Ελληνική απογραφή 2011 (de facto)/Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ελληνική απογραφή 2011
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου


α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
19829 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Έδρα: Ρέθυμνον, το) 97.059
19830 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Έδρα: Σπήλιον, το) 8.484
19831 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 4.635
19832 Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 986
19833 Αγία Γαλήνη, η 957
19834 Ξηρόκαμπος, ο 29
19835 Τοπική Κοινότητα Ακουμίων 515
19836 Ακούμια, τα 337
19837 Βρύσαι, αι 85
19838 Τριόπετρα, η 93
19839 Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου 153
19840 Αγία Παρασκευή, η 22
19841 Ακτούντα, τα 71
19842 Άρδακτος, ο 28
19843 Βάτος, ο 32
19844 Τοπική Κοινότητα Δριμίσκου 32
19845 Δρίμισκος, η 32
19846 Τοπική Κοινότητα Καρινών 196
19847 Καρίναι, αι 196
19848 Τοπική Κοινότητα Κεντροχωρίου 152
19849 Κεντροχώριον, το 40
19850 Πλατανές, ο 112
19851 Τοπική Κοινότητα Κεραμέ 143
19852 Αγαλιανός, ο 19
19853 Αγία Φωτεινή, η 5
19854 Κεραμές, ο 119
19855 Τοπική Κοινότητα Κισσού 156
19856 Κισσός, ο 41
19857 Κισσού Κάμπος, ο 115
19858 Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 122
19859 Κρύα Βρύση, η 78
19860 Νέα Κρύα Βρύση, η 44
19861 Τοπική Κοινότητα Λαμπινής 128
19862 Λαμπινή, η 128
19863 Τοπική Κοινότητα Μελάμπων 607
19864 Άγιος Γεώργιος, ο 15
19865 Μέλαμπες, αι 592
19866 Τοπική Κοινότητα Μουρνές 175
19867 Μουρνέ, η 175
19868 Τοπική Κοινότητα Μυξόρρουμα 369
19869 Αγία Πελαγία, η 89
19870 Άνω Μυξόρρουμα, το 210
19871 Μυξόρρουμα, το 13
19872 Φρατίον, το 57
19873 Τοπική Κοινότητα Ορνές 24
19874 Ορνέ, η 24
19875 Τοπική Κοινότητα Σακτουρίων 248
19876 Άγιος Παύλος, ο 29
19877 Κάτω Σακτούρια, τα 42
19878 Παξιμάδια δύο, τα (νησίς) 0
19879 Παξιμάδια ένα, τα (νησίς) 0
19880 Σακτούρια, τα 177
19881 Τοπική Κοινότητα Σπηλίου 629
19882 Δαριβιανά, τα 59
19883 Σπήλιον, το 570
19884 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 3.849
19885 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 130
19886 Άγιος Βασίλειος, ο 130
19887 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αγίου Βασιλείου 227
19888 Άγιος Ιωάννης, ο 71
19889 Καλή Συκέα, η 110
19890 Κάνεβος, η 46
19891 Τοπική Κοινότητα Αγκουσελιανών 266
19892 Αγκουσελιανά, τα 209
19893 Παλαιόλουτρα, τα 57
19894 Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου 245
19895 Ασώματος, ο 243
19896 Κάτω Μονή Πρέβελη, η 0
19897 Πίσω Μονή Πρέβελη, η 2
19898 Τοπική Κοινότητα Κοξαρές 391
19899 Ατσιπάδες, αι 30
19900 Κατσογρίδα, η 16
19901 Κοξαρέ, η 213
19902 Παλέ, η 132
19903 Τοπική Κοινότητα Λευκογείων 366
19904 Αμμούδι, το 9
19905 Γιαννιού, το 59
19906 Λευκόγεια, τα 280
19907 Σχοινάρια, τα 18
19908 Τοπική Κοινότητα Μαριού 345
19909 Δαμνόνι, το 12
19910 Μαριού, το 304
