Θεοδώρειον, το 108
2787 Παραπόταμος, ο 156
2788 Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων 970
2789 Άνω Πορόια, τα 970
2790 Τοπική Κοινότητα Καστανούσσης 752
2791 Καλοχώριον, το 157
2792 Καστανούσσα, η 595
2793 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων 554
2794 Κάτω Πορόια, τα 455
2795 Σιδηροχώριον, το 99
2796 Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς 636
2797 Λιβαδιά, η 636
2798 Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης 385
2799 Μακρινίτσα, η 385
2800 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 503
2801 Νεοχώριον, το 503
2802 Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων 467
2803 Πλατανάκια, τα 467
2804 Τοπική Κοινότητα Ροδοπόλεως 875
2805 Οδηγήτρια, η 57
2806 Ροδόπολις, η 818
2807 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 4.855
2808 Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου 1.957
2809 Νέον Πετρίτσιον, το 1.957
2810 Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 484
2811 Ακριτοχώριον, το 390
2812 Θρακικόν, το 94
2813 Τοπική Κοινότητα Βυρωνείας 911
2814 Άνω Βυρώνεια, η 0
2815 Βυρώνεια, η 761
2816 Ομαλόν, το 150
2817 Τοπική Κοινότητα Γονίμου 453
2818 Γόνιμον, το 453
2819 Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου 384
2820 Μανδράκιον, το 384
2821 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 666
2822 Μεγαλοχώριον, το 666
2823 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 139
2824 Τοπική Κοινότητα Προμαχώνος 139
2825 Προμαχών, ο 139
2826 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9.285
2827 Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου 5.675
2828 Θερμοπηγή, η 154
2829 Κάτω Αμπέλια, τα 216
2830 Λουτρά, τα 0
2831 Σιδηρόκαστρον, το 5.163
2832 Σταθμός, ο 25
2833 Σχιστόλιθος, ο 26
2834 Φαιά Πέτρα, η 91
2835 Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου 1.059
2836 Βαμβακόφυτον, το 1.059
2837 Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού 468
2838 Καμαρωτόν, το 468
2839 Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου 417
2840 Στρυμονοχώριον, το 417
2841 Τοπική Κοινότητα Χαροπού 1.037
2842 Χαροπόν, το 1.037
2843 Τοπική Κοινότητα Χορτερού 629
2844 Χορτερόν, το 629