19911 Παλαιά Ταβέρνα, η 29
19912 Τοπική Κοινότητα Μύρθιου 932
19913 Καλυψώ, η 83
19914 Κάμπος, ο 112
19915 Κόκκινα Χωράφια, τα 292
19916 Μυρθιανός Πλακιάς, ο 187
19917 Μύρθιος, η 231
19918 Φοίνιξ, ο 27
19919 Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου 362
19920 Άνω Ροδάκινον, το 106
19921 Κάτω Ροδάκινον, το 117
19922 Κόρακας, ο 23
19923 Πολύριζος, η 116
19924 Τοπική Κοινότητα Σελλίων 585
19925 Πλακιάς, ο 185
19926 Σελλία, τα 313
19927 Σούδα, η 87
19928 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ (Έδρα: Αγία Φωτεινή, η, Ιστορική έδρα: Φουρφουράς, ο) 5.843
19929 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 3.014
19930 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 124
19931 Αγία Παρασκευή, η 124
19932 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου 92
19933 Άγιος Ιωάννης, ο 92
19934 Τοπική Κοινότητα Αποδούλου 304
19935 Αποδούλου, το 253
19936 Μάνδρες, οι 42
19937 Ρίζικας, ο 6
19938 Σάτα, η 3
19939 Τοπική Κοινότητα Βιζαρίου 89
19940 Βιζάριον, το 89
19941 Τοπική Κοινότητα Κουρουτών 210
19942 Κουρούται, αι 210
19943 Τοπική Κοινότητα Λαμπιωτών 61
19944 Λαμπιώται, οι 61
19945 Τοπική Κοινότητα Λοχριάς 290
19946 Άρδακτος, ο 48
19947 Λοχριά, η 242
19948 Τοπική Κοινότητα Νιθαύρεως 412
19949 Βαθιακόν, το 8
19950 Νίθαυρις, η 404
19951 Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 137
19952 Πετροχώριον, το 137
19953 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων 197
19954 Πλατάνια, τα 197
19955 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 496
19956 Πλάτανος, ο 496
19957 Τοπική Κοινότητα Φουρφουρά 602
19958 Φουρφουράς, ο 602
19959 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 2.829
19960 Τοπική Κοινότητα Αμαρίου 143
19961 Αμάριον, το 112
19962 Οψιγιάς, ο 31
19963 Τοπική Κοινότητα Άνω Μέρους 242
19964 Άνω Μέρος, το 207
19965 Δρυγιαί, αι 26
19966 Χωρδάκιον, το 9
19967 Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 277
19968 Αγία Φωτεινή, η 90
19969 Απόστολοι, οι 162
19970 Γέννα, η 25
19971 Τοπική Κοινότητα Βισταγής 220
19972 Βισταγή, η 201
19973 Μονή Ασωμάτων, η 19
19974 Τοπική Κοινότητα Βρυσών 120
19975 Βρύσαι, αι 89
19976 Καρδάκιον, το 31
19977 Τοπική Κοινότητα Βωλεώνων 108
19978 Βωλεώνες, οι 108
19979 Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 291
19980 Γερακάριον, το 291
19981 Τοπική Κοινότητα Ελενών 196
19982 Ελέναι, αι 93
19983 Μεσονήσια, τα 103
19984 Τοπική Κοινότητα Θρόνου 89
19985 Θρόνος, ο 65
19986 Κλησίδιον, το 24
19987 Τοπική Κοινότητα Καλογέρου 119
19988 Καλόγερος, ο 119
19989 Τοπική Κοινότητα Μέρωνα 313
19990 Μέρωνας, ο 313
19991 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 174
19992 Μοναστηράκιον, το 174
19993 Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 268
19994 Παντάνασσα, η 268
19995 Τοπική Κοινότητα Πατσού 269
19996 Πατσός, ο 269
19997 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Έδρα: Ανώγεια, τα) 2.382
19998 Ανώγεια, τα 2.322
19999 Σίσαρχα, τα 60
20000 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Έδρα: Πέραμα, το) 17.464
20001 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 10.747
20002 Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών 659
20003 Αγγελιανά, τα 583
20004 Χάνιον Αλεξάνδρου, το 70
20005 Χανοθιανά, τα 6
20006 Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος 437
20007 Αβδελλάς, ο 128
20008 Άγιος Μάμας, ο 213
20009 Αργουλιόν, το 73
20010 Καστρίον, το 23
20011 Τοπική Κοινότητα Αλφάς 372
20012 Αλφά, η 307
20013 Καλλέργος, ο 17
20014 Σκορδίλον, το 48
20015 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέ 168
20016 Αχλαδές, ο 95
20017 Σιριπιδιανά, τα 56
20018 Σολοχιανά, τα 17
20019 Τοπική Κοινότητα Καλανδαρές 23
20020 Καλαμάς, ο 8
20021 Καλανδαρέ, η 15
20022 Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών 572
20023 Άνω Τριπόδον, το 67
20024 Βεργιανά, τα 9
20025 Κυνηγιανά, τα 21
20026 Λαγκά, η 39
20027 Μαργαρίται, αι 267
20028 Πιγουνιανά, τα 38
20029 Πλευριανά, τα 89
20030 Σταυρωμένος, ο 14
20031 Τζαννακιανά, τα 28
20032 Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου 2.731
20033 Βλυχάδα, η 163
20034 Εξάντης, ο 117
20035 Μελιδόνιον, το 572
20036 Μπαλίον, το 1.879
20037 Τοπική Κοινότητα Μελισσουργακίου 33
20038 Μελισσουργάκιον, το 33
20039 Τοπική Κοινότητα Ορθέ 131
20040 Ορθές, ο 131
20041 Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 2.159
20042 Λαύρις, η 840
20043 Πάνορμος, ο 1.319
20044 Τοπική Κοινότητα Πασαλιτών 36
20045 Πασαλίται, αι 36
20046 Τοπική Κοινότητα Περάματος 1.551
20047 Δάφνη, η 33
20048 Πέραμα, το 1.518
20049 Τοπική Κοινότητα Ρουμελής 509
20050 Ρουμελή, η 509
20051 Τοπική Κοινότητα Σισών 676
20052 Αλμυρίδα, η 60
20053 Καλό Χωράφι, το 33
20054 Σίσαι, αι 583
20055 Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 268
20056 Σκεπαστή, η 268
20057 Τοπική Κοινότητα Χουμερίου 422
20058 Γαρίπας, ο 19
20059 Κεραμωτά, τα 120
20060 Κρασούνας, ο 51
20061 Χουμέριον, το 232
20062 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 1.108
20063 Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών 1.108
20064 Ζωνιανά, τα 1.108
20065 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 5.609
20066 Τοπική Κοινότητα Αγιάς 223
20067 Αγιά, η 223
20068 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου 74
20069 Άγιος Ιωάννης, ο 74
20070 Τοπική Κοινότητα Αΐμονα 314
20071 Αΐμονας, ο 314
20072 Τοπική Κοινότητα Αλοΐδων 358
20073 Αλόιδες, αι 313
20074 Χάνι Αλοΐδων, το 45
20075 Τοπική Κοινότητα Αξού 514
20076 Αξός, η 453
20077 Λιβάδα, η 58
20078 Χαλκηδιανά, τα 3
20079 Τοπική Κοινότητα Απλαδιανών 407
20080 Απλαδιανά, τα 202
20081 Κάμπος Απλαδιανών, ο 205
20082 Τοπική Κοινότητα Βενίου 320
20083 Βενίον, το 188
20084 Κατεριανά, τα 132
20085 Τοπική Κοινότητα Γαράζου 386
20086 Γαράζον, το 328
20087 Μουρτζανά, τα 40
20088 Ομάλα, η 15
20089 Φαράτσιον, το 3
20090 Τοπική Κοινότητα Δαμαβόλου 210
20091 Αβδανίται, οι 46
20092 Αλιακές, οι 39
20093 Δαμαβόλος, ο 125
20094 Τοπική Κοινότητα Δοξαρού 294
20095 Δοξαρόν, το 77
20096 Κάμπος Δοξαρού, ο 91
20097 Μακρυγιάννης, ο 30
20098 Μακρυγιάννιον, το 27
20099 Χελιανά, τα 69
20100 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 301
20101 Δαφνέδες, οι 141
20102 Επισκοπή, η 103
20103 Κεφάλιον, το 57
20104 Τοπική Κοινότητα Θεοδώρας 50
20105 Θεοδώρα, η 50
20106 Τοπική Κοινότητα Καλύβου 339
20107 Κάλυβος, η 339
20108 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 128
20109 Αγρίδια, τα 72
20110 Κρυονέριον, το 32
20111 Τσαχιανά, τα 24
20112 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων 1.611
20113 Κράνα, η 185
20114 Λιβάδια, τα 1.368
20115 Μαρινιανά, τα 58
20116 Τοπική Κοινότητα Χώνου 80
20117 Δροσιά, η 40
20118 Χώνος, ο 40
20119 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Έδρα: Ρέθυμνον, το) 62.886
20120 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 10.660
20121 Τοπική Κοινότητα Άδελε 3.724
20122 Αγία Παρασκευή, η 249
20123 Άδελε, το 476
20124 Αδελιανός Κάμπος, ο 2.999
20125 Τοπική Κοινότητα Αμνάτου 222
20126 Αμνάτος, η 155
20127 Καψαλιανά, τα 7
20128 Μονή Αρκαδίου, η 6
20129 Πίκρης, ο 54
20130 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας 114
20131 Αρχαία Ελεύθερνα, η 114
20132 Τοπική Κοινότητα Ελευθέρνης 194
20133 Ελεύθερνα, η 194
20134 Τοπική Κοινότητα Έρφων 661
20135 Άγιος Νικόλαος, ο 135
20136 Άνω Βιρανεπισκοπή, η 94
20137 Βιρανεπισκοπή, η 121
20138 Έρφοι, οι 143
20139 Μαγνησία, η 168
20140 Τοπική Κοινότητα Κυριάννας 347
20141 Κυριάννα, η 347
20142 Τοπική Κοινότητα Μέσης 385
20143 Αγία Τριάς, η 61
20144 Λούτρα, η 276
20145 Μέση, η 48
20146 Τοπική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου 1.003
20147 Παγκαλοχώριον, το 177
20148 Σφακάκι, το 826
20149 Τοπική Κοινότητα Πηγής 1.313
20150 Άγιος Δημήτριος, ο 182
20151 Πηγή, η 855
20152 Πηγιανός Κάμπος, ο 276
20153 Τοπική Κοινότητα Πρίνου 1.596
20154 Πρίνος, ο 311
20155 Σκαλέτα, η 1.285
20156 Τοπική Κοινότητα Σκουλουφίων 156
20157 Ρούπαι, αι 37
20158 Σκουλούφια, τα 119
20159 Τοπική Κοινότητα Χαμαλευρίου 869
20160 Αστέριον, το 87
20161 Σταυρωμένος, ο 671
20162 Χαμαλεύριον, το 111
20163 Τοπική Κοινότητα Χαρκίων 76
20164 Καβούσιον, το 16
20165 Χάρκια, τα 60
20166 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2.190
20167 Τοπική Κοινότητα Αργυρουπόλεως 406
20168 Αργυρούπολις, η 406
20169 Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής 232
20170 Αρχοντική, η 232
20171 Τοπική Κοινότητα Βιλανδρέδου 129
20172 Αλώναι, αι 35
20173 Αρολίθιον, το 9
20174 Βιλανδρέδον, το 69
20175 Ρουμπάδον, το 16
20176 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 744
20177 Επισκοπή, η 607
20178 Πύργος, ο 137
20179 Τοπική Κοινότητα Καρωτής 194
20180 Καρωτή, η 194
20181 Τοπική Κοινότητα Κάτω Πόρου 51
20182 Κάτω Πόρος, ο 51
20183 Τοπική Κοινότητα Κούφης 125
20184 Κούφη, η 125
20185 Τοπική Κοινότητα Μυριοκεφάλων 309
20186 Μαρουλού, η 41
20187 Μυριοκέφαλα, τα 268
20188 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 8.869
20189 Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου 4.899
20190 Αγνά, τα 363
20191 Ατσιπόπουλον, το 1.364
20192 Βιολί Χαράκι, το 2.772
20193 Πανόραμα, το 400
20194 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 200
20195 Άγιος Γεώργιος, ο 48
20196 Άγιος Κωνσταντίνος, ο 152
20197 Τοπική Κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου 110
20198 Άνω Βαλσαμόνερον, το 79
20199 Μονοπάριον, το 31
20200 Τοπική Κοινότητα Γερανίου 887
20201 Γεράνιον, το 823
20202 Πετρές, ο 64
20203 Τοπική Κοινότητα Γωνιάς 527
20204 Άγιος Ανδρέας, ο 204
20205 Γωνιά, η 323
20206 Τοπική Κοινότητα Ζουριδίου 66
20207 Ζουρίδιον, το 66
20208 Τοπική Κοινότητα Καλονύκτου 222
20209 Καλονύκτης, ο 222
20210 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου 193
20211 Κάτω Βαλσαμόνερον, το 193
20212 Τοπική Κοινότητα Μαλακίων 143
20213 Άνω Μαλάκιον, το 77
20214 Κάτω Μαλάκιον, το 66
20215 Τοπική Κοινότητα Μούντρου 191
20216 Βελονάδον, το 87
20217 Μούντρος, ο 104
20218 Τοπική Κοινότητα Πρινέ 878
20219 Βεδέροι, οι 37
20220 Πρινές, ο 841
20221 Τοπική Κοινότητα Ρουστίκων 198
20222 Παλαίλιμνος, ο 50
20223 Ρούστικα, τα 148
20224 Τοπική Κοινότητα Σαϊτουρών 105
20225 Σαϊτούραι, αι 105
20226 Τοπική Κοινότητα Φραντζεσκιανών Μετοχίων 250
20227 Φραντζεσκιανά Μετόχια, τα 250
20228 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41.167
20229 Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης 38.086
20230 Αγία Ειρήνη, η 70
20231 Ανώγεια, τα 126
20232 Γάλλος, ο 911
20233 Γιαννούδιον, το 111
20234 Μεγάλο Μετόχι, το 42
20235 Μικρό Μετόχι, το 141
20236 Ξηρόν Χωρίον, το 215
20237 Ρέθυμνον, το 36.305
20238 Τρία Μοναστήρια, τα 165
20239 Τοπική Κοινότητα Αρμένων 692
20240 Άγιος Γεώργιος, ο 87
20241 Αρμένοι, οι 364
20242 Σωματάς, ο 161
20243 Φωτεινός, ο 80
20244 Τοπική Κοινότητα Γουλεδιανών 103
20245 Γενή, η 33
20246 Γουλεδιανά, τα 70
20247 Τοπική Κοινότητα Καρές 187
20248 Αμπελάκιον, το 110
20249 Καρέ, η 77
20250 Τοπική Κοινότητα Καστέλλου 106
20251 Κάστελλος, ο 106
20252 Τοπική Κοινότητα Κούμων 162
20253 Κούμοι, οι 162
20254 Τοπική Κοινότητα Μαρουλά 526
20255 Δίλοφο, το 61
20256 Μαρουλάς, ο 465
20257 Τοπική Κοινότητα Όρους 53
20258 Όρος, το 53
20259 Τοπική Κοινότητα Πρασιών 144
20260 Πρασιαί, αι 144
20261 Τοπική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου 561
20262 Ρουσσοσπίτιον, το 561
20263 Τοπική Κοινότητα Σελλίου 179
20264 Μύρθιος, η 72
20265 Σελλίον, το 107
20266 Τοπική Κοινότητα Χρομοναστηρίου 368
20267 Καπεδιανά, τα 22
20268 Μύλοι, οι 24
20269 Πρινέδες, οι 36
20270 Χρομοναστήριον, το 286